ChutinunShow

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2

 คอร์ส เมษายน-มิถุนายน 2559

 

ข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

ชื่อ-สกุล  ชุตินันท์ บุญญพิเชษฐ ชื่อเล่น ชุ คอร์สเรียน นักเรียนคอร์สติว N2 เมษายน-มิถุนายน 2559 รอบสด

อาชีพ R&D  สถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา Modern cass International cosmetic

 

   สัมผัสได้ถึงความตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอนของอาจารย์ ทุกคนเวลาเข้าเรียนจะรู้สึกมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ และต้องพยายามเพิ่มเติมอยู่เสมอ บางครั้งก็รู้สึกเสียดายที่มีเวลาเรียนโทที่ญี่ปุ่นถึง 2 ปี แต่เวลาส่วนใหญ่ต้องใช้กับการทำแลป อ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่ได้มีเวลาในการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เห็นด้วยกับอาจารย์แบงค์ที่เคยบอกว่า ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ต้องเข้าใจไวยากรณ์จึงจะสามารถสื่อสารได้ดี เพราะคุบกับรุ่นน้องคนญี่ปุ่น+ว่าเข้าใจที่เราสื่อสารไหม? รุ่นน้องก็บอกว่าเข้าใจ แต่ไวยากรณ์ที่พูดผิดเกือบหมด ที่เข้าใจเพราะดูจากบริบทการสื่อสารของเรามากกว่า พอลองมาทำข้อสอบ N2 ก็พบว่ามีส่วนที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอีกค่ะ

   ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจไวยากรณ์ที่ถูกต้อง และให้กำลัวใจในการสอบรวมไปถึงความใส่ใจที่มีให้นักเรียนทุกคนค่ะ

 

 

ChutinunN2

 

 

 

ตนตัดสินใจเรียนไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอาจารย์ หรือสถาบัน แค่เห็นว่าคอร์สไม่เต็มก็สมัครเรียนเลย แต่ขอบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดค่ะ เพราะว่า

1.    อาจารย์สอนด้วยคุณภาพ สอนเข้าใจง่าย อักแน่นเนื้อหา แบบฝึกหัดและข้อสอบ

2.    ถ้าเรียนไม่เข้าใจอาจารย์จะไม่ปล่อยผ่าน จะสอบไหมและพูดว่าต้องให้ได้

3.    เพิ่มเวลาการเรียนการสอนอีก 1-1.5 ชม. เพิ่มขึ้นคอร์สหลังๆ

4.    ตอนสอนจะอิงกับข้อสอบและเป้าหมายการเข้าติวของนักเรียน

5.    มีการจัดสอบ pretest ก่อนปิดคอร์ส เพื่อประเมินตัวนักเรียนเอง

6.    สอดแทรกความรู้เรื่องทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อหน่าย

สุดท้ายนี้ ขอให้อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ ขอให้รัษาสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายกันทุกๆคนค่ะ