2009_illust_nenga

 

 

   วันหยุดราชการ ได้ยินชื่อนี้แล้ว คนไทยหลายๆคนคงจะฟังแล้วสบายหู เนื่องจากเป็นวันหยุด ไม่ต้องทำงาน ได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกับครอบครัว หรือคนรู้ใจได้อย่างสบายใจ ซึ่งอาจารย์เชื่อว่า ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นหรอกครับที่ได้ยินว่าวันหยุดราชการแล้วจะดีใจ คนญี่ปุ่น หรือคนชาติไหนๆก็ตาม พอได้ยินคงรู้สึกดีใจกันเป็นแน่

   วันหยุดราชการ ของไทยเรานั้น อาจารย์คิดว่าคนไทยอย่างเราๆคงจะทราบดีนะครับ ว่ามีวันไหนบ้าง แล้วทำไมวันดังกล่าวถึงเป็นวันหยุดกันหละ คนไทยอย่างเราๆคงจะรู้ไม่มากก็น้อย  แต่ถ้าเราพูดถึง วันหยุดราชการของญี่ปุ่นกันบ้างหละ อาจารย์เชื่อว่า คงมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่า เป็นวันไหนบ้าง และวันดังกล่าวเป็นวันอะไร มีบางวันที่แปลกๆที่เราไม่คิดว่าน่าจะมี เช่นวันทะเล  แต่วันที่คล้ายๆกับบ้านเราก็มีเช่นกันเช่น วันสีเขียว ซึ่งก็คือวันพืชมงคลบ้านเรานั่นเอง วันนี้อาจารย์แบงค์จะมาเปิดเผยถึงวันดังกล่าวให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียดเลยนะครับ

   ก่อนอื่น จากที่เคยกล่าวไปแล้วว่า นอกจากความรู้เกร็ดญี่ปุ่นที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจในญี่ปุ่นแล้ว อาจารย์ยังจะเสริมความรู้ในภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้อ่านที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ไปด้วย ดังนั้นนอกจากภาษาไทยแล้ว จะเพิ่มภาษาญี่ปุ่นไปด้วย ใครอ่านได้ ลองอ่านควบคู่กันไปด้วย อย่างน้อยๆก็ฝึกการอ่านไป ใครยังอ่านไม่ได้ หรืออ่านพอได้แต่ไม่หมด ก็ต้องมาเรียนเพิ่มเติมนะครับ

 

วันหยุดราชการของญี่ปุ่น 日本の祝日

 

   ** เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง อาจารย์จะไม่เขียนคำอ่านตัวคันจิเป็นภาษาไทยคาราโอเกะ เช่น ริงโกะ แต่จะเขียนเป็นตัว Hiragana แทน เนื่องจากการเขียนเสียงอ่านเป็นภาษาไทย คาราโอเกะ เป็นการเรียนที่ผิดวิธี และจะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นไม่ดีต่อไปในอนาคต

 

 

   *** ผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ N4, N3, N2, N1 ควรอ่านภาษาญี่ปุ่นและแปลตามไปด้วย และผู้เรียนที่คิดจะสอบในระดับ N3, N2, N1 ควรที่จะอ่านประโยคดังกล่าวรู้เรื่อง

 

17  

元日(がんじつ)วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่


ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    年のはじめを祝う

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   ฉลองวันเริ่มต้นปีใหม่

 

01gatu-03  

成人の日(せいじんのひ)วันจันทร์ที่สองของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ


ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    おとなになったことを自覚し、

みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย  วันสำหรับคนหนุ่มสาวผู้มีอายุครบ 20 ปี ได้ตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว

 

103  

建国記念の日(けんこくきねんのひ) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาประเทศ

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น  建国をしのび,国を愛する心を養う。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย à  ให้คนตระหนักถึงการสถาปนาประเทศ และให้คนรักชาติมากขึ้น

 

msse0101c-s  

春分の日(しゅんぶんのひ)ประมาณวันที่ 21 มีนาคม วันฤดูใบไม้ผลิ

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น   自然をたたえ、生物をいつくしむ。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย  วันที่จะปลูกฝังให้เรารักสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ  ในวันนี้ จะมีความพิเศษอีกแบบคือวันในฤดูใบไม้ผลิที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับ

 

103  

昭和の日(しょうわのひ)วันที่ 29 เมษายน วันโชวะ

 

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย สบายตา   วันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งรัชสมัยโชวะ กำหนดขึ้นเพื่อให้คนย้อนมองไปถึงยุคโชวะเพื่อนึกถึงอนาคตของประเทศ

 

103  

憲法記念日(けんぽうのひ)วันที่ 3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ


ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期待する。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   วันที่ระลึกการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2490

 

jhjhjhj  

みどりの日(みどりのひ)วันที่ 4 พฤษภาคม วันสีเขียว

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   ได้มีการกำหนดให้เป็นวันรักสีเขียวเพื่อการขอบคุณธรรมชาติที่ได้ปกป้องรักษาให้หัวใจเราชุ่มฉ่ำมาโดยตลอด

 

ggfgfg  

こどもの日(こどものひ)วันที่ 5 พฤษภาคม วันเด็กแห่งชาติ

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น   こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   วันอธิษฐานเพื่อสุขภาพและความสุขของเด็กและให้เด็กๆขอบคุณคุณแม่

 

uminohi  

海の日(うみのひ)วันจันทร์ที่สามของเดือนกรกฎาคม วันทะเลแห่งชาติ

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น à   海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   วันแห่งการขอบคุณในความกรุณาของทะเล

 

illust337  

敬老の日(けいろうのひ)วันจันทร์ที่สามของเดือนกันยายน วันระลึกถึงบุญคุณผู้ใหญ่

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   วันแสดงความเคารพผู้สูงอายุ และอวยพรให้ท่านมีอายุยืนยาว

 

fdfdfdf  

秋分の日 ประมาณวันที่ 23 กันยายน วันฤดูใบไม้ร่วง

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย  เป็นวันแห่งการเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป ในวันนี้ จะมีความพิเศษอีกแบบคือวันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วง

 

dfddf  

体育の日(たいいくのひ)วันจันทร์ที่สอง เดือน ตุลาคม วันกีฬาและสุขภาพ

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   เป็นส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ซึ่งวันนี้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 เพื่อเป็นที่ระลึกการจัดกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ในปี พ.ศ. 2507

 

gghghgh  

文化の日(ぶんかのひ)วันที่ 3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    自由と平和を愛し、文化をすすめる。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   วันที่กำหนดขึ้นเพื่อแสดงอุดมการณ์แห่งสันติภาพและเสรีภาพตามที่ประกาศในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489) โดยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม

 

7fcbf5e3e1829d07553bb3b472b3d836  

勤労感謝の日(きんろうかんしゃのひ)วันที 23 พฤศจิกายน วันขอบคุณผู้ใช้แรงงาน

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   วันเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแรงงานและขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผล

 

LSSE0315C  

天皇誕生日(てんのうたんじょうびのひ)วันที่ 23 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิ

ความสำคัญของวันดังกล่าว

เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น อธิบายสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น    天皇の誕生日を祝う。

เวอร์ชั่นภาษาไทย สรุปให้อ่านง่าย   เป็นวันที่ฉลองวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตที่เสด็จพระราชสมภพในปี พ.ศ. 2476

 

เนื้อเรื่องโดย   อาจารย์แบงค์

ภาพ โดย  ทีมงานโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ www.ajarnbank.com