jlpt12018

 

ImageProxy

 

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ศูนย์สอบที่จัดสอบมีดังนี้
   1. กรุงเทพฯ
   2. เชียงใหม่
   3. ขอนแก่น
   4. สงขลา
 
หมายเหตุ
   - สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
   - สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
   - ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ

การสมัครสอบที่กรุงเทพฯ

วันสอบ
  - สอบวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

สถานที่สอบ
  - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**  หมายเหตุ ** - ระดับ N4,N5 สอบช่วงเช้า
- ระดับ N1,N2,N3 สอบช่วงบ่าย

เปิดรับสมัคร 3 ทางดังนี้
   - สมัครด้วยตนเอง
   - สมัครทางไปรษณีย์
   - สมัครทาง Online ได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

 

กรณีการสมัครสอบออนไลน์ (New Update)

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (เริ่ม 09.00 น.) – วันที่ 23 มีนาคม 2561 (สิ้นสุด 24.00 น.)

 

กรณีสมัครด้วยตนเอง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้

 

1. กรุงเทพ แห่งที่ 1 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4)
ห้องเลขที่ 408/65 ชั้นที่ 16 , 408 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-357-1241-5
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 4 เมษายน 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
วันเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.   วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

 

 

กรุงเทพฯ แห่งที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) สถานีรถไฟฟ้า MRT สามย่าน (ทางออก 2) ชั้น 3 เลขที่ 315 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซ่า) ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-160 5073-4, มือถือ 081 855 7303

ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
วันเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.)

 

 

รุงเทพ แห่งที่ 3  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)

7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-884-9107-8
ขายใบสมัคร ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561 (หยุด 1 มีนาคม)
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 13 มีนาคม – 23 มีนาคม 2561
วันเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.  วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

 

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี) ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนโดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

ค่าสมัครสอบ
   ระดับ  N4, N5 ชุดละ  600 บาท
   ระดับ  N1, N2, N3    ชุดละ  800 บาท

 

วันสอบ
   วันอาทิตย์ที่   กรกฏาคม 2561

การสอบ
   ระดับ  N4, N5 สอบช่วงเช้า
   ระดับ  N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย

 

สถานที่สอบ
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หมายเหตุ
   - สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
   - สมัครสอบได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น
   - ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อการจัดเตรียมการสอบ