N2LevelTest2010

รหัสสินค้า : N2LevelTest2010
ราคา : 390 บาท
จัดทำโดย : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K (Basic and Advance Nippon Knowledge) อาจารย์แบงค์
รุ่น : เฉลยข้อสอบวัดระดับ N2 ครั้งที่1 กรกฎาคม 53
ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ :

เพื่อให้เห็นถึงข้อสอบเก่า ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ออกในปี 2010 ว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร รวมไปถึงสามารถอ่านคำอธิบาย และคำแปลต่างๆเป็นภาษาไทย ทำให้พร้อมในการสอบวัดระดับ N2 ในการสอบครั้งต่อไปมากขึ้น

bottom-red

83dn2

เฉลยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  N2 ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2010


ใหม่ล่าสุดกับเฉลยข้อสอบที่ทุกคนรอคอย เฉลยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  N2 จากข้อสอบจริงในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2010 รูปแบบข้อสอบและข้อสอบทุกข้อนำมาจากข้อสอบจริง  ข้อสอบทุกข้อทุก part เฉลยและอธิบายหลักการอย่างละเอียดด้วยภาษาไทยที่เข้าใจง่าย โดยอาจารย์แบงค์ พร้อม เน้นจุดที่สำคัญ และTrick ในการทำข้อสอบระบบใหม่มากมายที่ควรรู้ก่อนไปสอบจริง พร้อม CD Part การฟัง และ Script การฟังอย่างละเอียด ทำให้การสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

พิเศษ กับบทวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละ Part อย่างละเอียด เจาะลึกทุกเนื้อหากับแนวข้อสอบที่เปลี่ยนไป พร้อมวิธีคิดคะแนน วิธีการเดาข้อสอบระบบใหม่ และTrick ในการทำข้อสอบระบบใหม่ และสิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง


ข้อสอบระบบใหม่ในระดับ N2 จะมีการแบ่งข้อตามข้อสอบจริงไว้ดังนี้

     Part  言語知識 ข้อ 1-32 =文字&語彙(คันจิ +คำศัพท์)

     Part  言語知識 ข้อ 33-54 =文法(ไวยากรณ์)

     Part  読解 ข้อ 55-75 =読解(การอ่าน)

     Part  聴解 (การฟัง) มีข้อสอบรวมทั้งหมด 32 ข้อ

รายละเอียด หนังสือเฉลยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  N2 ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2010

ภายในเล่มจะประกอบไปด้วย


         N2 Part 言語知識・文字&語彙(คันจิ+คำศัพท์)


06

 เฉลยข้อสอบ Part 言語知識・文字&語彙(คันจิ+คำศัพท์)จากข้อสอบจริงเป็นภาษาไทย อย่างละเอียด อธิบายความหมายของคันจิ และ คำศัพท์ ทั้งที่เป็นคำตอบ และ จาก Choice ทำให้สามารถเก็บคำศัพท์จากข้อสอบได้ครบถ้วน

06

 เสริมคำศัพท์ที่คล้ายกัน และคําศัพท์ที่ผู้เรียนมักจะสับสน ทําให้พื้นฐานคําศัพท์แน่นขึ้น

06

 อธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้คําศัพท์ว่าคําศัพท์นี้ควรจะใช้ในกรณีใดถูกจะถูกต้องในภาษาญี่ปุ่น

06

 วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ文字&語彙 ในระบบใหม่อย่างละเอียด

06

 เพิ่มเติมด้วย Trick ในการทําข้อสอบในส่วนของคันจิและคําศัพท์

06

 พิเศษด้วยเก็งคำศัพท์ในระดับN2ที่น่าจะออกข้อสอบเพิ่มเติมในการสอบครั้งถัดไป

      N2 Part 言語知識・文法 (ไวยากรณ์)

     เฉลยข้อสอบ Part 言語知識・文法(ไวยากรณ์) อย่างละเอียด อธิบายความหมายของไวยากรณ์ด้วยความหมายที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาไทย ทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในไวยากรณ์ตัวนั้นๆได้อย่างแท้จริง

06 อธิบายถึง ไวยากรณ์ตัวนั้นๆให้เข้าใจแท้จริง ไม่ใช่แค่แปลแต่ความหมาย จากที่อาจารย์กล่าวไว้แล้วนะครับว่า ข้อสอบในระบบใหม่ โดยเฉพาะในส่วนไวยากรณ์จะเน้นไปที่ความเข้าใจมากขึ้น ไม่ใช่เน้นแต่ท่องจําความหมายไปตอบเพียงอย่างเดียว เหมือนในระบบเก่า ดังนั้น อาจารย์จะอธิบายถึงวิธีการใช้ รวมถึง ใช้อย่างไรให้ถูกต้องกับสถานการณ์

06 วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ文法 ในระบบใหม่อย่างละเอียด

06 เพิ่มเติมด้วย ไวยากรณ์ตัวที่คล้ายๆกันที่ผู้เรียนมักจะสับสน ทําให้ผู้เรียนพื้นฐานไวยากรณ์แน่นขึ้น

06 Trick ในการทําข้อสอบไวยากรณ์ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง

    N2 Part 読解 (การอ่าน)


06

 เฉลยข้อสอบ Part 読解(การอ่าน) อย่างละเอียด แปลภาษาไทยจากเนื้อเรื่องทุกๆ Passage  ด้วยความหมายที่เข้าใจง่าย

06

 วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ読解ใน ระบบใหม่อย่างละเอียด ทั้งจากโจทย์ และจาก Choice ชี้ให้เห็นว่าโจทย์ต้องการถามอะไร เน้นตรงไหน ในตอนทําข้อสอบผู้เรียนจะได้ไม่เสียเวลาในการอ่านมากจนเกินไป

06

 เพิ่มเติมด้วยวิธีการอ่าน Passage เนื้อเรื่องยาวให้ทัน และถูก

06

 Trick ในการทําข้อสอบการอ่านที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง

N2 Part 聴解 (การฟัง)


06

 เฉลยข้อสอบ Part聴解 (การฟัง) พร้อม CD Part การฟัง

06

 พร้อม Script จากข้อสอบการฟัง สามารถไปดูบทพูดจากประโยคที่ฟังไม่ได้ ทําให้การฝึกการทําข้อสอบการฟัง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

06

 วิเคราะห์ รูปแบบข้อสอบการฟังในระบบใหม่อย่างละเอียด ถึงรูปแบบข้อสอบที่เปลี่ยนไป และลูกเล่นในการถามคําถามของข้อสอบที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

พิเศษท้ายเล่ม กับเคล็ดลับในการการเดาข้อสอบในระบบใหม่ และ Trick ในการทําข้อสอบที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง

     อาจารย์ มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนก้าวผ่านจุดสําคัญจุดนี้ไปให้ได้นะครับ ระดับ N2ดูเหมือนที่จะเป็นระดับที่ยากมากในสายตาของใครหลายๆคน ใครหลายๆคนที่มาถึงจุดนี้แล้วท้อแท้ เลิกเรียนไปเลยก็มี แต่ถ้าหากเรียนอย่างถูกต้องเข้าใจความหมายของคําศัพท์ และไวยากรณ์ตัวนั้นๆอย่างลึกซึ้งและมีตําราที่เหมาะสมจะพบว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ ใช่วิชาที่ยากเลย แล้วการที่จะก้าวผ่านไปก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ