BenjamapornN3

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3

 คอร์ส เมษายน-มิถุนายน 2559

 

ข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

ชื่อ-สกุล  เบญจมาภรณ์  ปุลันรัมย์ ชื่อเล่น ติว คอร์สเรียน นักเรียนคอร์สติว N3 เมษายน-มิถุนายน 2559 รอบสด

อาชีพ Coordinator สถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา Jetro Bangkok


   อาจารย์แบงค์สอนดีมากเลยค่ะ ชอบเวลาที่สอนแล้วอาจารย์พูดโยงไปเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น ทำให้ได้รับความรู้หลายๆ แง่มุมดี

   ชอบเวลาที่อาจารย์สอนเทคนิคดีๆ ในการทำข้อสอบค่ะ คิดว่าน่าจะสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้จริงๆ ไม่มากก็น้อย ขอบคุณค่ะ

   คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนคอร์สติว N2 ต่อด้วยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูหลายๆ อย่างด้วย แต่คิดว่าโรงเรียนนี้สอนดีและมีเทคนิคดีๆ ให้นักเรียนดีนะค่ะ ซึ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการสอบผ่าน

   เพื่อนๆ ที่เรียนก็มีหลากหลายวัย ในระหว่างคอร์สก็ทำให้ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนหลายๆ ความคิดเห็นเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ

BenjamapornScan 

 

ตนตัดสินใจเรียนไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอาจารย์ หรือสถาบัน แค่เห็นว่าคอร์สไม่เต็มก็สมัครเรียนเลย แต่ขอบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดค่ะ เพราะว่า

1.    อาจารย์สอนด้วยคุณภาพ สอนเข้าใจง่าย อักแน่นเนื้อหา แบบฝึกหัดและข้อสอบ

2.    ถ้าเรียนไม่เข้าใจอาจารย์จะไม่ปล่อยผ่าน จะสอบไหมและพูดว่าต้องให้ได้

3.    เพิ่มเวลาการเรียนการสอนอีก 1-1.5 ชม. เพิ่มขึ้นคอร์สหลังๆ

4.    ตอนสอนจะอิงกับข้อสอบและเป้าหมายการเข้าติวของนักเรียน

5.    มีการจัดสอบ pretest ก่อนปิดคอร์ส เพื่อประเมินตัวนักเรียนเอง

6.    สอดแทรกความรู้เรื่องทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่าย

สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ ขอให้รัษาสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายกันทุกๆคนค่ะ