โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง   โดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3 คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น ,คอร์สคันจิHard Core เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม   จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click

 student

840X240

bannercourse 02bannercourse 04Contest Dec18BannerCourse08Empressbannercourse 12

รอบ
คอร์ส

เวลาเรียน ระยะเวลา ราคา จำนวนชม.
เสาร์เช้า
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4
日本語能力試験対策講座N4
9.00-14.00


20 เมษายน - 22 มิถุนายน 2562

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

6,500 50 ชม.
อาทิตย์บ่าย
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4
日本語能力試験対策講座N4
12.00-17.00


21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

6,000 50 ชม.
เสาร์บ่าย
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3
日本語能力試験対策講座N3
14.00-19.00


20 เมษายน - 22 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

7,500 50 ชม.
อาทิตย์เช้า
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3
日本語能力試験対策講座N3
9.00-14.00


21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

7,000 50 ชม.
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1
日本語能力試験対策講座N1
9.00-14.00


21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

14,500 50 ชม.
เสาร์บ่าย
(VDO)
ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1
日本語能力試験対策講座N1
12.00-17.00


27 เมษายน - 29 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

14,000 50 ชม.
อาทิตย์บ่าย

(สอนสด)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2
日本語能力試験対策講座N2
 14.00-19.00  

21 เมษายน - 23 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

8,500 50 ชม.
เสาร์เช้า

(VDO)

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2
日本語能力試験対策講座N2
 9.00-14.00  

27 เมษายน - 29 มิถุนายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 5 ชั่วโมง

8,000 50 ชม.
*** หมายเหตุ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพโดยอาจารย์แบงค์แต่เพียงผู้เดียว  clickmoret
 

detail

register

รอบ คอร์ส เวลาเรียน ระยะเวลา ราคา จำนวนชม.
เสาร์เที่ยง
(รอบสด)
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการทำงาน
(仕事のためのビジネス日本語)
12.00-15.00

13 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

7,500 30 ชม.
เสาร์บ่าย
(รอบสด)
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลงฮิตญี่ปุ่น
(大人気な歌での日本語講座)
15.00-18.00

13 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง

7,000 30 ชม.
อาทิตย์เช้า
(รอบสด)
เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
(日本語初級文法考察講座)
9.00-12.00

14 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมง

7,500 30 ชม.
อาทิตย์เที่ยง
(รอบสด)
เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
(日本語中級文法考察講座)
12.00-15.00

14 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมง

7,500 30 ชม.
อาทิตย์บ่าย
(รอบสด)
เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
(日本語上・超級文法考察講座)
15.00-18.00

14 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมง

7,500 30 ชม.
เสาร์เช้า
(รอบ VDO)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
(日本語上・超級文法考察講座)

9.00-12.00

20 กรกฎาคม - 21 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมง

7,000 30 ชม.
เสาร์เที่ยง
(รอบ VDO)
เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
(日本語中級文法考察講座)
 12.00-15.00

20 กรกฎาคม - 21 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

7,000 30 ชม.
เสาร์บ่าย
(รอบ VDO)

เจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
(日本語初級文法考察講座)

 15.00-18.00

20 กรกฎาคม - 21 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมง

7,000 30 ชม.
อาทิตย์เช้า

(รอบ VDO)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลงฮิตญี่ปุ่น
(大人気な歌での日本語講座)
 9.00-12.00  

14 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
(ครั้งสุดท้ายเรียน 4 ชั่วโมง ครึ่ง)

7,000 30 ชม.
อาทิตย์บ่าย

(รอบVDO)

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเพื่อการทำงาน
(仕事のためのビジネス日本語)
 13.00-16.00  

14 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
เรียน 10 ครั้ง คร้้งละ 3 ชั่วโมง

7,000 30 ชม.
*** หมายเหตุ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพโดยอาจารย์แบงค์แต่เพียงผู้เดียว clickmoret
 

detail

register

รอบคอร์สเวลาเรียนระยะเวลาราคาจำนวนชม.
เสาร์เช้า
(สอนสด)

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
(PAT7.3 入学試験対策講座)

08.30-12.30

7 ธันวาคม 2562 -
8 กุมภาพันธ์ 2563
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง

8,500 40 ชม.
อาทิตย์บ่าย
(VDO)

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
(PAT7.3 入学試験対策講座)

13.00-17.00 8 ธันวาคม 2562 -
9 กุมภาพันธ์ 2563
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
8,000 40 ชม.
เรียนทุกวัน
(สอนสด)

ตะลุยโจทย์ PAT 7.3 ตะลุยโจทย์ + อุดรอยรั่ว +
เพิ่มคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
(PAT7.3 模擬試験解説対策講座)

08.30-12.30 เรียนวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
(ตะลุยโจทย์เรียนทุกวัน)
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
8,500 40 ชม.
เรียนทุกวัน
(VDO)

ตะลุยโจทย์ PAT 7.3 ตะลุยโจทย์ + อุดรอยรั่ว +
เพิ่มคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย
(PAT7.3 模擬試験解説対策講座)

13.00-17.00 เรียนวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2563
(ตะลุยโจทย์เรียนทุกวัน)
เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง
8,000 40 ชม.
*** หมายเหตุ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพโดยอาจารย์แบงค์แต่เพียงผู้เดียว  clickmoret
 

detail

register

รอบคอร์สเวลาเรียนระยะเวลาราคาจำนวนชม.
เสาร์เช้า
(สอนสด)

คอร์สภาษาญี่ปุ่นจากการ์ตูนญี่ปุ่น      
アニメと漫画からの日本語

9.00-12.00

11 มกราคม - 28 มีนาคม 2563
เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

6,500 36 ชม.
เสาร์เที่ยง
(สอนสด)

เจาะลึกคำช่วยภาษาญี่ปุ่น
日本語助詞考察講座

12.00-15.00

11 มกราคม - 28 มีนาคม 2563

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

6,500 36 ชม.
เสาร์บ่าย
(สอนสด)

ภาษาญี่ปุ่นและคำแสลงที่คนญี่ปุ่นใช้จริงในสังคม
話し言葉と生きてきる日本語

15.00-18.00

11 มกราคม - 28 มีนาคม 2563

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

8,500 36 ชม.
อาทิตย์เช้า
(สอนสด)

ทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
日本語通訳スキルアップ講座

9.00-12.00

12 มกราคม - 29 มีนาคม 2563

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

8,500 36 ชม.
อาทิตย์เที่ยง
(สอนสด)

สนทนาภาษาญี่ปุ่น
日本語会話講座

12.00-15.00

12 มกราคม - 29 มีนาคม 2563

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

6,500 36 ชม.
อาทิตย์บ่าย
(สอนสด)

คันจิ HardCore
漢字特訓講座

15.00-18.30

12 มกราคม - 29 มีนาคม 2563

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

6,500 36 ชม.
*** หมายเหตุ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพโดยอาจารย์แบงค์แต่เพียงผู้เดียว  clickmoret
 

detail

register

ตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนอาจารย์แบงค์ ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กันยายน - พฤศจิกายน 2559 more

 

NuchareeShowN1

คุณ นุชรี ยาดี


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ป่น บริษัท Asahi -Intecc foundation

ChitchanokShowN1

คุณ ชิดชนก สกุลคู


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

พนักงานบริษัท ฟูจิกิเคน (ประเทศไทย) จำกัด

JitpisutShowN2

คุณ จิตรพิสุทธิ์ นิลสุวรรณ

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

ManutsaweeShowN2

คุณ มนัสวี วรรณศิริ


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

วิศวกร บริษัท Ecots-Engineering Co.,Ltd.

NoparatShowN3

คุณ นพรัตน์ วัชรโยธิน


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

นิสิต ชั้นปีที่5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ApitchayaShowN4

คุณ อภิชญา ฉกาจธรรม

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น

Read MoreN1

Read MoreN2

Read MoreN2

Read MoreN3

Read MoreN3

Read MoreN4

 

KirasakShowN1

คุณ กิรศักดิ์ จรูณจิตเสถียร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

พนักงานบริษัท Shinngo-enec(Thailand) foundation

RayShowN2

คุณ เรย์ ศรีอันยู้


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

PoraneeShowN2

คุณ ภรณี ภู่ขาว


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Kinugawa(Thailand)

NutchaShowN3

คุณ ณัชชา พยัคฆะ


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TatsayaneeShowN3

คุณ ทัศญาณีย์ ควงคุ้ม


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

พนักงานบริษัท ไทยโรโซ แอโรโซล จำกัด

TidaratShowN4

คุณ ธิดารัตน์ ติวัฒนเจริญผล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น

Read MoreN1

Read MoreN2

Read MoreN2

Read MoreN3

Read MoreN3

Read MoreN4

 

KoraphatN1

คุณ กรภัทร นัยพร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

วิศวกร 

NawapornN2

คุณ นวพร ณ นคร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

SirindaN2

คุณ สิรินดา อุนนาภิรักษ์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

NutthinunN3

คุณ ณัฐฐินันท์ จตุรพรชัย

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

ธุรกิจส่วนตัวการแปลภาษาญี่ปุ่น

PongsatornN3

คุณ พงศกร ทรงสุโรจน์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

วิศวกร

NutthapongN4

คุณ ณัฐพงษ์ ธเนศอนันตกุล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2559 รอบสด

วิศวกร

BannerStuCourN1

Read MoreN2

Read MoreN2

Read MoreN3

Read MoreN3

Read MoreN4

 

ตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนอาจารย์แบงค์ ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 more

 

SunareeN1 show

คุณ สุนารี พลหงษ์        (เอ)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ป่น บริษัท ทาคิเก็น (ประเทศไทย) จำกัด 

ChutinunCut

คุณ ชุตินันท์ บุญญพิเชษฐ(ชุ)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

R&D บริษัท Modren cass International cosmetic

PasupakCut

คุณ พสุภัค คงประยูร(มีน)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

VivitchayaN3 show

คุณ วิวิชชา พงศ์พฤฒานนท์(กระเป๋า)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

พนักงานบริษัท ทาคิเก็น (ประเทศไทย) จำกัด

KamonpornCut

คุณ กมลพร อุทัยแสงไฟศาล(กิ๊ฟ)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

พนักงานบริษัท Aiden Autimation (Thailand) Co.,Ltd.

ThanwaratCut

คุณ ธัญวรัตน์ อาศิรวาทวณิชย์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

วิศวกรบริษัท ESP Asian Center จำกัด

Read MoreN1

Read MoreN2

Read MoreN2

Read MoreN3

Read MoreN3

Read MoreN4

 

WilairakShow

คุณ วิไลลักษณ์  ลือพงศ์พาณิชย์(อ้อย)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ป่น

JaruwanShoww

คุณ จารุวรรณ  สุมโนจิตราภรณ์(เอิ้น)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น Aisin Takaoka Asia

NuttanunShow

คุณ ณัฐนันท์ ฉันท์บุญญวิทย์(ปีเตอร์)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

PuritShow

คุณ ภูริศ ธารวิทยากุล(แฟร้งค์)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

EakmongkolShow

คุณ เอกมงคล จีนแสง(เดวิด)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น

BenjamapornShow

คุณ เบญจมาภรณ์  ปุลันรัมย์ (ติว)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559 รอบสด

Coordinator Jetro Bangkok

Read MoreN1

Read MoreN2

Read MoreN2

Read MoreN3

Read MoreN3

Read MoreN3

 

ตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนอาจารย์แบงค์ ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น กันยายน - พฤศจิกายน 2558 more

 

rattanan_N1

คุณ รัฐนันท์ จิรายุพัฒน์ (นิก)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบสด

ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) ไปศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเคโอ (Keio University)  

chumpada_N2

คุณ จุมพฎา บุญทวีสมบูรณ์ (มิว)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบสด

ADMIN , HR บริษัท ISUZU MOTORS (Head Office)

saowalak_N2

คุณ เสาวลักษณ์ เขียวชะอ่ำ (รัก)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบ VDO

เจ้าหน้าที่ BOI จัดซื้อ บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

aimon_N2

คุณ เอมอร จันทร์พิศ (แอว)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบ VDO

ล่ามสัญญาจ้าง บริษัท Aisin - AI เวลโกรล์ จำกัด

kannika_N3

คุณ กรรณิการ มะโนแสง (เพชร)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบสด

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย ศิลปากร

sarun_N4

คุณ ศรันย์ กิจจารึก (ปลั๊ก)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2558 รอบสด

นักคอมพิวเตอร์กราฟฟิค Computer Graphic Design

bannerinterview 07

bannerinterview 09

bannerinterview 09

bannerinterview 09

bannerinterview 11

bannerinterview 13

 

ตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนอาจารย์แบงค์ ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2558 more

 

parnchuta

 คุณ ณิชพร วิเศษโชติกุล (ปุยฝ้าย)

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 ล่ามภาษาญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น

 

narumonshows

 คุณ นฤมล ล้ำเลิศสัพพัญญู (หนูนา)

นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Hosei Brake (Thailand) Co.,Ltd. จังหวัดระยอง

pujana

 คุณ ภูจนา ปาลิยะวรรณ (ไอซ์)

นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 นักศึกษาปริญญาเอก ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho

 

patcharinshows

 คุณ พัชรินทร์  ดวงแก้ว (ฉิม)

นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO

 เลขา-บุคคล บริษัท Daiso Co.,Ltd.

 

waiyawatshows

 คุณ ไวยวัฒน์ อาจหาญ (บิ๊ง)

นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 บัณฑิตนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

bossshows

คุณ บอส พินธุโสภณ (บอส)

นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 พนักงานบริษัท Nippon Flour Mills(Thailand) Co.,Ltd.

 

bannerinterview 26 bannerinterview 28 bannerinterview 28

bannerinterview 28

bannerinterview 30 bannerinterview 32
           

newphotoJun15

 

 

bookbuy

Japanese-Languageimage002

Proficient Test

Japanese-Languageimage004
Proficient Test

Japanese-Languageimage006

Proficient Test

Japanese-Languageimage008

Proficient Test

Japanese-Languageimage010

Proficient Test

39millon view

show-XDY4800-BLNew

 

รหัสสินค้า : XD-Y4800
ราคา : 14,500 บาท
จัดทำโดย : CASIO JAPAN และ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K (Basic and Advance Nippon Knowledge)
รุ่น : CASIO XD-Y4800BU (รุ่นใหม่ล่าสุด Update 31-7-2560)
ประโยชน์ของ Talking Dict เครื่องนี้
:

เพื่อเป็นตัวช่วยในการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผู้เรียนสามารถเขียนคันจิที่ต้องการเรียนรู้ หรือตรวจสอบได้ด้วยตนเอง หรือหาตัวอย่างประโยคจากคำศัพท์ที่ตนเองต้องการหา ทำให้รู้ว่าเวลาจะพูด หรือจะแต่งประโยคควรทำอย่างไร รวมไปถึงสามารถฟังการออกเสียงคำศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง และต้องการเก่งภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น และผู้เรียนที่ต้องการที่จะสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

 

bottom-G-dict   info-dict-new

 

 

 

talking_dict_ajarnbank_school

 

casio_xd-y4800_ajarnbank

exvoice

 

 

 

** CASIO XD-Y4800 Talking Dict ญี่ปุ่น Talking Dict Y-Series แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด จากcasio ที่เขียนคันจิ และสัมผัสหน้าจอได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น จอสีรุ่นใหม่ล่าสุด สุดยอด Talking Dictญี่ปุ่น เพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่าจริงจัง Talking Dict ญี่ปุ่น รุ่นนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด บรรจุพจนานุกรมเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดในโลก ถึง 170 เล่ม ซึ่งถือได้ว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ พร้อมฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด อย่างพจนานุกรม ที่เน้นการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและการ Stress เสียง สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นรวมถึง บอกจุดที่ขึ้นเสียงสูงเสียงตำอย่างละเอียด ทำให้เหมือนอยู่กับเจ้าของภาษา

 

** CASIO XD-Y4800 Talking Dict รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ปรับโฉมใหม่ คือ หน้าจอแสดงผลสามารถที่จะสัมผัสได้ และเขียนคันจิไปได้ในตัวหน้าจอแสดงผลได้เลย (Touch Screen Pad)  ซึ่งใน แพลตฟอร์ม Y-Series นี้หน้าจอจะสัมผัสได้ง่ายขึ้น และสามารถเขียนคันจิได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเดิมๆเป็นอย่างมาก และหน้าจอเขียนด้วยระบบสัมผัส ทั้งสองหน้าจอเป็นระบบ Liquid Crystal มองเห็นได้ชัดเจน แม้ในที่มืด ทำให้การเขียนคันจิด้วยลายมือเราเองนั้นง่ายขึ้น และแปลภาษาไทย พร้อมทั้งคําศัพท์ที่อัดแน่นขึ้นและ Update มากกว่าเดิม  รวมพจนานุกรมเพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากที่สุดในโลกถึง 170 เล่ม รวมถึงดีไซน์รูปทรงที่สวยงามมากขึ้น  การเขียนคันจิที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมสามารถเขียนคันจิได้ง่ายขึ้น ถึงแม้จะเขียนผิดเส้น หรือเขียนช้าไม่คล่อง ก็สามารถหาคันจิได้อย่างสบายมาก

fig01

 

 

** ปุ่มkeyboard ใน Casio XD-Y4800 นั้นได้ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่จากวัสดุชั้นดี ง่ายต่อการกด และการ Input คำลงไป รวมถึงทนทาน สัมผัสในการกดนิ่ม และเบา ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของท็อกกิ้งดิกรุ่นนี้เลยนะครับ

 

keyboard

 

 

**CASIO XD-Y4800 ยัง Update ฟังก์ชั่นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเข้าไปมากมาย อาทิเช่น การบอกลำดับเส้นของคันจิว่าควรเขียนเส้นไหนก่อนหลัง (筆順) ทำให้เหมาะกับผู้เรียนที่มีปัญหาในการเขียนคันจิไม่คล่อง หรือเขียนผิดเส้น เป็นอย่างมาก

dic20

 

**นอกจากนี้Talking Dict CASIO XD-Y4800 ยังสามารถออกเสียงออกเสียงภาษาญี่ปุ่นเป็นประโยคยาวๆได้ รวมถึงสามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบของนิทาน โคลงกลอนทำให้เหมาะกับการฝึกทักษะในการฟังเป็นอย่างมาก รวมถึงฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างดีที่สุดในตอนนี้กับระบบสัมผัสหน้าจอด้วยปลายนิ้ว สามารถเขียนคันจิได้อย่างง่ายดายด้วยลายมือเราเอง ทั้งหน้าจอใหญ่ และหน้าจอเล็ก และพิเศษ กับช่องเขียนคันจิที่กว้างมากขึ้น รวมถึงคําศัพท์ที่อัดแน่นมากขึ้นกับคําศัทพ์ในทุกสาขาอาชีพ

 

dic08

 

**Talking Dict CASIO XD-Y4800  รองรับระบบฟังก์ชั่นใหม่ Color Marker , Color Tag , Color Note โดยที่เราสามารถลากแถบ ทําเครื่องหมาย หรือเขียนโน้ตต่างๆข้างๆคําศัพท์ได้ ทําให้ครั้งต่อไปเมื่อเราหาคําศัพท์ แถบหรือโน้ตที่เราเขียนก็จะปรากฏขึ้นมาทําให้การจดจําคําศัพท์ทําได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถสร้างบัตรคําศัพท์เพื่อการจําคําศัพท์ภายในตัวเครื่องได้ Talking Dict CASIO XD-Y4800 บรรจุพจนานุกรมที่มากที่สุดในโลก ถึง 170 เล่ม พร้อมทั้งเสริมด้วยฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมายมาย ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น และ มีศัพท์เฉพาะในสาขาการทํางานต่างๆมากมาย ทําให้ Talking Dict CASIO XD-Y4800เป็น Talking Dict ที่ดีที่สุดในขณะนี้และได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ล่ามทุกสาขา วิศวะกร แพทย์  พยาบาล นักกฏหมาย นักศึกษาเอกญี่ปุ่น นักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น รวมไปถึงบรรจุพจนานุกรมเฉพาะสาขาต่างๆมากมาย เช่น ศัพท์ธุรกิจ ศัพท์โรงงาน ศัพท์วิศวะ ศัพท์แพทย์ ศัพท์เศรษฐ์ศาสตร์ ศัพท์สิ่งแวดล้อม ศัพท์คอมพิวเตอร์ ศัพท์กีฬา ศัพท์ต้นไม้ ศัพท์ธรรมชาติ ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ และคำศัพท์ในแขนงต่างๆอีกมากมาย ทำให้ Talking Dict CASIO XD-Y4800 เป็นทอกกิ้งดิกเพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

 

081_mainImage·····102_img_702img6_09

 

 

** 

casio_xd-y4800_1

 

 

** นอกจากนี้ casio xd-y4800 ยังเพิ่มหมวดการฝึกฟังภาษาอังกฤษจากNHK เข้ามาด้วย ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฟังรูปประโยคได้อย่างหลากหลายมากมายครับ

casio_xd-y4800_2

 

 

** ส่วนใครที่ต้องการจะสอบTOEIC CASIO XD-Y4800 ก็มีข้อสอบ TOEIC บรรจุอยู่ในตัวเครื่องอย่างมากมาย

casio_xd-y4800_3

***พิเศษกับคู่มือการใช้ CASIO XD-Y4800 ฉบับแปลภาษาไทยอย่างละเอียด มากกว่า 50 หน้า โดยอาจารย์แบงค์ อธิบายขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งเจาะลึกฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทําให้สามารถใช้ CASIO XD-Y4800 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

รายละเอียดและจุดเด่นของ Talking Dict CASIO XD-Y4800

 

06

เมนูสําหรับผู้เรียนที่ชอบการเขียนคันจิโดยเฉพาะ โดยฟังก์ชั่นนี้เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน CASIO XD-Y4800 ซึ่งก็คือฟังก์ชั่น (筆順)บอกลําดับเส้นการเขียนตัวคันจิ ตามลําดับเส้นการเขียนอย่างละเอียดว่าจะต้องเขียนเส้นไหนก่อนหลัง ในคันจิทุกตัว ทําให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น เขียนคันจิได้อย่างถูกต้อง และพิเศษ สําหรับเมนูนี้คือ นอกจากจะแสดงการเขียนคันจิในแบบทั่วไปแล้ว เมนูนี้ยังแสดงถึงการเขียนคันจิในการใช้ศิลปะแบบพู่กัน (書道) อีกหลายๆแบบด้วยจึงเหมาะสําหรับผู้เรียนที่ชอบและศึกษาในการเขียนพู่กันเป็นอย่างดี

 

 

06 Talking Dict CASIO XD-Y4800 เป็นทอกกิ้งดิกที่เขียนคันจิได้ทั้งสองหน้าจอ คือทั้งหน้าจอใหญ่และหน้าจอเล็กด้วยระบบจอสีระบบสัมผัส โดยการเขียนคันจิจะสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิม ถึงแม้ว่าเขียนช้าเครื่องก็ยังจะรอเราเขียน หรือเขียนผิดเส้นก็ยังจะประกฏคันจิตัวนั้นๆขึ้นมา รวมถึงบอกคันจิตัวที่คล้ายกัน ทำให้CASIO XD-Y4800เหมาะกับการฝึกเขียนคันจิและการเรียนคันจิเป็นอย่างมาก

 

การเขียนคันจิจากหน้าจอใหญ่ หน้าจอกว้าง เขียนง่าย

img5_06

 

06การเขียนจากหน้าจอเล็ก เขียนได้ทั้งคำเดี่ยว และคำประสม

 

06 Talking Dict CASIO XD-Y4800 เพิ่ม 3 ฟังก์ชั่นใหม่ต้อนรับจอสี  Color Marker , Color Tag , Color Note สามารถลากแถบสี และทําเครื่องหมาย หรือเขียนโน้ตย่อข้างๆคําศัพท์ที่เราไม้รู้  หรือศัพท์ที่เราต้องการจะเน้น ทําให้ง่ายต่อการจดจํา และการนําไปใช้ และเมื่อเราทําเครื่องหมายหรือเขียนโน้ตย่อในบริเวณคําศัพท์ใดๆ ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องไปแล้ว ครั้งต่อไปที่เราค้นหาคําศัพท์คํานั้นๆ เครื่องหมาย หรือโน้ตย่อก็จะปรากฏขึ้นมา ทําให้ผู้เรียนสามารถจําคําศัพท์ดังกล่าวได้รวดเร็วมากขึ้น

 

Color MarkerColor TagColor Note

081_mainImage     102_img_702img6_09

 

06 Talking Dict CASIO XD-Y4800 หน้าจอระบบสัมผัส สีสวยสดใส ชัดเจน ด้วยระบบ Liquid Crystal หน้าจอ LCD คมชัดด้วยระบบ Blanview ทําให้เห็นตัวอักษรและรูปภาพสีได้อย่างชัดเจน สามารถดูได้ง่ายทั้งในที่สว่างและที่มืด ทําให้ไม่พลาดกับจุดสําคัญและรายละเอียดต่างๆ

 

blanview

 img6_01

 

 

06 เพิ่มแผงควบคุมด้านข้างสองฝั่งของหน้าจอใหญ่ เพิ่มพิเศษเข้ามาในรุ่น CASIO XD-Y4800 ทําให้การกดลิงค์หรือเชื่อมโยงเมนูต่างๆทําได้อย่างง่ายดาย

 

dic59

06 หน้าจอระบบสัมผัส Touch Screen ระบบ LCD Capacitive สัมผัสหน้าจอได้ง่าย และรวดเร็ว

 

blanview

 

06  ระบบบัตรคำศัพท์แบบใหม่ ที่ใช้สำหรับทบทวนหรือฝึกจำคำศัพท์ ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยการทำบัตรคำศัพท์สามารถบันทึกเป็นภาษาอะไรก็ได้ แล้วแต่ผู้เรียน เช่นภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น

 

 

06 Talking Dict CASIO XD-Y4800 เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ ในการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถอ่านประโยคท่องเที่ยวเป็นภาษาญี่ปุ่น และอ่านนิทานหรือโคลงกลอนต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

dic08

 

 

06 Talking Dict CASIO XD-Y4800 เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด สามารถค้นหาระบบแผนที่ญี่ปุ่น และแผนที่ทั่วโลกได้จากระบบหน้าจอสัมผัส

img3_03

 

 

06 CASIO XD-Y4800 ฟังก์ชั่นการ Input ตัวฮิระงะนะ โดยเราสามารถ Input ตัวฮิระงะนะ จากแป้น Keyboard ตามปกติ หรือสามารถ Input ตัวฮิระงะนะ จากฟังก์ชั่นระบบสัมผัสด้วยดินสอ Touch Pen หรือสัมผัสจากปลายนิ้วได้

img5_11

 

 

06  CASIO XD-Y4800 เป็นตัวเครื่องระบบ Tafcot ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทานต่อการตกหล่น และการสั่นสะเทือน

large

 

 

06  สําหรับนักเรียนนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น CASIO XD-Y4800 เครื่องนี้บรรจุพจนานุกรมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น และเมื่อเราใช้ดินสอ Touch Pen ลากไปที่ชื่อคน ก็จะปรากฏรูปของบุคคล หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้นมา ทําให้ง่ายต่อการจดจํา

dic15

 

06  สําหรับผู้ที่ชื่นชอบในเพลงคลาสสิค Talking Dict CASIO XD-Y4800 บรรจุไว้อย่างมากมาย และสามารถเปิดฟังเพลงคลาสสิคได้จากตัวเครื่องมากกว่า 1000 เพลง

dic07

 

06 เมนู ปฏิทิน และนาฬิกา ซึ่งเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในTalking Dict CASIO XD-Y4800 อีกอันหนึ่ง ภายในส่วนนี้ จะแสดงทั้งปฏิทินและเวลารวมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าว่าวันไหนเป็นวันหยุดของเราได้อีกด้วย และสามารถเลือกปฏิทินในแบบญี่ปุ่น ซึ่งจะแสดงความเชื่อของคนญี่ปุ่นว่าวันนี้เป็นวันอะไรได้อีกด้วย

dic51

 

06 สามารถอัฟเดท พจนานุกรมที่ออกใหม่เข้าไปในตัวเครื่องด้านผ่านทางเวปไซต์ CASIO และ USB ที่แถมมากับตัวเครื่อง

 

06  CASIO XD-Y4800 บรรจุคู่มือการทําอาหารญี่ปุ่น สูตรการทําอาหารญี่ปุ่น พร้อมรูปภาพอาหารญี่ปุ่นมากมาย รวมถึงเมนูอาหาร วิธีการควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพ ปริมาณแคลอรี่ และรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารอื่นๆมากมาย

dic42dic43

dic44dic45

 

 

06 หน้าจอระบบ Blanview ใน CASIO XD-Y4800 สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งที่สว่างและที่มืด

011_img_202

 

06 CASIO XD-Y4800 เพียงแค่ขยับหน้าจอไปด้านข้าง บัตรคําศัพท์ที่เราสร้างขึ้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นคําต่อไปได้อย่างอัตโนมัติ

 

 

06 CASIO XD-Y4800 บรรจุพจนานุกรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น-ไทย สามารถแปลคําศัพท์จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ในหมวดคําศัพท์ท่องเที่ยว และสามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ที่เป็นบทสนทนา และสามารถออกเสียงภาษาไทยได้

 

06 พิเศษ กับฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุด ใน CASIO XD-Y4800 ระบบการ Link คําศัพท์ที่ไม่รู้จากระบบสัมผัสหน้าจอด้วยปลายนิ้วสามารถหาคําศัพท์ตัวที่ไม่รู้ได้จากหน้าจอใหญ่ โดยที่ใช้ดินสอลากจากหน้าจอได้เลย ฟังก์ชั่นใหม่อันนี้ ถือว่าทํามาเพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะครับ เนื่องจากทําให้ผู้เรียนสะดวก ไม่เสียเวลาไปหาศัพท์ เพียงแค่เอาดินสอลากจากหน้าจอใหญ่ ก็เจอศัพท์ตัวนั้นๆ

 

06 คําศัพท์ทุกคํา จะมีประโยคตัวอย่างภาษาญี่ปุ่นประกอบเสมอ ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้คําศัพท์คํานั้นๆ ได้ถูกต้อง โดยรู้ว่าใช้ยังไง ใช้กับคําช่วยแบบไหน ไม่ใช่เพียงแค่รู้ความหมายของคําศัพท์ตัวนั้นๆเพียงอย่างเดียว ตรงจุดนี้ อาจารย์แนะนําว่าเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้เรียนนะครับ เนื่องจากทําให้เราแม่นในเรื่องของไวยากรณ์ และฝึกอ่านจากประโยคตัวอย่างจริงได้ด้วย

 

06 สุดยอดกับการสร้างบัตรคําศัพท์ได้ด้วยตัวเราเองจากทอกกิ้งดิก CASIO XD-Y4800และสามารถบันทึกความหมายของคําศัพท์ได้ด้วยภาษาไทย และ เสริมด้วยการบันทึกคําศัพท์ที่เราค้นหาไปแล้ว และต้องการจดจํา ทําให้การจดจําคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 06 ใหม่ล่าสุด กับ การออกเสียงคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่คนไทยทุกคนรอคอย เสียงชัดเจนด้วยระบบ Exvoice ขณะนี้ Talking Dict CASIO XD-Y4800 สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้แล้วนะครับ

06 Talking Dict  CASIO XD-Y4800มีใช้การเขียนทั้งหน้าจอใหญ่และหน้าจอเล็กด้วยระบบ Soft Touch ทําให้เขียนคันจิ ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้จะเขียนช้า หรือเส้นไม่ถูก ก็สามารถค้นหาคันจิตัวนั้นๆได้อย่างง่ายดาย

 

06 ด้วยระบบพิเศษ TAFCOT ทําให้ CASIO XD-Y4800 สามารถกันกระแทก และกันการกระเทือนได้มากกว่าปกติ

 

06 Talking Dict  CASIO XD-Y4800 เครื่องนี้ สามารถอัฟเดท พจนานุกรมอื่นๆเพิ่มเข้าไปได้

 

06 ด้วยระบบประหยัดพลังงาน Tough Power ทําให้สามารถใช้งานได้ติดต่อกันโดยไม่ปิดเครื่องได้นานถึง 150 ชั่วโมง

 

06 คําแปลทุกคํา จาก Talking Dict  CASIO XD-Y4800 จะมีประโยคตัวอย่างแสดงไว้ เพื่อเรารู้ว่าคําศัพท์คํานี้เวลาใช้จริง ใช้ยังไง ให้ถูกหลักไวยากรณ์ และคนญี่ปุ่นจริงๆ เขาจะพูดยังไงกัน และนอกจากนี้ ยังมีประโยคภาษาอังกฤษกํากับเอาไว้ทุกประโยค เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ

06 หลากหลายกับพจนานุกรมท่องเที่ยว 14 ภาษาจาก CASIO XD-Y4800 พร้อมออกเสียงได้ทั้ง 14 ภาษา พร้อมทั้งพจนานุกรมท่องเที่ยวภาษาไทย เหมาะสําหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในภาษาอื่นๆเช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆอีกมากมาย

06 CASIO XD-Y4800 มีแผนที่ประเทศญี่ปุ่น และแผนที่โลกรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มากมายในตัวเครื่องแบบระบบจอสัมผัส สามารถใช้ปากกากดเข้าไปในแผนที่ซึ่งเป็นรูปได้เลย เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะทํารายงาน หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ญี่ปุ่น หรือ ภูมิศาสตร์โลกนะครับ

06 CASIO XD-Y4800  กับระบบใหม่กับระบบหน้าจอสัมผัส สามารถใช้ปากกาลากจากหน้าจอใหญ่ได้เลย พร้อมทั้งหน้าจอที่สามารถกางได้ถึง 180 องศา เพื่อความสะดวกในการใช้สอยหลายรูปแบบ

06 สุดยอดกับคําศัพท์วัยรุ่นยุคใหม่ที่ใช้กันในภาษาพูด บรรจุอยู่ใน Talking Dict CASIO XD-Y4800 เรียบร้อยแล้วนะครับ

06 พิเศษสุด CASIO XD-Y4800 ในตัวเครื่องบรรจุ ข้อสอบวัดระดับคันจิ 1,2,3 ที่บรรจุอยู่ในตัวเครื่อง มากมายถึง 300,000 ข้อ ทําให้การฝึกฝนคันจิ และคําศัพท์ ทําให้การสอบผ่านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

 

 

*** พิเศษกับคู่มือการใช้ CASIO XD-Y4800 ฉบับแปลภาษาไทยอย่างละเอียด มากกว่า 40 หน้า โดยอาจารย์แบงค์ อธิบายขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งเจาะลึกฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทําให้สามารถใช้ CASIO XD-Y4800 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

7 ข้อดีที่น่าเป็นเจ้าของ CASIO XD-Y4800

 

1) CASIO XD-Y4800 เป็น Talking Dict ที่ถูกสร้างมาสําหรับคนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง กับฟังก์ชั่นใหม่ๆมากมาย เพื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริง สามารถเขียนคันจิได้ด้วยลายมือเราพร้อมออกเสียง กับช่องเขียนคันจิที่กว้างมากขึ้น สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ ด้วยพจนานุกรมที่เน้นเฉพาะการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น ทำให้ผู้เรียนรู้ว่าจะต้อง Stress เสียงตรงจุดไหน รวมถึงบรรจุข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นไว้ในตัวเครื่องมากถึง 300,000 ข้อ และบรรจุพจนานุกรมมากที่สุดในโลกถึง170 เล่ม คุณสมบัติที่ดีที่สุดนั้น อย่างแรกที่ทุกคนต้องการคือการเขียนคันจินะครับ เนื่องจากเครื่องนี้สามารถเขียนคันจิลงไปได้เลยจากที่เห็น ทั้งหน้าจอใหญ่และหน้าจอเล็ก และพิเศษด้วยระบบสัมผัสในการเขียนแบบพิเศษ ด้วยระบบ Soft Touch แม้จะเขียนช้า หรือเร็ว จะสามารถเขียนคันจิได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ CASIO XD-Y4800 ยังจะบอกถึงลําดับเส้นการเขียนคันจิ ทั้งแบบปรกติ และแบบพู่กัน ทําให้ผู้เรียนเขียนลําดับของคันจิได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเขียนลําดับได้ถูก จะทําให้เขียนคันจิได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมครับนอกจากนี้จะมีแบบฝึกหัดให้เราเขียนคันจิด้วยนะครับ เช่นพอเราเข้าไปในแบบฝึกหัด เขาจะมีฮิระงะนะให้เรา ให้เราเขียนคันจิ หลังจากเขียนเสร็จก็จะตรวจให้เราครับว่าถูกไหม ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ แบบนี้ อาจารย์ว่ามันดีต่อการเรียนคันจิมากๆครับ

2) อย่างที่สองคือ มีเสียงอ่านให้เราฟังอย่างชัดเจน โดยนําเสียงอันไพเราะจากคนญี่ปุ่นครับ โดยใน CASIO XD-Y4800 เครื่องนี้ สามารถที่จะออกเสียงภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบคำศัพท์ที่เป็นตัวๆ และในรูปแบบประโยคยาวๆที่ใช้ในการท่องเที่ยวได้ รวมถึงออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ครับ

3)พจนานุกรมถึง140 เล่มที่บรรจุเข้าไปในทอกกิ้งดิก Talking Dict CASIO XD-Y4800 นี้ ถือว่ามากที่สุดในโลกเลยนะครับ เนื่องจากพจนานุกรมแต่ละเล่มที่ถูกบรรจุเข้าไปนั้น จะเป็น พจนานุกรมในเวอร์ชั่นใหม่ๆ ดังนั้นจะมีคําศัพท์เพิ่มเติมเข้ามาอีกมายมาย รวมถึงก็จะเป็นพจนานุกรมที่ใช้บ่อยๆ  ถือว่าครบถ้วนกับทุกสาชาอาชีพที่เกี่ยวข้อกับภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์ทางด้าน ธุรกิจ อุตสาหกรรม การแพทย์ วิศวะกร การบริหาร การโรงแรม เลขา กฏหมาย การทําอาหาร กีฬา คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ รวมอยู่ในเครื่องนี้ทั้งหมดนะครับ

4)หน้าจอของ Talking Dict CASIO XD-Y4800  ทําด้วยระบบสัมผัส Liquid Crystal ทําให้เห็นตัวอักษร และรูปภาพได้อย่างชัดเจน ทั้งในที่สว่างและที่มืด

5) คําศัพท์ทุกตัวจากเครื่องนี้จะแปลออกมามีประโยคตัวอย่างประกอบทําให้รู้ว่าคําศัพท์ตัวนั้นๆใช้ยังไงใข้กับคําช่วยแบบไหน ใช้ไวยากรณ์ยังไง และง่ายต่อการนําไปใช้จริงมากขึ้น

6) นอกจากนี้ประโยคตัวอย่างภาษาญี่ปุ่นของทอกกิ้งดิก Talking Dict CASIO XD-Y4800   จะมีประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ แปลกํากับ ประโยคตัวอย่างภาษาญี่ปุ่นทุกตัว ทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

7) สามารถลิงค์คําศัพท์ที่ไม่รู้ได้ทันที ด้วยระบบสัมผัสด้วยปลายนิ้ว ทําให้หมดปัญหากับคันจิที่อ่านไม่ออกได้อย่างง่ายดาย

 

 

รายละเอียด Talking Dict CASIO XD-Y4800

 

 

Talking Dict CASIO XD-Y4800 ได้บรรจุพจนานุกรมรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดถึง 170 เล่ม และ update พจนานุกรมใหม่ๆที่คิดว่าดีที่สุดต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับ โดยอาจารย์จะ List ตัวอย่างรายชื่อพจนานุกรมที่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ใน CASIO XD-Y4800 ไว้ให้ด้านล่างนะครับ

Talking Dict CASIO XD-Y4800 บรรจุพจนานุกรม ถึง170 เล่ม อัดแน่นด้วยพจนานุกรมญี่ปุ่น-ญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง โคจิเอง และ ชินเมไก และพจนานุกรม อังกฤษ-ญี่ปุ่น ชื่อดัง อย่าง GENIUS พจนานกุรม ญี่ปุ่น-อังกฤษ ที่ได้ชื่อว่า เป็นประโยชน์ต่อคนต่างชาติมากที่สุดอย่าง Progressive  พร้อมทั้ง มีพจนานุกรม อังกฤษที่มีชื่อเสียงอย่าง OXFORD ด้วย รวมถึงเป็น Talking Dict รุ่นแรก ที่บรรจุพจนานุกรมท่องเที่ยว ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทยเอาไว้ด้วย นอกจากนี้จุดเด่นของ CASIO XD-Y4800 อีกอย่างก็คือ บรรจุพจนานุกรม NHK เวอชั่นใหม่ ที่สามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียง และรู้ว่าจะควรเน้นเสียงตรงไหน รวมไปถึงพจนานุกรมที่บอกลำดับเส้นของคันจิว่า ควรจะเขียนเส้นไหนก่อน เส้นไหนหลัง ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนคันจิมากครับ

 

พจนานุกรมใน CASIO XD-Y4800  170 เล่ม ประกอบไปด้วย 

 

 

06 พจนานุกรม คันจิ บอกลําดับเส้นการเขียนคันจิว่าต้องเขียนเส้นไหนก่อนหลัง ทั้งหมด (筆順)รวมถึงแสดงคันจิในรูปแบบปกติ และในรูปแบบพู่กัน บรรจุโจโยคันจิทั้งหมด 1,945 ตัว

imgres

 

06 พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น ฉบับโคจิเอ็น (6th Edition) ** บรรจุคําศัพท์ 240,000 คำ ภาพประกอบ 7,200 ภาพ (โคจิเอ็น เป็นพจนานุกรม ฉบับที่คนญี่ปุ่นใช้กันมากที่สุดและได้มาตรฐานมากที่สุด เปรียได้กับ พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานของไทย)

dic_ph_kojien2

 

06 พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น ฉบับเมเคียวNew Version** บรรจุคําศัพท์  70,000 คำ  (เมเคียว เป็นพจนานุกรม สําหรับคนต่างชาติ ที่ได้รับการยอมรับว่า เข้าใจง่ายที่สุด สําหรับคนต่างชาติ และสามารถออกเสียงได้)

dic_ph_meikyokokugo_3

 

06 พจนานุกรม ตัวอักษรคันจิใหม่  ** บรรจุคันจิ  14,353 ตัว  (ถือว่ามากที่สุดเลยนะครับ เนื่อจากคันญี่ปุ่นทั่วไปปกติจะรู้ประมาณ 3,000-4,000 คํา) และและคําประสมจากคันจิ 50,000 คํา รวมถึงบรรจุ ลําดับการเขียนเส้นของคันจิในโจโยคันจิทั้งหมด 1,945 ตัว

dic_ph_sin_kangorin_2

 

06พจนานุกรม การออกเสียง NHK ** บรรจุคําศัพท์ 69,000 คํา พจนานุกรมนี้ ได้รับความนิยมอย่างสูง สําหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ทั้งในญี่ปุ่นเอง และในเมืองไทย เนื่องจาก มีการ เน้นเสียง และการออกเสียงที่ถูกต้องให้ด้วยนะครับ โดยในTalking Dict Casio XD-Y4800 รุ่นใหม่นี้ พจนานุกรมในส่วนนี้สามารถออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นได้แล้ว ทำให้ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์มากมายจากการฝึกฟังการออกเสียงที่ถูกต้องของคำศัพท์ในภาษาญี่ปุ่น

dic_ph_nhk

 

06 พจนานุกรมคาตาคะนะสมัยใหม่และคําประสม 13,700 คํา และอักษรคาตาคะนะตัวย่อ 1,700 คํา

dic_ph_genkana

 

06  พจนานุกรมสำนวนภาษาญี่ปุ่น บรรจุสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน 4000 คํา

dic_ph_tukaikata

 

06  พจนานุกรมคําประสมในภาษาญี่ปุ่น และแสดงวิธีการใช้ บรรจุคําประสม 6,000 คํา และตัวอย่างประโยค 25000 ประโยค

dic_ph_daushukan_yojijukugo

 

06  พจนานุกรม สุภาษิตและสํานวนในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงแสดงวิธีการใช้ต่างๆ บรรจุสํานวน 4,055 คํา

dic_zenyaku_kogo_jiten_4_F

 

06 พจนานุกรมคําประสมคันจิ ตั้งแต่คันจิ 2ตัวขื้นไปจนถึง4ตัวฉบับไดชูคัง บรรจุคําประสมทั้งหมด  2,653 คํา

dic_ph_ruigo

 

06 พจนานุกรม อังกฤษ-ญี่ปุ่น ที่ดีที่สุดฉบับ GENIUS (4th Ed.) ** บรรจุคําศัพท์ 96,000 คำ ใช้สําหร้บการค้นหาภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่น เมื่อเราพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไป จะแสดงคําแปลภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมวิธีการใช้ และประโยคตัวอย่าง

dic_ph_eiwa4

 

06 พจนานุกรม ญี่ปุ่น อังกฤษ ที่พึ่งถูกบรรจุเข้ามาใน casio xd-y4800 รุ่นใหม่ล่าสุด กับWisdom แปลจากญี่ปุ่น เป็นอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ทำให้เราเข้าใจคำศัพท์นั้นๆ

wisdom_waei

 

 

06·พจนานุกรม อังกฤษ ญี่ปุ่น ที่ถูกบรรจุเข้ามาใหม่ใน CASIO XD-Y4800 เช่นกัน กับการ INPUT ด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาให้แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายดาย

wisdom_eiwa

 

 

 

06 พจนานุกรม ญี่ปุ่น-อังกฤษ ฉบับ  (4rd Ed.) ** บรรจุคําศัพท์ 90,000 คำ พจนานุกรมที่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับนักเรียนต่างชาติ เนื่องจากเป็นพจนานุกรมที่มีประโยคตัวอย่างการใช้คําศัพท์ และคําแปลภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และประโยคตัวอย่างมากมาย ทําให้เรารู้ว่าเวลาใช้จริง ควรจะใช้ยังไงนะครับ คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นคํานี้ ใช้กับคําช่วยแบบไหน มีไวยากรณ์รูปแระโยคเป็นอย่างไร

dic_genius_eiwa_3_F

 

06 พจนานุกรม คำศัพท์คาตาคานะ รวมถึงแสดงการสะกดคะตะคะนะ บรรจุคําศัพท์  67,000 คำ

dic_ph_supel

 

06 พจนานุกรม คำศัพท์ที่คล้ายกัน สามารถหาจากภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ รวมถึงจะบอกถึงคำที่คล้ายคลึงกัน

dic_ph_kotowaza_seiku

 

 

06  พจนานุกรม คำศัพท์เศรษฐ์กิจ และคำศัพท์ธุรกิจ เหมาะสำหรับใช้ในการทำงาน และใช้ในวงการธุรกิจ

dic_ph_keizaikeiei_yougo


06 พจนานุกรมการพูดโทรศัพท์ ว่าในสถาการณ์ไหนควรจะพูดอย่างไร

 

dic_ph_eihatsu

 

06 พจนานุกรมเพื่อการฝึกบทสนทนาและเน้นการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

06พจนานุกรม ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น

06 พจนานุกรมบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่จำเป็นต่างๆในการท่องเที่ยว

06 キクタン[Entry] 2000,4000,6000 สุดยอดพจนานุกรมหมวดการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งคำกริยา คำคุณศัพท์ คำนาม และคำวิเศษณ์ โดยจะมีการออกเสียงทั้งภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำแปลอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังบรรจุไปด้วยแบบทดสอบอีกมากมาย  โดยเราสามารถประยุกต์ใช้หมวดนี้ เป็นหมวดทบทวนภาษาญี่ปุ่นจากคำแปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับ

dic_ph_kikutan_2000dic_kikutan_Bsc4000_kdic_kikutan_Adv6000_k

 

06พจนานุกรมตำราอาหารโลก บรรจุตำราอาหารชื่อดังจากทั่วโลกเอาไว้มากมาย

dic_ph_ryourinokihon

 

06  พจนานุกรมสูตร เคล็ดลับการทําขนมญี่ปุ่น

dic_ph_kihon_okasi

 

06 พจนานุกรมสูตร เคล็ดลับการเป็นแม่บ้าน

dic_ph_kajinokihonwakaru

 

06 หนังสือปัญหาในภาษาญี่ปุ่นชื่อดัง (問題な日本語)  โดยภายในจะแสดงปัญหาหรือคําถามต่างๆที่เป็นข้อสงสัย หรือผู้เรียนมักจะใช้ผิดบ่อยๆในภาษาญี่ปุ่น

dic_ph_zokumondaidic_ph_mondai

 

06พจนานุกรมคําศัพท์ทางการแพทย์

dic_ph_kateiigaku_daijiten

 

06 พจนานุกรมหมอประจําบ้าน และการใช้ยา ฉบับล่าสุด

dic_ph_kusuri_tebiki_2013-14

 

06พจนานุกรมการตรวจโรค ฉบับพกพา

dic_ph_shoku

 

06พจนานุกรมเมนูอาหารทั่วโลก รวมเมนูอาหารจากทุกมุมโลกเอาไว้ที่นี่ พร้อมรูปภาพประกอบ

dic_ph_kazoku_baransugohan

 

06พจนานุกรมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น อังกฤษเพื่อธุรกิจ

dic_ph_hajimete_e

 

06พจนานุกรมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น อังกฤษในชีวิตประจำวัน

dic_ph_eihito

 

06พจนานุกรมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่น อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

06พจนานุกรมการตรวจโรคสําหรับผู้หญิง

06พจนานุกรมอาหารและสารอาหาร

06พจนานุกรมประวิติศาสตร์ญี่ปุ่น

06พจนานุกรมประวิติศาสตร์โลก

06พจนานุกรมประวิติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างละเอียด

06พจนานุกรมประวิติศาสตร์โลกอย่างละเอียด

06พจนานุกรมเศรษฐ์ศาสตร์ และการเมือง

06พจนานุกรมมารยาทญี่ปุ่น ฝึกคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมารยาท และการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

06พจนานุกรมท่องเที่ยวทั่วโลก จาก National Geographic

06พจนานุกรมคําศัพท์กฎหมาย สําหรับผู้ที่ต้องการศึกษากฎหมายญี่ปุ่นหรือศึกษาเป็นภาษาญี่ปุ่น

06พจนานุกรมคําศัพท์หมาและแมว สําหรับคนชอบเลี้ยงสุนัขและแมวโดยเฉพาะ

06พจนานุกรมคําศัพท์เฉพาะสาขากีฬา

06 พจนานุกรมคําศัพท์เฉพาะในสาขา Computer รวมถึงศัพท์เกี่ยวกับ windows ทั้งหมด เช่น windows 7,windows Vista, windows xp รวมถึงศัพท์สาขาComputer อื่นๆ

06  พจนานุกรมคําศัพท์เฉพาะในสาขาด้านการบริหาร และคําศัพท์ในด้าน Management และในสาขา เศรษฐ์ศาสตร์

 

 

06 ブリタニカ国際大百科事典 สารานุกรมโลก Britannica ประกอบไปด้วยความรู้รอบตัวจากทั่วทุกมุมโลกมากมาย

dic_ph_brita02

 

06 พจนานุกรม ประวิติศาสตร์โลก

dic_ph_visual

 

06 พจนานุกรม นก สำหรับคนที่ชอบนก รวมนกทั่วโลก และทั่วญี่ปุ่นมากมาย

dic_ph_yamakei_yacyou

 

06 พจนานุกรม ปลา และสัตว์ใต้ทะเลลึก สำหรับคนที่ชอบปลา

dic_ph_yamakei_kaisuigyo

 

06 พจนานุกรม ประสาทชื่อดังทั่วประเทศญี่ปุ่น

dic_ph_nihon_meijyou_100

 

06พจนานุกรม ประสาททั่วประเทศญี่ปุ่น

dic_ph_nihon_siro

 

06พจนานุกรม ไวน์ สำหรับคนที่ชื่นชอบและโปรดปรานในรสชาติของไวน์

06 พจนานุกรม คลินิกคันจิ

 

 

06 ข้อสอบคันจิ ระดับ 2 ระดับ 5ฝึกเขียนคันจิ ฝึกเสียงอ่าน ฝึกเขียนรากคันจิ การประสมคันจิ  รวมแบบฝึกหัดและฝึกทักษะทุกๆอย่างในคันจิระดับ 2-5 สามารถฝึกได้ที่นี่

img5_05

 

 

06พจนานุกรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น สําหรับนักศึกษาเอกญี่ปุ่นหรือผู้สนใจในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

 

06 พจนานุกรม คำศัพท์ท่องเที่ยว 14 ภาษา สามารถหาคำศัพท์จากภาษาทั้ง 14 ภาษา แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ นอกจากนี้ Talking Dict Casio xd-U6500 เครื่องนี้ สามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้แล้วจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่างๆ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในการเรียนภาษาญี่ปุ่น

 

โดยพจนานุกรมทั้ง 14 ภาษานี้ได้แก่

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาไทย แปลจาก ญี่ปุ่น-ไทย สามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาอังกฤษ แปลจาก ญี่ปุ่น-อังกฤษ สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาจีน แปลจาก ญี่ปุ่น-จีน สามารถออกเสียงภาษาจีนได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาเกาหลี แปลจาก ญี่ปุ่น-เกาหลี สามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาเยรมัน แปลจาก ญี่ปุ่น-เยรมัน  สามารถออกเสียงภาษาเยรมันได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาฝรั่งเศส แปลจาก ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส สามารถออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาอิตาลี แปลจาก ญี่ปุ่น-อิตาลี สามารถออกเสียงภาษาอิตาลีได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาเสปน แปลจาก ญี่ปุ่น-เสปน สามารถออกเสียงภาษาเสปนได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษารัสเซีย แปลจาก ญี่ปุ่น-รัสเซีย สามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาฟิลิปินส์ แปลจาก ญี่ปุ่น-ฟิลิปินส์สามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาตุรกี แปลจาก ญี่ปุ่น-ตุรกี สามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาเวียดนาม แปลจาก ญี่ปุ่น-เวียดนามสามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาอินโดเนเซีย แปลจาก ญี่ปุ่น-อินโดเนเซีย สามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรมตัวคนเดียวท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ภาษาบราซิล+โปรตุเกส แปลจาก ญี่ปุ่น-บราซิล+โปรตุเกส  สามารถออกเสียงภาษาไทยได้และสามารถออกเสียงบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

06พจนานุกรม คำศัพท์ผสมจากอักษรคันจิ 45,500 คำ

06พจนานุกรม อักษรคันจิ รวมคําผสม 55,000 คํา

06สารานุกรมฉบับญี่ปุ่น อันนี้เด็ดเลยครับ 65,000 ข้อ

06พจนานุกรม คําศัพท์คะตะคะนะ 32,000 คํา

06พจนานุกรม คำศัพท์สมัยเก่า 22,500 คำ พจนานุกรม

06คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4,900 คำ

06พจนานุกรม คำศัพท์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น 8,000คำ

06พจนานุกรม คำศัพท์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก 9,200 คำ

06สารานุกรม คำศัพท์ทั่วไป ซึ่งคลอบคลุมถึงเนื้อหาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเมือง 65,200 คำ และอื่นๆ

06พจนานุกรมอังกฤษ ซึ่งออกเสียงแบบคะตะคะนะ 48,000 คํา

06พจนานุกรม สุภาษิตคำพังเพย 7,500 คำ และอื่นๆ

 

06มีข้อสอบทบทวนในหลายๆ part เพื่อการฝึกฝนที่ดีที่สุดเลยนะครับ

06 *หน้าจอ wide screen ระบบจอสี Liquid Crystal ทําให้ง่ายต่อการดูตัวอักษร และภาพคมชัด สามารถสัมผัสหน้าจอหลักได้ด้วยระบบ Touch Screen และด้านข้างหน้าจอมีปุ่มลัดพิเศษเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาคําศัพท์ หน้าจอสามารถกางได้ถึง 180 องศา

**มีข้อสอบ 3級  2級 และ 1級 ในตัวเครื่อง ทําให้เราสามารถใช้เครื่องทําข้อสอบได้

รายละเอียดเพิ่มเติม  CASIO XD-Y4800

รุ่น: CASIO XD-Y4800

ขนาดเครื่อง: 148×105.5×15.7mm มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร จะเห็นว่าบางมากกว่ารุ่นก่อนๆมากนะครับ

ขนาดหน้าจอ LCD : 107.0×66.1 mm หรือขนาด 5.3 นิ้ว จะเห็นว่าขนาดหน้าจอกว้างกว่ารุ่นก่อนๆ

ขนาดหน้าจอเขียนคันจิ : 62×30 mm หรือขนาด 2.6นิ้ว จะเห็นว่าขนาดหน้าจอเขียนกว้างและเขียนง่ายกว่ารุ่นก่อนๆเช่นกันนะครับ

น้ำหนัก: 256g (รวมถ่านแล้ว)น้ำหนักได้ลดลงจากรุ่นก่อนๆนะครับ มีขนาดเบามาก พกพาสะดวก

แบตเตอรี่: ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด 2A เพียง 2 ก้อน มีระบบประหยัดพลังงาน Tough Power ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ ใช้งานได้ติดต่อกันโดยไม่ปิดเครื่องนานได้ถึง150 ชม และสามารถเปลี่ยนถ่านได้

MEMORY: SD MEMORY และมี100MB อยู่ในในตัวเครื่อง และตัวเครื่องซึ่งจะมีช่องเสียบSD MEMORY CARD สามารถเพิ่มได้ไม่จํากัด

อุปกรณ์เสริม:  ปากกาสําหรับเขียนคันจิ (Touch pen) 1 แท่ง , หูฟัง , ถ่านอัคคาไลน์ขนาด2Aจํานวน2ก้อน, สาย USB เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Computer คู่มือการใช้ภาษาญี่ปุ่น 1 เล่ม คู่มือการใช้ภาษาไทย 1 เล่ม และ Talking Dict

พิเศษกับคู่มือการใช้ CASIO XD-Y4800  ฉบับแปลภาษาไทยอย่างละเอียด โดยอาจารย์แบงค์ อธิบายขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมทั้งเจาะลึกฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทําให้สามารถใช้ CASIO XD-Y4800 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิเคราะหฺสินค้า :  Talking Dict CASIO XD-Y4800

Talking Dict CASIO XD-Y4800 ถือว่าเป็นTalking Dict เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ดีที่สุดในขณะนี้ มีจุดเด่นภายในตัวเครื่อง บรรจุพจนานุกรมที่เน้นเฉพาะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ว่าควรจะ Stress เสียงตรงจุดไหน และสามารถออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ทำให้เหมือนเรามีอาจารย์อยู่ใกล้ตัวมาออกเสียงให้ฟัง นอกจากนี้ CASIO XD-Y4800 ยังเพิ่มระบบ การเขียนคันจิที่ง่ายมากขึ้น รวมไปถึงจอสีทั้งสองจอด้วยระบบ Liquid Crystal หน้าจอ LCD ระบบ Blanview ด้วยระบบสัมผัสหน้าตจอ ทําให้แสดงตัวอักษรและภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วย ฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุดในรูปแบบจอสี Color Maker , Color Tag , Color Note สามารถลากแถบสี ทําเครื่องหมาย หรือเขียนโน้ตย่อให้กับคําศัพท์ที่เราต้องการเน้น หรือศัพท์ที่เราคิดว่าจะออกข้อสอบ ทําให้ผู้เรียนสามารถจําคําศัพท์ที่ทําเครื่องหมายไว้ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้  CASIO XD-Y4800 ยังออกแบบมาเพื่อให้สามารถเขียนคันจิได้อย่างง่ายดายด้วยลายมือเราเอง  โดยไม่ต้องเขียนเส้นอย่างรวดเร็ว ถึงแม้เขียนอย่างช้าๆ หรือหยุดเขียนชั่วคราว ก็สามารถเขียนตัวคันจิได้อย่างง่ายดายCASIO XD-Y4800 เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษ ระบบหน้าจอสัมผัส  สามารถสัมผัสหน้าจอและลาก Link ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส นอกจากนี้ยังสามารถออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนโดยคนญี่ปุ่น พร้อมทั้ง ฟังก์ชั่นใหม่ กับพจนานุกรมท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่น-ไทย ที่สามารถแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยได้ และจุดเด่นที่มีประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดของ Talking Dict CASIO XD-Y4800 คือ หลังจากหาคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแล้ว คําแปลทุกคําจะมีประโยคตัวอย่างกํากับเอาไว้ ทําให้ผู้เรียนสามารถใช้คําศัพท์คํานั้นๆได้อย่างถูกความหมาย และรู้ว่าจะควรใช้อย่างไร คําศัพท์คํานี้ใช้กับคําช่วยไหน และมีรูปแบบไวยากรณ์เป็นอย่างไร พร้อมความสวยงามของตัวเครื่องที่ดีไซน์ใหม่ให้บางขึ้น และได้รับการอัฟเดทคําศัพท์มากที่สุดในขณะนี้โดยบรรจุพจนานุกรมมากที่สุดในโลกถึง 170เล่ม  มีแบบฝึกหัดพิเศษโดยเฉพาะทดสอบคันจิของตัวเรา และข้อสอบต่างๆให้ลองทํา จึงทําให้ Talking Dict CASIO XD-Y4800 ถือว่าเป็น Talking Dict ที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบันครับ

 

***Talking Dict CASIO XD-Y4800 มี·5 สีให้เลือกกันนะครับ คือ

 

1)·CASIO XD-Y4800BK สีดําสุดเท่ห์ ใช้แล้วดูสวยงาม เรียกว่ามีคลาสจริงๆ

2)·CASIO XD-Y4800WE ขาวสุดหรู  ที่ดูแล้วสวยงามและหรูจริงๆ และดูสบายตาที่ใครๆชอบกัน

3)CASIO XD-Y4800BU สีฟ้าสุดคลาสสิค กับสีใหม่ล่าสุดที่มรเฉพาะในรุ่นนี้ ที่ดูคลาสสิคไม่ตกยุค ที่มีในเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น ทันสมัยทุกเวลา

4)CASIO XD-Y4800PK สีชมพูสุดสวย น่ารัก เหมาะสําหรับทุกๆคนเลยนะครับ ใครเอาไปใช้รับรองใครเห็นคงต้องอยากได้กันแน่ครับ

5) CASIO XD-Y4800YW  สีเหลืองสุดเก๋ ที่ออกมาเป็น Limited Edition สำหรับใครที่ชอบสดใส ไม่ตกยุค ต้องสีเหลืองเลยครับ

 

Y4800-All

 

พิเศษกับคู่มือการใช้ CASIO XD-Y4800 ฉบับแปลภาษาไทยอย่างละเอียด มากกว่า 50 หน้า โดยอาจารย์แบงค์ อธิบายขั้นตอนการใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งเจาะลึกฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น ทําให้สามารถใช้ CASIO XD-Y4800 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

XD-Y4800_3