โปรโมชั่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K (Basic And Advance Nippon Knowledge) 

BANK日本語学校

     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ รู้จริง โดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียว ไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น โดยทางสถาบันจะเปิดคอร์สภาษาญี่ปุ่นดังต่อไปนี้

 

1. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 ให้ผ่าน

2. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 ให้ผ่าน

3. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ให้ผ่าน

4. คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 ให้ผ่าน

5. คอร์สที่แน้นเฉพาะจุดเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่นในด้านที่ตนเองสนใจให้ดีเยี่ยม เช่น คอร์สคันจิ คอร์สไวยากรณ์ คอร์สการอ่าน คอร์สการฟัง คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากละคร คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูน คอร์สการเขียนภาษาญี่ปุ่น คอร์สคำช่วยภาษาญี่ปุ่น คอร์สสนทนา คอร์สภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูนญี่ปุ่น  คอร์สภาษาพูดญี่ปุ่นและคำแสลง  สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างรู้จริง และนำไปใช้เพื่อเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ใช้ในบริษัทญี่ปุ่น หรือใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

6. คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย (Pat7.3) เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกญี่ปุ่น

7. คอร์สเพิ่มทักษะการเป็นล่ามญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น และต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นล่ามชั้นยอด

8. คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น กลาง สูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความรู้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นให้แน่น และเข้าใจจริง ไม่ใช่แค่ท่องจำความหมายไวยากรณ์ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความรู้สึกของคนญี่ปุ่นในตอนที่ใช้ไวยากรณ์ตัวดังกล่าว

9. คอร์สติวภาษาญี่ปุ่น EJU เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น หรือ โรงเรียนเซมมงเฉพาะทางที่ญี่ปุ่น เพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 

 

รูปด้านหน้าของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ตั้งอยู่ที่อาคารเวชชวณิชย์ สาทร

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

30-5-2557_14-05-04555

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะด้านในภาษาญี่ปุ่น มกราคม - มีนาคม 2562

 

คอร์สติวภาษาญี่ปุ่น วันเสาร์-อาทิตย์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุดอย่างลึกซึ้ง

 

กับคอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในจุดที่เรายังไม่แน่น พร้อมต่อยอดไปในระดับสูง เพื่อการทำงาน

 

คลิกที่นี เพื่อสมัครเรียนคอร์สเฉพาะจุดภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงานและใช้งานจริงในสังคมญี่ปุ่น

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ มกราคม-มีนาคม 2562

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

SA250101

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

 

ภาษาญี่ปุ่น
จากการ์ตูนญี่ปุ่น
Anime+Manga ชื่อดัง

 

9.00-12.00

 

36 ชม.

 

12 มกราคม - 30 มีนาคม 2562
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

 

 

6,500

 

JO250102

 

เสาร์เที่ยง

(สอนสด)

 

เจาะลึกคำช่วย
ภาษาญี่ปุ่น

日本語助詞考察講座

 

12.00-15.00

 

36 ชม.

 

12 มกราคม - 30 มีนาคม 2562
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

 

 

6,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

MU250103
เสาร์บ่าย
(สอนสด)

ภาษาพูดญี่ปุ่นและคำแสลง
ที่ใช้จริงในสังคมญ๊่ปุ่นปัจจุบัน

話し言葉と生きてきる日本語

15.00-18.00
36 ชม.
12 มกราคม - 30 มีนาคม 2562
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 

 

8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

IN250104
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)

ทักษะในการเป็นล่าม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

日本語通訳スキルアップ講座

9.00-12.00
36 ชม.
13 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 

 

8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CV250105
อาทิตย์เที่ยง
(สอนสด)

สนทนาภาษาญี่ปุ่น

日本語会話講座

12.00-15.00
36 ชม.
13 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
 

 

6,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

KA250106
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)

คันจิ HardCore

漢字特訓講座

15.00-18.00
36 ชม.
13 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 

 

6,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

*** หมายเหตุ ตำราที่ใช้ รวมถึงเอกสารประกอบการสอน จะเป็นตำราที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ โดยตำราเรียนเรียนทุกเล่ม และชีสประกอบการสอนจะแจกให้ฟรีสำหรับผู้ที่สมัครเรียนทุกคน

 

หมายเหตุ *คอร์สภาษาญี่ปุ่นเน้นเฉพาะจุด มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุดอย่างลึกซึ้ง  ตำราและเอกสารที่ใช้เรียนจึงเป็นตำราที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับตำราและเอกสารประกอบการเรียนดังกล่าวฟรี

 

** หลังจากที่ผู้เรียน ผู้เรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ทุกคนที่เรียนจบในแต่ละคอร์ส จะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้คือ 70% ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบัน

 

*** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับบัตรห้องสมุด เพื่อรับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน

 

 

 

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2562 คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด และมีผู้สอบผ่านมากที่สุด เพื่อสอบวัดระดับในเดือนกรกฎาคม 2562

 

วันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 ระบบใหม่อย่างมั่นใจ และความรู้แน่น รู้จริงทุกจุด

 

พร้อมไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ผ่านอย่างมั่นใจ

 

คลิกเพื่อสมัครเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1-N4 เมษายน - มิถุนายน 2562 รอบเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ เมษายน - มิถุนายน 2562

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

JLPTN4

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

 ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4

(日本語能力試験対策N4)

 

9.00-14.00

 

50 ชม.

 

20 เมษายน - 22 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

 

6,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

JLPTN4(VDO)

 

อาทิตย์บ่าย

(VDO)

 ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4

(日本語能力試験対策N4)

 

12.00-17.00

 

50 ชม.

 
21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

 

6,000

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN3
เสาร์บ่าย
(สอนสด)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

(日本語能力試験対策N3)
14.00-19.00
50 ชม.

20 เมษายน - 22 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

7,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN3(VDO)
อาทิตย์เช้า
(VDO)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

(日本語能力試験対策N3)
9.00-14.00
50 ชม.

21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

 

7,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN1
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

(日本語能力試験対策N1)
9.00-14.00
50 ชม.

21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

14,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN1(VDO)
เสาร์บ่าย
(VDO)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

(日本語能力試験対策N1)
12.00-17.00
50 ชม.

27 เมษายน - 29 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง


14,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN2
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2

(日本語能力試験対策N2)
14.00-19.00
50 ชม.

21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

 

8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JLPTN2(VDO)
เสาร์เช้า
(VDO)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2

(日本語能力試験対策N2)
9.00-14.00
50 ชม.

27 เมษายน - 29 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

 

8,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

** หมายเหตุ ตำราที่ใช้ รวมถึงเอกสารประกอบการสอน จะเป็นตำราที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยตำราเรียนเรียนทุกเล่ม และชีสประกอบการสอนจะแจกให้ฟรีสำหรับผู้ที่สมัครเรียนทุกคน
 

 

*** หมายเหตุ ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 นั้น จะสอนเนื้อหาที่ออกข้อสอบวัดระดับครบทุก Part ได้แก่ Part คันจิ ・คำศัพท์(文字・語彙) , Part ไวยากรณ์ (文法) , Part การฟัง (聴解) , Part การอ่าน (読解) และในคอร์สเรียนจะมีการทำโจทย์จากข้อสอบจริง และการเก็งข้อสอบจริง เพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือน ธันวาคม 2561 และให้พร้อมกับการสอบมากทีสุด

** หลังจากที่ผู้เรียน ผู้เรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ทุกคนที่เรียนจบในแต่ละคอร์ส จะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้คือ 70% ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบัน

 

*** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับบัตรห้องสมุด เพื่อรับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน

 

 

คอร์ส PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

 

เพื่อการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด เข้ามหาวิทยาลัยคณะที่ตนเองต้องการเข้าให้ได้

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

PAT7.3

 

เสาร์เช้า

(สอนสด)

 

PAT 7.3 Admission ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT7.3) 入学試験対策講座)

 

8.30-12.30

 

40 ชม.

 

8 ธันวาคม 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

 

8,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

PAT7.3(VDO)

 

อาทิตย์บ่าย

(VDO)

 

PAT 7.3 Admission ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT7.3) 入学試験対策講座)

 

13.00-17.00

 

40 ชม.

 

9 ธันวาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

 

 

 

8,000

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Intensive PAT7.3
จันทร์ ถึง ศุกร์
(สอนสด)

ตะลุยโจทย์ PAT 7.3 ตะลุยโจทย์ + อุดรอยรั่ว + เพิ่มคะแนนสอบ เข้ามหาวิทยาลัย (PAT7.3 模擬試験解説対策講座)

8.30-12.30
40 ชม.
เรียนวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 และ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
 

 

8,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Intensive PAT7.3(VDO)
จันทร์ ถึง ศุกร์
(VDO)

ตะลุยโจทย์ PAT 7.3 ตะลุยโจทย์ + อุดรอยรั่ว + เพิ่มคะแนนสอบ เข้ามหาวิทยาลัย (PAT7.3 模擬試験解説対策講座)

13.00-17.00
40 ชม.
เรียนวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 และ ,18 -22 กุมภาพันธ์ 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
 

 

8,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

** หมายเหตุ ตำราที่ใช้ รวมถึงเอกสารประกอบการสอน จะเป็นตำราที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยตำราเรียนเรียนทุกเล่ม และชีสประกอบการสอนจะแจกให้ฟรีสำหรับผู้ที่สมัครเรียนทุกคน
 

 

*** หมายเหตุ ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 นั้น จะสอนเนื้อหาที่ออกข้อสอบวัดระดับครบทุก Part ได้แก่ Part คันจิ ・คำศัพท์(文字・語彙) , Part ไวยากรณ์ (文法) , Part การฟัง (聴解) , Part การอ่าน (読解) และในคอร์สเรียนจะมีการทำโจทย์จากข้อสอบจริง และการเก็งข้อสอบจริง เพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบAdmisssion เข้าหมาวิทยาลัยในปลายเดือนกุมภาพันธ์และให้พร้อมกับการสอบมากทีสุด

** หลังจากที่ผู้เรียน ผู้เรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ทุกคนที่เรียนจบในแต่ละคอร์ส จะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้คือ 70% ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบัน

 

*** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับบัตรห้องสมุด เพื่อรับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน

 

 

คอร์สไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแบบเจาะลึก กรกฎาคม - กันยายน 2562 คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแบบลึกซึ้งถึงเนื้อหา และเข้าใจจริง

 

และคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน และใช้ชีวิตจริงที่ญี่ปุ่น  เพื่อเตรียมพร้อมการทำงานในบริษัท และการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

 

วันเสาร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการทำงาน และคำแสลงที่คนญีุ่ป่นใช้จริงในสังคม

วันอาทิตย์ เพื่อเตรียมพร้อมไวยากรณ์ เจาะลึกไวยากรณ์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 ระบบใหม่อย่างมั่นใจ และความรู้แน่น รู้จริงทุกจุดของไวยากรณ์ แบบรู้ลึก รู้จริง

 

คลิกเพื่อสมัครเรียนคอร์ส เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ ต้น กลาง สูง และ คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และ คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลง

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นรอบเสาร์-อาทิตย์ กรกฎาคม- กันยายน 2562

รหัสคอร์ส รอบ คอร์ส เวลาเรียน จำนวน
ชั่วโมง
ระยะเวลา ราคา

หมายเหตุ

 

BS7011

 

เสาร์เที่ยง

(สอนสด)

 

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เพื่อการทำงาน

(仕事のためのビジネス日本語)

 

12.00-15.00

 

30 ชม.

 

13 กรกฏาคม - 14 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

7,500

 

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

SN7012

 

เสาร์บ่าย

(สอนสด)

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลงฮิตญี่ปุ่น

(大人気な歌での日本語講座)

 

15.00-18.00

 

30 ชม.

 

13 กรกฏาคม - 14 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 

7,500

SK7013
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

(日本語初級文法考察講座)
9.00-12.00
30 ชม.
14 กรกฏาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 

 

7,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CK7014
อาทิตย์เที่ยง
(สอนสด)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

(日本語中級文法考察講座)

12.00-15.00
30 ชม.
14 กรกฏาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 

 

7,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JK7015
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

(日本語上・超級文法考察講座)

15.00-18.00
30 ชม.
14 กรกฏาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 
7,500

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

JK7016
เสาร์เช้า
(รอบ VDO)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง

(日本語上・超級文法考察講座)
9.00-12.00
30 ชม.
20 กรกฏาคม - 21 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 
7,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CK7017
เสาร์เที่ยง
(รอบ VDO)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง

(日本語中級文法考察講座)

12.00-15.00
30 ชม.
20 กรกฏาคม - 21 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 

 

7,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SK7018
เสาร์บ่าย
(รอบ VDO)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น

(日本語初級文法考察講座)
15.00-18.00
30 ชม.
20 กรกฏาคม - 21 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
 

 

7,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SN7019
อาทิตย์เช้า
(รอบ VDO)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลงฮิตญี่ปุ่น

(大人気な歌での日本語講座)
09.00-12.00
30 ชม.

13 กรกฏาคม - 14 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
(ครั้งสุดท้ายเรียน 4 ชั่วโมงครึ่ง)

7,000
BS7020
อาทิตย์บ่าย
(รอบ VDO)

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เพื่อการทำงาน

(仕事のためのビジネス日本語)
13.00-16.00
30 ชม.

13 กรกฏาคม - 14 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 
7,000

เปิดรับจองคอร์สเรียนแล้ว

สมัครเรียนดูรายละเอียดเพิ่มเติม

** หมายเหตุ ตำราที่ใช้ รวมถึงเอกสารประกอบการสอน จะเป็นตำราที่ทางสถาบันจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ โดยตำราเรียนเรียนทุกเล่ม และชีสประกอบการสอนจะแจกให้ฟรีสำหรับผู้ที่สมัครเรียนทุกคน

 

** หมายเหตุ  คอร์ส เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น จะสอนไวยากรณ์ในระดับ N4,N5 แบบละเอียด ครบทุกตัว  ไม่ใช่แค่ท่องจำความหมายภาษาไทย แต่จะเจาะลึกถึงความรู้สึกคนญี่ปุ่นตอนใช้จริง คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ระดับกลาง จะสอนไวยากรณ์ในระดับ N3,N2 แบบละเอียด ครบทุกตัว ไม่ใช่แค่ท่องจำความหมายภาษาไทย แต่จะเจาะลึกถึงความรู้สึกคนญี่ปุ่นตอนใช้จริง คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ระดับสูง จะสอนไวยากรณ์ในระดับ N2,N1 แบบละเอียดครบทุกตัว ไม่ใช่แค่ท่องจำความหมายภาษาไทย แต่จะเจาะลึกถึงความรู้สึกของคนญี่ปุ่นตอนใช้จริง

 

*** คอร์สภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ จะฝึกทักษะในการเขียนจดหมาย เขียนอีเมล์ที่ใช้ติดต่อในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการเขียน 作文 และจะเรียนการพูดในเชิงธุรกิจ การฝึกการพูดในที่ประชุม ในการอภิปราย ประชุมเช้า รวมไปถึงทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน 

 

** หลังจากที่ผู้เรียน ผู้เรียนของสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ทุกคนที่เรียนจบในแต่ละคอร์ส จะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้คือ 70% ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบัน

 

*** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับบัตรห้องสมุด เพื่อรับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน

 

 

ส่วนธุรการของสถาบัน ชั้น2 ของสถาบัน

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

ส่วนรอเรียนก่อนเข้าห้องเรียน (Waiting Room) ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ชั้น 3 ของสถาบัน

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน-มิถุนายน 2555

 

page5-1

 

page6-1

 

chn-pic1  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน - พฤษจิกายน 2555

DSC00094  DSC00098

 

DSC00113  DSC00144

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม  2556

 

IMG_0484   IMG_0501

 

IMG_0513   IMG_0475

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

 

slide1

 

slide222

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

 

nukrean1

 

nukrean2

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน-มิถุนายน 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

bank_april_-_july_2557

 

bank2_april_-_july_2557

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov58-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Apr-Jun60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jul-Sep60-1

 

 

บรรยากาศของห้องเรียนต่างๆของสถาบัน

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ ชั้น 3 ของสถาบัน สอนรอบสด

 

bank_big_classroom

รูปห้องเรียนใหญ่ 2  รอบสด คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

big-room

 

รูปห้องเรียนเล็กสีเขียว· คอร์สเน้นเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

green-room

 

รูปห้องเรียนเล็กสีแดง  คอร์สเน้นเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

Red-room

 

bank_small_classroom

 

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K Japanese Language School

 ติดต่อสถาบัน  Tel : 02-2122067(Office ฝ่ายสมัครเรียน ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

             086-5470327 (ฝ่ายเรียนภาษาญี่ปุ่น ฝ่ายหนังสือ สมัครเรียน และจองคอร์สเรียน)

             086-4656032 (ฝ่ายหนังสือญี่ปุ่น และฝ่ายจัดส่ง)

             086-4656032 (ฝ่ายTalking Dictญี่ปุ่น)

             02-2122067 (Fax)

     Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

By : www.ajarnbank.com (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์)

มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุดอย่างลึกซึ้ง

 

 

watch-camera

 

B.A.N.K 日本語学校の図書室

 

libery-room1-1libery-room2-1

 

บรรยากาศในห้องดูหนัง เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

show-video

 

แผนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์และวิธีการเดินทางมาที่สถาบัน

 

 

ติดต่อสอบถามหรือสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

สำนักงานใหญ่ สาทร
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K (Basic And Advance Nippon Knowledge)
ที่อยู่ Vejjavanit Building 206 Yenchit Sathorn Bangkok 10120 Thailand
โทรศัพท์, โทรสาร

Office 02-2122067 ,ฝ่ายหนังสือ และฝ่ายสมัครเรียน 086-5470327 ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น 086-4656032 ฝ่ายจัดหาล่าม 089-1112067

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.