ความรู้สึก และความประทับใจจากผู้เรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1บางส่วน

ที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

phensiri-n1

คุณ เพ็ญศิริ  ทิพย์ประไพ

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

vichuta-n1

คุณ วิชุตา  โกบทอง

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

sunisa-n1

คุณ สุนิสา  นิมิตรหลิวพาณิชย์

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ploypairin-n1

คุณ พลอยไพลิน  สิริโรจน์สัมพันธ์

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pornrung-n1

คุณ พรรุ่ง  เกศจุฬาศรีโรจน์

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

nuchchanad-n1

คุณ นุชนาท  พรประกฤต

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

duangrat-n1

คุณ ดวงรัตน์  อัศวสุทรางกูร

 

อาชีพ: 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01901

คุณ สมหญิง  จิตชื่น

 

อาชีพ: ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01907

คุณ วุฒิวัตน์  วิญญรัตน์

 

อาชีพ: ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01905

คุณ ธีรพร  สัญญาประชาสกุล

 

อาชีพ: ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01926

คุณ นันทวดี  ลิ้มทวีวัฒน์

 

อาชีพ: ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01917

คุณ บุปผวัน  ดาสั่ว

 

อาชีพ: ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01910

คุณ พลอยไพลิน

 

อาชีพ : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01903

คุณ วินิตา  พงศ์ไชยยง

 

อาชีพ : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01914

คุณ เสาวรัตน์  สิริวิมล

 

อาชีพ : ล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N1 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

1pripta

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น     สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Siam Kubota Corporation

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

4sutitida

คุณ สุธีธิดา อ๋อสกุล

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน· - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

7suwanna

คุณ สุวรรณา เอี่ยวภิรมย์กุล

 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน· - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5atcharairat

คุณ อัจฉรัยรัตน์ วังแก้วหิรัญ

 

อาชีพ Japanese-Coordinator

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน· - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

6eatchaneekorn

คุณ รัชนีกร อินทสังข์

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน· - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

9thitima

คุณ ฐิติมา รัตนวรวิภา

 

อาชีพ พนักงานบริษัท/ล่ามภาษาญี่ปุ่น     สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Cataler

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน· - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

12Nantana_Dechongkit

คุณ Nantana Dechongkit

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 รอบ เมษายน· - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ความรู้สึก และความประทับใจจากผู้เรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN2บางส่วน

ที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

DSC01941

คุณ ณัฐวรรณ  จันทร์สอาด

 

อาชีพ นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01954

คุณ จิรายุ  ตระการพฤกษ์

 

อาชีพนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

 

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

 

DSC01981

คุณ ภทิชา  อารีย์พิพัฒน์กุล

 

อาชีพนักเรียนเอกภาษาญี่ปุ่น มัธยมศึกษาปีที่ 5

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01948

คุณ รัชฎา  โอกาวา

 

อาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02262

คุณฤทัยรัตน์ โพธิ์กลาง

 

อาชีพธุรกิจส่วนตัว

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01957

คุณ วิภาวี  บุญเรือง

 

อาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01949

คุณ สลิตา  บุญแต้ม

 

อาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02260

คุณ อโนชัน ชาลีนิวัฒน์

 

อาชีพพนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02207

คุณ อรสุดา สุวิกะปกรณ์กุล

 

อาชีพนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01974

คุณ อังศุมาลิน  อังสุธรรม

 

อาชีพนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02270

คุณ อารยา  จรัญศิริไพศาล

 

อาชีพวิศวกรบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01985

คุณ นิชนันท์  มาสตูล

 

อาชีพสถาปนิกบริษัทญี่ปุ่น 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01966

คุณ นิชานันท์  วัชระวิทย์

 

อาชีพแอร์โฮสเตสสายการบินญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01943

คุณ ประสิทธิ์  สุนทรวาณิชย์กิจ

 

อาชีพธุรกิจญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02265

คุณ ปาณิสรา  เกตุประกอบ

 

อาชีพพนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01967

คุณ ขนิษฐา  สมรัตน์

 

อาชีพพนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02211

คุณ จารุวรรณ จงชวาลวงษ์

 

อาชีพนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มศว.

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01955

คุณ จิรวัฒน์  วงษ์สมศรี

 

อาชีพ : Japan Tour Operation

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01954

คุณ จิรายุ  ตระการพฤกษ์

 

อาชีพ นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02209

คุณ ฉัตรสินี  พุ่มกระจ่าง

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ :คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

 

jirawadee-n21

คุณ จิราวดี

 

อาชีพ : 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ :คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N2 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

1nunnapat

คุณ นันนภัส กาโต้

 

อาชีพ Receptionist  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา IPG Advertising Thailand

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

7lawaporn

คุณ ลวพร สุกียาม่า

 

อาชีพ  ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทญี่ปุ่น

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

10Titinant

คุณ ฐิตินันท์ เตียวัฒนานนท์

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

4nutsuda

คุณ ณัฐสุดา ภิรมณ์ลาภา

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai  Honda จำกัด

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

12panthong

คุณ พรรณทอง คำตา

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่นบริษัท YSPUND จำกัด

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

9pensiri

คุณ เพ็ญศิริ ทิพย์ประไพ

 

อาชีพ  ล่ามภาษาญี่ปุ่น   บริษัท YSPUND จำกัด

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

3pornkamon

คุณ พรกมล ชื่นสงวน

 

อาชีพ นักเรียนชั้นม.6 เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

8aunchasa

คุณ อัญชสา กันทะมา

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5aryyut

คุณ อารียุทธ์ มัสสึดะ

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5neung

คุณ นนทิชา ทองดี

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่นบริษัท YSPUND จำกัด

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

2Chanin

คุณ ชนินทร์ เพียวสำราญ

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

6Thitaree

คุณ ฐิตารีย์ พจนชัยศักดิ์

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Ryosan (Thailand) Co.,Ltd

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

4pom

คุณ วนิดา โอฬารฤทธินันท์

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

17wanwimon

คุณ วรรณวิมล ขำพวง

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11rochita

คุณ โรชิดา มุทิตานนท์

 

อาชีพ  นักแปลภาษาญี่ปุ่น นิตยสาร kawaii

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16Aphiche

คุณ Apichet Wannawong

 

อาชีพ  ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

14Nattawan

คุณ นัทตะวัน จิตนิธิสกุล

 

อาชีพ  ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ความรู้สึก และความประทับใจจากผู้เรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3บางส่วน

ที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

DSC01891

คุณ ศศิลดา หวังกุศล

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02214

คุณ อมล  วงศ์สุนทรพจน์

 

อาชีพ : นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02268

คุณ อินทิรา อยู่ยืน

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01899

คุณ เอมิกา  แตงรอด

 

อาชีพ : นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC0188444

คุณ รักษ์ขวัญ  ปานแดง

 

อาชีพ :นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC0188222

คุณ วรรณ ศิลาสุวรรณ

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01863

คุณ วิษณุภพ  ไกรแจ่ม

 

อาชีพ : อาจารย์สอนไอที 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC0188777

คุณ นลิน  พีรพัฒน์มงคล

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01868

คุณ เบญจพร  รัตนโสภณ

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01898

คุณ พนมกร  พิลึก

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC0188888

คุณ ณัฐพงศ์  บัวคำ

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01864

คุณ ณัฐอชิระ

 

อาชีพ : วิศวกรบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01874

คุณ ทศพร  วรสาร

 

อาชีพ : อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01879

คุณ จิโรจน์  คำเขื่อน

 

อาชีพ : วิศวรบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01881

คุณ จิราภา เจียรรุ่งแสง

 

อาชีพ : ธุรกิจญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01932

คุณ จินดาพร  ลีลาภิรมย์

 

อาชีพ :พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01860

คุณ กมลชนก  ชำนาญ

 

อาชีพ : นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01893

คุณ กู้เกียรติ

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01923

คุณ คมเมธ  วงศ์วสุ 

 

อาชีพ : นักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N3 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

4Jirayu

คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์

 

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5weshuda

คุณ วิชชุดา วิริยะวศิน

 

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

3kampee

คุณ คัมภีร์ ทองคำ

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Muramoto Electronic (Thailand)

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

6jirawat

คุณ จิระวัฒน์ วงษ์สมศรี

 

อาชีพ Operration Tour Guide DE NEW TRAVEL Group.co.Ltd.

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

2supattra

คุณ สุภัตรา กิจจุลลาริต

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Acty System Co.,Ltd.

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

1seksan

คุณ เสกสรร งามวิเศษ

 

อาชีพ พนักงานบริษัท ROHM TNTEGRATED SYSTEM

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ความรู้สึก และความประทับใจจากผู้เรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4บางส่วน

ที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

DSC01856

คุณ กมลพร  ชัยนิวัฒนา

 

อาชีพ : นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N4 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC02201

คุณ เจนวิทย์  ปัญจมาสกุล

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N4 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01877

คุณ ณชนก  เลียดประถม

 

อาชีพ : นักเรียนนายร้อย จปร.

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N4 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01873

คุณ ณัฐปภัสร์  เบญจมงคลชัย

 

อาชีพ : นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยสยาม

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N4 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01859

คุณ ปริยาภัทร  เชษฐมาส

 

อาชีพ : พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N4 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC01961

คุณ วุฒิชัย  พูลสมบัติ

 

อาชีพ : วิศวกรบริษัทญี่ปุ่น

คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เรียนกับอาจารย์แบงค์ : คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุุ่น N4 กันยายน-พฤศจิกายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

1tanae

คุณ ธเนตร วิเชียรสาร

 

อาชีพ วิศวกรแผนก QA ธุรกิจยานยนต์

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

3Atchaporn

คุณ อัชพร วิสาลกล

 

อาชีพ พนักงานบริษัท เนโมโตะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

2Kamolchanok

คุณ กมลชนก ชำนาญ

 

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5Benchamaphorn

คุณ เบญจมาพร ศรีนุ่ม

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

9rattiporn

คุณ รัตติพร วิเศษชัย

 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

8sutee

คุณ สุฑี ดำขำ

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

4anutsara

คุณอนุสรา สระสินทร

 

อาชีพ นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น (TNI)

 

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 รอบ เมษายน  - มิถุนายน 2555

  youtube-logo1Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ปริยาภัทร  เชษฐมาส