รหัสสินค้า : SuperKanji1000
ราคา : 490 บาท
จัดทำโดย : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K (Basic and Advance Nippon Knowledge) อาจารย์แบงค์
รุ่น : Super Kanji 1000 ตัว (N2-N5)
ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ :

เพื่อให้รู้คันจิทั้งหมดจำนวน 1000 ตัว ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การสอบวัดระดับ N2-N5 พร้อมทั้งแทรกคันจิในระดับ N1บางส่วน รวมไปถึงสรุปคำศัพท์ที่ใช้และออกข้อสอบบ่อยๆที่ประกอบจากคันจิตัวนั้นๆไว้ ทำให้ผู้เรียนสามารถท่องจำคำศัพท์ได้อย่างเป็นระบบ

 

bottom-red

 

kaniji1000new3copy

 

 06 เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ กับสุดยอด Super Kanji 1000 ตัว หนังสือคู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ที่ทุกๆคนรอคอย กับ หนังสือ Super Kanji 1000 ตัว เพื่อรองรับการเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ (N2-N5)ที่อาจารย์ตั้งใจเพื่อ ที่จะสรุปคันจิที่จะออกสอบทุกตัวตั้งแต่ระดับ 2-5(N2-N5) รวมคันจิทั้งหมด 1000 ตัว และเสียงอ่านทุกแบบ พร้อมช่องคัดคันจิทุกตัว และแปลภาษาไทยในคันจิทุกๆตัวอย่างเข้าใจง่าย  โดยในคันจิทุกๆตัว อาจารย์จะคัดคําศัพท์ที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ที่ประกอบจากคันจิตัวนั้นๆ เอาไว้พร้อมแปลตัวอย่างคําศัพท์เป็นภาษาไทย  ซึ่งจะเป็นคําศัพท์ที่ ใช้จริง และออกข้อสอบบ่อยๆ ทําให้เราไม่ต้องท่องศัพท์อย่างไร้จุดหมายอีกต่อไป คันจิทุกตัวรองรับกับข้อสอบวัดระดับระบบใหม่ N2-N5  และอาจารย์จะแทรกคันจิ ในระดับ N1 เอาไว้ให้ด้วยโดยหนังสือ Super Kanji 1000 ตัวในขณะนี้ ได้วางจําหน่านตามร้านหนังสือชั้นนํา อาทิเช่น คิโนคุนิยะ ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ร้านหนังสือแพร่พิทยา ศูนย์หนังสือสสท เป็นต้น และติด Chart เป็นหนังสือขายดีในขณะนี้

 06 พิเศษท้ายเล่ม รู้แนวข้อสอบจริงก่อนใคร กับเก็งข้อสอบภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ Part คันจิ (言語知識 文字+語彙)ทุกระดับ (N2-N5) โดยอ้างอิงจากแนวข้อสอบจริง แบ่งข้อสอบทุก Part และจํานวนข้อ เหมือนข้อสอบจริง ทำให้การสอบผ่านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

      คันจิสําหรับคนไทยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันมากที่สุด เนื่องจากคนไทย เกิดมา ไม่คุ้นเคยกับคันจิ และคันจิในญี่ปุ่น มีเสียงอ่านจำนวนมากมาย ทั้งเสียงญี่ปุ่น และเสียงจากจีน โดยถ้าเรียนคันจิอย่างไม่ถูกวิธีแล้ว จะ เป็นการเรียนที่เสียเวลา และเก่งได้ช้ามาก สําหรับหนังสือ Super Kanji 1000 ตัว สรุปคันจิเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ระดับ2-ระดับ5 (N2-N5) โดย อาจารย์จะเลือกคันจิจากง่ายไปยาก เรียงลําดับจากคันจิที่ใช้บ่อยๆ โดยคันจิในแต่ละตัว อาจารย์จะยกตัวอย่างคําศัพท์ที่ประกอบขึ้นมาจากคันจิตัวนั้นๆพร้อมแปลคำ ศัพท์ตัวอย่าง  ซึ่งจะเป็นคําที่เจอได้บ่อยๆในข้อสอบ และคําที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ทําให้เราได้เห็นคันจิ และคําศัพท์ไปด้วยพร้อมๆ กัน

 

    นอกจากนี้ Super Kanji 100  0 ตัว จะมีช่องฝึกคัดคันจิ และแบบฝึกหัดทบทวนเพื่อที่จะให้สามารถจําคันจิตัวนั้นๆ ได้แม่นและคล่องแคล่วมากขึ้น พร้อมด้วยวิธีการเรียนรู้คันจิอย่างถูกหลักทําให้สามารถเรียนรู้คันจิได้ อย่างถูกต้อง พิเศษท้ายเล่ม กับ ตัวอย่างข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ Part คันจิ 言語知識(文字+語彙)โดย ข้อสอบทุกข้อ ใช้แนวข้อสอบจริงในระบบใหม่ เนื้อหา และจำนวนข้อ อ้างอิงจากข้อสอบจริง ทำให้การสอบผ่านภาษาญี่ปุ่นในระบบใหม่ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

รายละเอียด หนังสือ Super Kanji 1000 ตัว

06 รวมคันจิ 1000 ตัวโดยอ้างอิงจากข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ปี 2010

06 คันจิทุกตัวแปลภาษาไทย ด้วยความหมายที่เข้าใจง่าย

06 คันจิทุกตัวจะประกอบไปด้วยช่องคัดคันจิ ทําให้ง่ายต่อการจดจํา

06 ประกอบไปด้วยเสียงอ่านของคันจิ ทั้งเสียง 訓読み+音読みและเสียงพิเศษ

06 คันจิทุกตัว จะมีระดับของคันจิตัวนั้นๆกํากับเอาไว้ ทําให้ง่ายต่อการจําไปเพื่อใช้สอบวัดระดับ เช่น คันจิตัว 食べる จะถูกกํากับไว้ว่า N5級漢字 เป็นคันจิในระดับ 5

06 คัน จิทุกตัว จะประกอบไปด้วย คําศัพท์ที่ประกอบขึ้นจากคันจิตัวนั้นๆ ซึ่งคําศัพท์แต่ละตัวที่อาจารย์คัดมานั้น จะเป็นคําศัพท์ที่ออกบ่อย และพบเห็นได้จริงในชีวิตประจําวัน ทําให้เราไม่ต้องท่องศัพท์อย่างไร้จุดหมาย และมั่นใจได้ว่า คําศัพท์ที่เราท่องมีในข้อสอบ และเอาไปใช้ได้ในสถาการณ์จริง

06 คันจิทุกตัว จะมีจํานวนเส้นของคันจิกํากับอยู่

06พิเศษ ท้ายเล่ม กับ แนวข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ Part คันจิ (言語知識文字+語彙)โดยข้อสอบทุกข้อจะเป็นแนวข้อสอบจริงในการสอบระบบใหม่ เนื้อหาข้อสอบ และจํานวนข้อ อ้างอิงจากข้อสอบจริง

06

พิเศษ ท้ายเล่ม กับชุดคําศัพท์และสํานวนที่ออกข้อสอบบ่อยๆ และเจอได้บ่อยๆในชีวิตประจําวัน