GrammarN2

 

GrammarN2-1

 

รหัสสินค้า : GrammarN2
ราคา : 390 บาท
จัดทำโดย : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K (Basic and Advance Nippon Knowledge) อาจารย์แบงค์
รุ่น : Complete Grammar N2
ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ :

เพื่อให้รู้ถึงไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่จะออกสอบทั้งหมดในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N2 จำนวน 200 ตัว และได้ศึกษาไวยากรณ์ตัวนั้นๆ พร้อมรู้ความหมายรวมไปถึงวิธีการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้องตามสถานการณ์อย่างแท้จริง

 

bottom-yel

 

      คู่มือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์ สรุปไวยากรณ์ระดับ N2 พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจถึงไวยากรณ์ตัวนั้นๆอย่างแท้จริง พร้อมตัวอย่างข้อสอบไวยากรณ์ระบบใหม่

06 เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ กับหนังสือ "ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์" ที่ทุกๆคนรอคอย ซึ่งเป็นหนังสือที่มีผู้เรียนเรียกร้องให้อาจารย์ทำกันมากที่สุด  หนังสือ "ไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมไวยากรณ์ทั้งหมด 200 ไวยากรณ์ โดยยึดหลักจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระบบใหม่ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ไม่เน้นการท่องจำไปสอบแต่เป็นข้อสอบที่เน้นการเข้าใจ ไวยากรณ์จริงๆ และด้วยจำนวนไวยากรณ์ที่ออกข้อสอบนั้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ดังนั้นอาจารย์จึงทำหนังสือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจไวยากรณ์อย่างจริงๆ แบบไม่ท่องจำไปสอบ

 

06 หนังสือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ไม่เพียงแต่อธิบายความหมายของไวยากรณ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่จะบอกให้รู้ถึงความหมายและความรู้สึกในการใช้ไวยากรณ์ตัวนั้นๆอย่าง ละเอียด ทำให้ผู้เรียนนั้น รู้จริง และไม่ได้แค่ท่องจำไปตอบเพียงเท่านั้น แต่รู้ไปถึงลึกๆเลยว่าไวยากรณ์ตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไร เหมาะแก่การใช้ในกรณีใด ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปพลิกแพลงกับข้อสอบระบบใหม่ N2 ที่ไม่ได้เน้นการท่องจำเหมือนสมัยก่อน ได้อย่างง่ายดาย นอก จากนี้ หนังสือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์เล่มนี้ ยังจะมีรูปประกอบเพื่อที่จะแสดงว่า ไวยากรณ์ตัวนั้นๆเหมาะกับการใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง โดยในแต่ละไวยากรณ์จะประกอบไปด้วย 5 รูป 5 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้คือ  1. สัญลักษณ์ภาษาพูด  2. สัญลักษณ์ภาษาเขียน 3. สัญลักษณ์ภาษาธุรกิจ 4. สัญลักษณ์พูดกับเพื่อน และสุดท้าย 5. สัญลักษณ์พูดกับผู้อาวุโส โดย อาจารย์จะแบ่งแยกคะแนนไว้อย่างละเอียดว่า ไวยากรณ์ตัวดังกล่าว ได้คะแนนในแต่ละส่วนเท่าไร จุดนี้ถือว่าดีมากนะครับ เพราะจะทำให้ผู้เรียนรู้ว่า ไวยากรณ์ตัวนั้นๆเหมาะกับการใช้ทำอะไร ใช้พูด ใช้เขียน ใช้ทำงาน ซึ่งจะทำให้เราใช้ไวยากรณ์ได้ถูกสถานการณ์และเหมือนคนญี่ปุ่นมากขึ้นนั่นเอง นะครับ โดยหนังสือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์ในขณะนี้ ได้วางจําหน่านตามร้านหนังสือชั้นนํา อาทิเช่น คิโนคุนิยะ ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือสสท ร้านหนังสือแพร่พิทยา เป็นต้น และติด Chart เป็นหนังสือขายดีในขณะนี้

 

06 พิเศษ ในแต่ละไวยากรณ์แต่ละตัว จะมีข้อสอบเก่าตัวอย่างที่ ประกอบจากไวยากรณ์ตัวนั้นๆ ตั้งแต่ปี 1990-2010 ครั้งที่ 2 ทำให้ผู้เรียนได้เจอกับรูปแบบข้อสอบจริงว่าเรียนไวยากรณ์แล้ว เข้าใจความหมายแล้ว อ่านประโยคตัวอย่างรู้เรื่องแล้ว ในส่วนข้อสอบจริงๆหล่ะเป็นยังไง ทำได้ไหม ตรงจุดนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับ

 

06พิเศษท้ายเล่ม รู้แนวข้อสอบจริงก่อนใคร กับตัวอย่างข้อสอบไวยากรณ์ระบบใหม่ โดยอ้างอิงจากแนวข้อสอบจริง แบ่งข้อสอบทุก Part และจํานวนข้อ เหมือนข้อสอบจริง ทำให้การสอบผ่านในส่วนไวยากรณ์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

      เนื่องจากภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนมาก จุดนี้เองทำให้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นละเอียดอ่อนตามไปด้วย ซึ่งถ้าใครเรียนอย่างผิดหลัก หรือท่องจำอย่างเดียวโดยพื้นฐานไม่แน่นมาตั้งแต่แรก จะทำให้เกิดผลกระทบในภายหลังเช่น ทำให้พูดช้า พูดไม่เก่ง หรือมีปัญหาในการใช้คำช่วย และปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือ การเอา ไวยากรณ์ที่ไม่นิยมใช้พูดกัน ไปใช้พูดในชีวิตประจำวัน ทำให้ประโยคดูแข็ง และไม่เป็นธรรมชาติ หรือเอาภาษาที่สุภาพแต่ใช้เฉพาะในการเขียนจดหมาย ไปใช้พูดกับผู้อาวุโส ก็จะทำให้ประโยคที่เราพูดไม่เป็นธรรมชาติ จากปัญหาตรงนี้ อาจารย์จึงทำสัญลักษณ์พิเศษขึ้นมาในหนังสือ "ไวยากรณ์ระดับ N2 ฉบับสมบูรณ์" สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 5 แบบด้วยกัน คือ ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาธุรกิจ ภาษาที่ใช้พูดกับเพื่อน และภาษาที่ใช้พูด กับผู้อาวุโส การแบ่งมากถึง 5 แบบ นี้จะเกิดผลดีอย่างมหาศาล เนื่องจากจะทำให้ผู้เรียนรู้ว่าไวยากรณ์ตัวที่เรากำลังเรียนอยู่นั้น เอาไว้ใช้ในตอนไหน ควรใช้ในสถานการณ์ใด พูดกับใคร เป็นต้น ภาษาญี่ปุ่นละเอียดถึงขนาดที่ว่า ไวยากรณ์บางตัว สุภาพมาก แต่ใช้สำหรับเขียน ไม่ใช้ในการพูดกับผู้ใหญ่  หรือ ไวยากรณ์ภาษาพูด แต่ไม่ใช้พูดกับเพื่อนสนิท อาจารย์จึงอยากให้นักเรียนทุกคนเข้าไปถึงจุดๆนั้น จุดที่ไม่ใช่แค่จะรู้ความหมายของไวยากรณ์อย่างเดียว รู้ไปถึงลึกๆเลยนะครับว่า ใช้แบบไหนยังไง รวมไปถึงถ้าเราเก่งไวยากรณ์ โดยที่ไม่ได้ท่องจำแล้ว เราจะสามารถที่จะคิดประโยคเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องไปท่องจำเอามาใช้แต่อย่างใด จุดนี้ก็เป็นอีกจุดสำคัญในการจำเป็นที่จะต้องเรียนไวยากรณ์ให้เก่งนะครับ

 

รายละเอียด หนังสือ ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น N2 ฉบับสมบูรณ์ (完全文法N2 )

06 รวมไวยากรณ์ระดับ N2 ระบบใหม่ 200 ตัวโดยอ้างอิงจากแนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่

06 ไวยากรณ์ทุกตัวแปลความหมายภาษาไทยอย่างละเอียดเข้าใจง่าย

06ไวยากรณ์ ทุกตัวไม่เพียงแต่แปลความหมายเท่านั้น แต่ยังอธิบายถึงความรู้สึกของไวยากรณ์ตัวนั้นๆอย่างละเอียด ทำให้ผู้เรียนเข้าใจไวยากรณ์ตัวนั้นๆอย่างแท้จริงแบบไม่ได้ท่องจำไปใช้เพียง อย่างเดียว

06 อธิบายรูปแบบการเชื่อมประโยค (接続) อย่างละเอียด

06 แจก แจงไวยากรณ์แต่ละตัวอย่างละเอียดด้วยรูป ว่าไวยากรณ์ตัวนั้นๆเหมาะกับการใช้ในสถานการณ์ใด เช่นไวยากรณ์ตัวนั้นๆเหมาะกับ ภาษาพูด ภาษาเขียน หรือ ภาษาธุรกิจ เป็นต้น

06 มีตัวอย่างประโยคที่ประกอบด้วยไวยากรณ์ตัวนั้นๆประกอบทำให้รู้ว่าเวลานำไปใช้จริงใช้แบบใด

06 ประโยคตัวอย่างทุกประโยคแปลภาษาไทยอย่างละเอียด และ เข้าใจง่าย

06 ไวยากรณ์ แต่ละตัว จะมีข้อสอบเก่าตัวอย่างจริงที่ประกอบไปด้วยไวยากรณ์ตัวนั้นๆ ตั้งแต่ปี 1990-2010 ครั้งที่ 2 ทำให้ผู้เรียนจะได้เจอกับรูปแบบข้อสอบจริงที่ออกข้อสอบด้วยไวยากรณ์ตัวดัง กล่าวด้วย

06พิเศษ ท้ายเล่ม กับ แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ Part ไวยากรณ์ โดยข้อสอบทุกข้อจะเป็นแนวข้อสอบจริงในการสอบระบบใหม่ เนื้อหาข้อสอบ และจํานวนข้อ อ้างอิงจากข้อสอบจริง

06พิเศษ ดัชนีไวยากรณ์ N2 ท้ายเล่ม ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการค้นหาไวยากรณ์

 

ข้อคิดเห็นจากผู้ที่ซื้อหนังสือบางคนที่ซื้อหนังสือกับอาจารย์แบงค์

 

khun-trirat

 

     สวัสดีครับ ผมชื่อต้นครับ เป็นอีกคนหนึ่งที่ขอเรียกตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แบงค์ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้ร่ำเรียนกับอาจารย์จริงๆ ซักที ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ผมไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยจนกระทั่งได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่โน่นแห ล่ะครับจากประสบการณ์ที่ได้ไปสัมผัสกับประเทศญี่ปุ่น  ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ทำให้ผมรู้สึกผูกพันและตั้งใจว่าจะกลับไปเรียนที่โน่นอีกให้ได้และในที่สุด ผมก็ทำสำเร็จครับ แต่ว่าปัญหาสำคัญของผมก็คือภาษาญี่ปุ่นนี่แหล่ะครับ ที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับว่าต้องผ่านระดับหนึ่งก่อนต้องยอมรับว่าผมค่อนข้าง กลัว และสับสนมากว่าจะต้องเตรียมตัวยังไง ต้องอ่านอะไรบ้าง คันจิตัวไหนที่ต้องรู้ จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้เข้ามาที่เว็บ www.japan-dict.com และ สั่งซื้อหนังสือของเฉลยข้อสอบวัดระดับของอาจารย์แบงค์มาอ่านนี่แหล่ะครับ ทำให้ผมหายสับสนไปมากเลยครับ เพราะหนังสือของอาจารย์ได้รวบรวมทั้งคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ เทคนิคการทำข้อสอบมากมาย และคำอธิบายที่เข้าใจง่าย เอาไว้ครบถ้วนครับ โดยเฉพาะหนังสือคันจิ 1000 ตัวที่สรุปคันจิและคําศัพท์ที่จําเป็นในการสอบไว้ครบถ้วน ทำให้ผมรู้ว่าต้องตรียมตัวในเรื่องใดบ้าง ไม่ใช่อ่านอย่างสะเปะสะปะไปหมด ผมมั่นใจว่าถ้าอ่านหนังสือของอาจารย์แบงค์และทำตามเทคนิคที่อาจารย์ได้ให้ ไว้ การสอบวัดระดับก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปครับ และเพราะหนังสือของอาจารย์ทําให้ผม สอบวัดระดับ N2 ผ่านในการสอบเดือนกรกฎาคม 2010 ที่ผ่านมาครับ ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆทีทําให้ผมมีวันนี้ และ สอบผ่านครับ

ไตรรัตน์ เนียมกลิ่น