WilairakN1

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1

 คอร์ส เมษายน-มิถุนายน 2559

 

ข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

ชื่อ-สกุล วิไลลักษณ์ ลือพงศ์พาณิชย์ ชื่อเล่น อ้อย คอร์สเรียน นักเรียนคอร์สติว N1 เมษายน-มิถุนายน 2559 รอบสด

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น  สถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา


   อยากจะมาเรียนกับอาจารย์แบงค์นานแล้ว ตั้งแต่เห็นในเว็บไซต์อธิบายไวยากรณ์ มีการยกตัวอย่างเห็นภาพได้ชัดเจน เข้าใจง่ายดี แต่หาเวลายากเพราะงานยุ่ง เลยแนะนำรุ่นน้องที่บริษัทมาเรียนก่อน น้องๆ ไปเล่าให้ฟังว่า อาจารย์สอนทุ่มเท (สอนเลยเวลาประจำและมีนัดสอนเสริม และให้ทำทดสอบเป็นระยะ ทำให้น้องที่แนะนำมาเรียนทุกคนสอบผ่าน 3 รุ่น N4,N3)

   วันนี้ได้โอกาสมาเรียนด้วยตนเอง ก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่เคยได้ยินมา อาจารย์สอนเสรอมและนัดเรียนเริ่มเร็ว และเลิกสายเกือบทุกครั้ง ทำให้ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะและมีการสอนเทคนิคการทำให้สอบ N1 ไม่เหมือนกับอาจารย์คนอื่นที่เคยเรียนมาก เน้นการฝึกทำข้อสอบให้นักเรียนมีความมั่นใจ ตลอดจนให้คำพูดชมเป็นกำลังใจให้นักเรียนโดยตลอด

   รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนคอร์สนี้ ถ้ามีเวลาจะหาโอกาสมาเรียนคอร์อื่นตามที่อาจารย์เพิ่มเติม
   ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพและเผยแพร่ความรู้ต่อๆ ไป เป็นแบบอย่างให้น้องๆ ในวงการภาษาญี่ปุ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

 WilairakScan

 

 

ตนตัดสินใจเรียนไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอาจารย์ หรือสถาบัน แค่เห็นว่าคอร์สไม่เต็มก็สมัครเรียนเลย แต่ขอบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดค่ะ เพราะว่า

1.    อาจารย์สอนด้วยคุณภาพ สอนเข้าใจง่าย อักแน่นเนื้อหา แบบฝึกหัดและข้อสอบ

2.    ถ้าเรียนไม่เข้าใจอาจารย์จะไม่ปล่อยผ่าน จะสอบไหมและพูดว่าต้องให้ได้

3.    เพิ่มเวลาการเรียนการสอนอีก 1-1.5 ชม. เพิ่มขึ้นคอร์สหลังๆ

4.    ตอนสอนจะอิงกับข้อสอบและเป้าหมายการเข้าติวของนักเรียน

5.    มีการจัดสอบ pretest ก่อนปิดคอร์ส เพื่อประเมินตัวนักเรียนเอง

6.    สอดแทรกความรู้เรื่องทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่าย

สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ ขอให้รัษาสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายกันทุกๆคนค่ะ