โปรโมชั่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K (Basic And Advance Nippon Knowledge) 

BANK日本語学校

     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ รู้จริง โดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียว ไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น โดยทางสถาบันจะเปิดคอร์สภาษาญี่ปุ่นดังต่อไปนี้

 

1. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 ให้ผ่าน

2. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ให้ผ่าน

3. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ให้ผ่าน

4. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 ให้ผ่าน

5. คอร์สที่แน้นเฉพาะจุดเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นในด้านที่ตนเองสนใจให้ดีเยี่ยม เช่น คอร์สคันจิ คอร์สไวยากรณ์ คอร์สการอ่าน คอร์สการฟัง คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากละคร คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูน คอร์สการเขียนภาษาญี่ปุ่น คอร์สคำช่วยภาษาญี่ปุ่น คอร์สสนทนา คอร์สภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูนญี่ปุ่น  คอร์สภาษาพูดญี่ปุ่นและคำแสลง  สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างรู้จริง และนำไปใช้เพื่อเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ใช้ในบริษัทญี่ปุ่น หรือใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

6. คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย (Pat7.3) เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกญี่ปุ่น

7. คอร์สเพิ่มทักษะการเป็นล่ามญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น และต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นล่ามชั้นยอด

 

รูปด้านหน้าของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ตั้งอยู่ที่อาคารเวชชวณิชย์ สาทร

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

30-5-2557_14-05-04555

 

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด

 

วันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 ระบบใหม่อย่างมั่นใจ และความรู้แน่น รู้จริงทุกจุด

 

พร้อมไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ผ่านอย่างมั่นใจ

 

คลิกเพื่อสมัครเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N4 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบเสาร์ - อาทิตย์

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ เมษายน- มิถุนายน 2559

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

JLPTN4

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4
(日本語能力試験対策N4)

 

9.00-13.30

 

50 ชม.

 16 เมษายน - 25 มิถุนายน 2559
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

 

 

6,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

JLPTN4(VDO)

 

อาทิตย์บ่าย

(VDO)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4
(日本語能力試験対策N4)

 

12.00-16.30

 

50 ชม.

 

17 เมษายน - 26 มิถุนายน 25598
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

 

 

 

6,000

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN3
เสาร์บ่าย
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3
(日本語能力試験対策N3)
14.00-18.30
50 ชม.
16 เมษายน - 25 มิถุนายน 2559
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 

 

7,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN3(VDO)
อาทิตย์เช้า
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3
(日本語能力試験対策N3)
9.00-13.30
50 ชม.
17 เมษายน - 26 มิถุนายน 2559
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 

 

7,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN1
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1
(日本語能力試験対策N1)
9.00-13.30
50 ชม.
17 เมษายน -26 มิถุนายน 2559 
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 

 

14,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN1(VDO)
เสาร์บ่าย
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1
(日本語能力試験対策N1)
12.00-16.30
50 ชม.
23 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2559
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 

 

14,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN2
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2
(日本語能力試験対策N2)
14.00-18.30
50 ชม.
17 เมษายน - 26 มิถุนายน 2559
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 

 

8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN2(VDO)
เสาร์เช้า
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2
(日本語能力試験対策N2)
9.00-13.30
50 ชม.
23 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2559
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 

 

8,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด มกราคม - มีนาคม 2560

 

คอร์สติวภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์-อาทิตย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุดอย่างลึกซึ้ง

 

กับคอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในจุดที่เรายังไม่แน่น พร้อมต่อยอดไปในระดับสูง เพื่อการทำงาน

 

การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ มกราคม-มีนาคม 2560

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

SA250101

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

ภาษาญี่ปุ่น
จากการ์ตูนญี่ปุ่น
Anime+Manga ชื่อดัง

 

9.00-12.00

 

36 ชม.

 

14 มกราคม - 1 เมษายน 2560
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

6,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

JO250102

 

เสาร์เที่ยง

(สอนสด)

เจาะลึกคำช่วย
ภาษาญี่ปุ่น

 

12.00-15.00

 

36 ชม.

14 มกราคม - 1 เมษายน 2560
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

 

6,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MU250103
เสาร์บ่าย
(สอนสด)
ภาษาพูดญี่ปุ่นและคำแสลง
ที่ใช้จริงในสังคมญ๊่ปุ่นปัจจุบัน
15.00-18.00
36 ชม.
14 มกราคม - 1 เมษายน 2560
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

IN250104
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)
ทักษะในการเป็นล่าม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
9.00-12.00
36 ชม.
15 มกราคม - 2 เมษายน 2560
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CV250105
อาทิตย์เที่ยง
(สอนสด)
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
12.00-15.00
36 ชม.
15 มกราคม - 2 เมษายน 2560
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
6,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KA250106
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)
คันจิ HardCore
15.00-18.00
36 ชม.
15 มกราคม - 2 เมษายน 2560
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
6,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด มกราคม - มีนาคม 2559

 

คอร์สติวภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์-อาทิตย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุดอย่างลึกซึ้ง

 

กับคอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในจุดที่เรายังไม่แน่น พร้อมต่อยอดไปในระดับสูง เพื่อการทำงาน

 

การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และเพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ มกราคม-มีนาคม 2559

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

SA250101

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

คอร์สการเขียน
ภาษาญี่ปุ่น(作文)

 

9.00-12.00

 

36 ชม.

 

16 มกราคม - 2 เมษายน 2559
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

 

6,500

 

JO250102

 

เสาร์เที่ยง

(สอนสด)

เจาะลึกคำช่วย
ภาษาญี่ปุ่น

 

12.00-15.00

 

36 ชม.

 

16 มกราคม - 2 เมษายน 2559
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

 

6,500

MU250103
เสาร์บ่าย
(สอนสด)
เรียนภาษาญ๊่ปุ่นจาก
สื่อ Multimedia
15.00-18.00
36 ชม.
16 มกราคม - 2 เมษายน 2559
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
6,500
IN250104
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)
ทักษะในการเป็นล่าม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
9.00-12.00
36 ชม.
17 มกราคม - 3 เมษายน 2559
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
8,500
CV250105
อาทิตย์เที่ยง
(สอนสด)
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
12.00-15.00
36 ชม.
17 มกราคม - 3 เมษายน 2559
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
6,500
KA250106
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)
คันจิ HardCore
15.00-18.00
36 ชม.
17 มกราคม - 3 เมษายน 2559
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 
6,500

 

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่น กันยายน - พฤศจิกายน 2558 คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด

 

วันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 ระบบใหม่อย่างมั่นใจ และความรู้แน่น รู้จริงทุกจุด

 

พร้อมไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ผ่านอย่างมั่นใจ

 

คลิกเพื่อสมัครเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบเสาร์ - อาทิตย์

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ กันยายน - พฤศจิกายน 2558

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

JLPTN4

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4
(日本語能力試験対策N4)

 

9.00-13.30

 

50 ชม.

 

19 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

 

 

6,500

 

JLPTN4(VDO)

 

อาทิตย์บ่าย

(VDO)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4
(日本語能力試験対策N4)

 

12.00-16.30

 

50 ชม.

 

20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

 

 

6,000

JLPTN3
เสาร์บ่าย
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3
(日本語能力試験対策N3)
14.00-18.30
50 ชม.
19 กันยายน - 28 พฤศจิกายน 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 
7,500
JLPTN3(VDO)
อาทิตย์เช้า
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3
(日本語能力試験対策N3)
9.00-13.30
50 ชม.
20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 
7,000
JLPTN1
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1
(日本語能力試験対策N1)
9.00-13.30
50 ชม.
20 กันยายน -29 พฤศฺจิกายน 2558 
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 
14,500
JLPTN1(VDO)
เสาร์บ่าย
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1
(日本語能力試験対策N1)
12.00-16.30
50 ชม.
26 กันยายน - 5 ธันวาคม 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 
14,000
JLPTN2
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2
(日本語能力試験対策N2)
14.00-18.30
50 ชม.
20 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 
8,500
JLPTN2(VDO)
เสาร์เช้า
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2
(日本語能力試験対策N2)
9.00-13.30
50 ชม.
26 กันยายน - 5 ธันวาคม 2558
เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมงครึ่ง 
(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)
 
8,000

 

 

ส่วนธุรการของสถาบัน

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

ส่วนรอเรียนก่อนเข้าห้องเรียน (Waiting Room) ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน-มิถุนายน 2555

 

page5-1

 

page6-1

 

chn-pic1  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน - พฤษจิกายน 2555

DSC00094  DSC00098

 

DSC00113  DSC00144

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม  2556

 

IMG_0484   IMG_0501

 

IMG_0513   IMG_0475

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

 

slide1

 

slide222

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

 

nukrean1

 

nukrean2

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน-มิถุนายน 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

bank_april_-_july_2557

 

bank2_april_-_july_2557

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

 

 

บรรยากาศของห้องเรียนต่างๆของสถาบัน

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 1 รอบสด

 

bank_big_classroom

รูปห้องเรียนใหญ่ 2  รอบสด คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

big-room

 

รูปห้องเรียนเล็กสีเขียว· คอร์สเน้นเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

green-room

 

รูปห้องเรียนเล็กสีแดง  คอร์สเน้นเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

Red-room

 

bank_small_classroom

 

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K Japanese Language School

 ติดต่อสถาบัน  Tel : 02-2122067(Office ฝ่ายสมัครเรียน ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

             086-5470327 (ฝ่ายเรียนภาษาญี่ปุ่น ฝ่ายหนังสือ สมัครเรียน และจองคอร์สเรียน)

             086-4656032 (ฝ่ายหนังสือญี่ปุ่น และฝ่ายจัดส่ง)

             086-4656032 (ฝ่ายTalking Dictญี่ปุ่น)

             02-2122067 (Fax)

     Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

By : www.ajarnbank.com (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์)

มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุดอย่างลึกซึ้ง

 

 

watch-camera

 

B.A.N.K 日本語学校の図書室

 

libery-room1-1libery-room2-1

 

บรรยากาศในห้องดูหนัง เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

show-video

 

แผนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์และวิธีการเดินทางมาที่สถาบัน

 

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

สำนักงานใหญ่ สาทร
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K (Basic And Advance Nippon Knowledge)
ที่อยู่ Vejjavanit Building 206 Yenchit Sathorn Bangkok 10120 Thailand
โทรศัพท์, โทรสาร

Office 02-2122067 ,ฝ่ายหนังสือ และฝ่ายสมัครเรียน 086-5470327 ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น 086-4656032 ฝ่ายจัดหาล่าม 089-1112067

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.