คอร์สติวสอบวัดระดับ N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2561

คอร์สติวญี่ปุ่นN3 เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2561

CourseJLPTN3

narumonshows patcharinshows

คุณ วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร (อิง) คุณ จิรพล จันทรัตน์ (ซัน) คุณ อีฟ เนติวุฒิสาร (อีฟ) คุณ วีรยา บูชา (ใหม่) คุณ ณัฐนันท์ (ปีเตอร์) คุณ ธนพงศ์ พันแสง (เซพ)

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิก บริษัทเอกชน


ครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ฟรีแลนซ์)

นักศึกษาปริญญาโท นิด้า


นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา

N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
des1

slide170259 complete-R-sep-nov2557

narumonshows patcharinshows

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล คุณ ปานชาติ มิตรกูล คุณ วีรชาติ เครือโชติกุล คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล คุณ ภัสรา เทพบุญ

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)
Engineer Isuzu
Progarmmer
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวชพนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.


N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

banner070358-2 complete-R-apr-jun2557

narumonshows 11 patcharinshows

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์ คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์ คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

ล่ามภาษาญี่ปุ่น


ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Secretary for Administration

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

complete-L-apr-jun2556 complete-R-apr-jun2556

narumonshows patcharinshows

คุณ เอกรินทร์ โฮ คุณ สุดารัตน์ อินทร์ช่วย คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์ คุณ วรรณวิมล ขำพวง คุณ จริยา เผ่าพันธ์ คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร

ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter วิศวกร Design บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

complete-L-sep-nov2555 complete-R-sep-nov2555

narumonshows patcharinshows

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คุณ อโนชัน ชาลีวัฒน์ คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์ คุณ รัชฏา โอกาวา คุณ นิชนันท์ มาสตูล

ระดับ N1 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N2 ระดับ N2

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd


ล่ามภาษาญี่ปุ่น


พนักงานบริษัทญี่ปุ่นนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation


สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2561

เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลและพร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่มากที่สุด


日本語能力試験N3対策

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

head-course-new_2014


 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์·B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·เป็น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้ลึก รู้จริง จากการบอกเล่ากันปากต่อปากของลูกศิษย์อาจารย์แบงค์ จากเสียงตอบรับของตำราภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่วางจำหน่าย และจากความประทับใจของผู้เรียนปากต่อปาก เกิดมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบรู้จริง ไม่ใช่สั่งแต่ท่องๆประโยคแล้วเอามาพูด ไม่ใช่สั่งแต่จำไวยากรณ์แล้วเอามาใช้ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ รู้ซึ้งไปถึงความรู้สึกของภาษา รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรพูดภาษาญี่ปุ่นแบบไหน และพูดเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด และสามารถแต่งประโยคได้อย่างอิสระจากความคิดตัวเอง


     โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เปิดจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 กันยายน - พฤศจิกายน 2561 และรับสมัครแล้ววันนี้


     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) จะเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้จริง ไม่ใช่สอนให้นักเรียนท่องจำไปใช้ แต่ให้นักเรียนแน่นหลักไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน รวมไปถึง Trick ต่างๆ  ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง และให้นักเรียนสามารถพูดได้จริง และเอาไปใช้ในการทำงานหรือการสอบวัดระดับได้จริง


 โดย ผู้เรียนสามารถเลือกจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และอ่านรายละเอียดคอร์สที่เปิดสอนได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

head-course1

learn-botton   info-botton

Promotion-long_size1_copy

course7

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 กันยายน - พฤศจิกายน 2561


รอบเสาร์บ่ายสอนสด

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นN3 (ติวสอบวัดระดับ N3)


(เรียนเนื้อหา N3ที่จะออกข้อสอบครบทุกส่วน คันจิ・คำศัพท์(文字・語彙) ,ไวยากรณ์(文法), การฟัง(聴解) , การอ่าน(読解) +ตะลุยโจทย์N3(過去試験対策)+เก็งข้อสอบN3(模擬試験))


รอบเสาร์บ่าย (สอนสด)

เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2561


คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

(日本語能力試験対策N3)

(สอนสด เสาร์บ่าย)

14.00-18.30 50 ชม.

15 กันยายน - 24 พฤศจิกายน 2561

เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ4ชั่วโมงครึ่ง

(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

7,500

*** วันที่เรียน = วันเสาร์ที่ 15,22,29 กันยายน / 6,13,20,27 ตุลาคม / 3,10,17,24 พฤศจิกายน 2561


หมายเหตุ คอร์สติวสอบวัดระดับ N3 จะสอนครบทั้ง 4 Part ที่ออกสอบวัดระดับ (文字・語彙、文法、聴解、読解)และจะมีการสอบวัดระดับจำลองข้อสอบจริง (模擬試験) 3 ครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบวัดระดับจริงมากที่สุด

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ N3 ในรอบสด·แต่ในวันเสาร์บางเสาร์ไม่ว่าง สามารถมาลงรอบสอนสดได้ และในเสาร์ที่ไม่ว่างสามารถมาดู VDO ชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 กันยายน - พฤศจิกายน 2561


รอบอาทิตย์เช้า (VDO)

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นN3 (ติวสอบวัดระดับ N3)


(เรียนเนื้อหา N3ที่จะออกข้อสอบครบทุกส่วน คันจิ・คำศัพท์(文字・語彙) ,ไวยากรณ์(文法), การฟัง(聴解) , การอ่าน(読解) +ตะลุยโจทย์N3(過去試験対策)+เก็งข้อสอบN3(模擬試験))


รอบอาทิตย์เช้า (VDO)

เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือน ธันวาคม 2561


คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

(日本語能力試験対策N3)

(รอบ VDO อาทิตย์เช้า)

09.00-13.30 50 ชม.

16 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561

เรียน 11ครั้ง ครั้งละ4ชั่วโมงครึ่ง

(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

7,000

*** วันที่เรียน = วันอาทิตย์ที่ 16,23,30 กันยายน / 7,14,21,28 ตุลาคม / 4,11,18,25 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ คอร์สติวสอบวัดระดับ N3 จะสอนครบทั้ง 4 Part ที่ออกสอบวัดระดับ (文字・語彙、文法、聴解、読解)และจะมีการสอบวัดระดับจำลองข้อสอบจริง (模擬試験) 3 ครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบวัดระดับจริงมากที่สุด


รายละเอียดคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3


- ติวเข้มในขอบเขตเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นระดับN3 เพื่อให้สอบผ่านระดับN3

- ปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระดับN2 บางส่วนเพื่อให้พื้นฐานแน่น และง่ายในการต่อยอดในการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับN2

- เรียนเนื้อหาที่ออกข้อสอบวัดระดับN3 ทุกส่วนทุกpart ทั้งคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง

ตะลุยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 เพื่อให้พร้อมในการสอบจริง ด้วยข้อสอบภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ทั้งข้อสอบจริงที่เคยออกมาในอดีต และแนวข้อสอบ มากกว่า 2000 ข้อ เพื่อให้พร้อมในการสอบจริงมากที่สุด

-·เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 ที่จะออกข้อสอบในข้อสอบวัดระดับจริงเดือนธันวาคม2561

- ทำให้มีทักษะในการโต้ตอบบทสนทนาประโยคที่ยาวขึ้น และสามารถทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและทำธุรกิจสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้

- ฝึกการพูดภาษาญี่ปุ่นที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในแค่ตำราที่ในสังคมคนญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช้กัน

*** พิเศษ คอร์สติวสอบวัดระดับN3 จะมีการดูข้อสอบจริงที่เคยออกข้อสอบ (実際に出された本番試験) มีการวิเคราะห์ข้อสอบ และสอนเทคนิคการทำข้อสอบในห้องสอบ เพื่อให้ผู้เรียนรู้แนวข้อสอบ รู้เทคนิค ให้พร้อมกับการสอบวัดระดับจริงมากที่สุด

คำกล่าวจากอาจารย์แบงค์

- จุดหมายไม่ไกลเกินฝัน เป็นคำพูดที่ไม่ผิดนัก แต่ความฝันนั้นจะเป็นเพียงแค่ความคิดและคำพูดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่จะต้องมีความพยายามและคนที่คอยสนับสนุนประกอบอยู่ข้างๆ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 ก็เช่นเดียวกัน สิ่งนี้เป็นความฝันของใครหลายๆคน แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำความฝันดังกล่าวให้เป็นจริงขึ้นมาได้ หลายๆคนก่อนมาเรียนที่นี่ ได้มาบอกกับอาจารย์ว่า รู้สึกท้อแท้ และไม่มีกำลังใจที่อยากจะสอบ เพราะเรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายที่แล้ว สอบมาก็ตั้งหลายครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน หรือบางคนเรียนเอง ก็ไม่ผ่าน หลายๆคนอาจจะคิดว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะสอบN3ให้ผ่าน·แต่ในความเป็นจริงนั้น การที่ผู้เรียนจะสอบN3 ให้ผ่านนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาหลายปีแต่อย่างใด หากคุณมีความพยายาม มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะให้โรงเรียนแห่งนี้คอยเป็นคนที่สนับสนุนอยู่ข้างๆ และพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันแล้วละก็ คำว่า จุดหมายไม่ไกลเกินฝันนั้น วันหนึ่งคุณก็จะสามารถพูดมันออกมาได้อย่างเต็มปาก

- ระดับ N3 ถือว่า เป็นระดับที่ Practical ในการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวไปสู่การทำงานในวงการภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว รวมไปถึงถ้าใครสอบผ่าน N3 ได้ โอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับ N2 ก็ไม่ยากแล้วนะครับ เนื่องจากระยะห่างระหว่าง N3 ไปสู่ N2 ไม่ได้ห่างกันมาก เหมือนกับจากระดับ N4 ไประดับ N3 ดังนั้นการสอบผ่านระดับN3 อาจารย์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่ทำให้เราสามารถต่อยอดในภาษาญี่ปุ่นไปเรื่อยๆ และสามารถก้าวเข้าสู่อาชีพล่ามต่อไปในอนาคตได้นั่นเอง

จุดประสงค์ในการเรียน

- N3เป็นระดับที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานดี ก็สามารถที่จะเรียนต่อยอดไปในระดับ N2,N1 ได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานที่ไม่ดี ก็จะล้มเลิกที่ในระดับนี้ ดังนั้น การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับN3 จึงถือว่้าเป็นพื้นฐานและเป็นการนำไปประยุกต์ในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนให้ดี และรู้จริง ไม่ได้สั่งแต่ท่องจำไปสอบเท่านั้น 

-  สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3·ผ่านแบบพื้นฐานแน่น และง่ายในการต่อยอดเพื่อสอบวัดระดับN2ต่อไปในอนาคต·หรือเพื่อผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับN3ให้ได้คะแนนสูงๆ รวมไปถึงเพื่อนำไปใช้เป็นคุณสมบัติในการเข้าทำงานบริษัทญี่ปุ่น โดยในปัจจุบันระดับขั้นตํ่าที่สุดที่บริษัทจะรับเช้าทำงานก็คือระดับN3 ดังนั้นผู้ที่มีความต้องการเข้าทำงานเป็นล่าม หรือผู้ประสานงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือต้องการที่จะอัฟเงินเดือนขึ้น อย่างน้อยๆควรจะต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับN3นี้ให้ได้

เหมาะสำหรับ


     - ผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3ให้ผ่าน

     - ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่พื้นฐานในระดับกลางไม่แน่น ทำให้การเรียนในระดับสูงไม่ค่อยเข้าใจ·

     - ผู้ที่ต้องการคิดจะทำงานเป็นล่าม หรือผู้ประสานงานในบริษัทญี่ปุ่น

     - นักเรียนมัธยมปลายเอกญี่ปุ่น ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม หรือต้องการสอบเข้ามหาลัย(Pat7.3)ด้วยคะแนนที่สูงๆ

     - ผู้ที่ทำงานเป็นเลขาเจ้านายญี่ปุ่น ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน

     - นักศึกษาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3ให้ผ่าน

     - เจ้าของธุรกิจที่ต้องติดต่อกับคนญี่ปุ่น

     - บุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาญี่ปุ่นและรักในภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทางสถาบัน จะทำการอัฟเดท และปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในแต่ละครั้งและในแต่ละปี โดยจะมีการเพิ่มเติมข้อสอบปีใหม่ๆเข้าไป รวมไปถึงอัฟเดทคำศัพทืปีใหม่ๆเข้าไปด้วย 

- ในวันสุดท้ายของคอร์สเรียนจะมีการเก็งข้อสอบและคำศัพท์ที่จะออกในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม2561

การสอบวัดผล

- ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ทางสถาบันจะจัดสอบย่อย(小テスト) ในการสอนแต่ละส่วน ได้แก่ คันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง และการอ่าน รวมถึงจะมีการจัดสอบปลายภาค(期末試験) รวมทั้งหมด 3 ครั้ง (模擬試験Final1),(模擬試験Final2), (模擬試験Final3) โดยใช้ตัวอย่างจากข้อสอบจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆและให้พร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมมากที่สุด

สิ่งที่ได้รับหลังจบคอร์ส


- ความรู้ในด้านภาษาญี่ปุ่นN3 ตามที่กล่าวมาด้านบน

- หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับN3ต่างๆ

- ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านหลักสูตร (ในกรณีที่คะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้)

- บัตรสมาชิกสถาบันเพื่อใช้บริการห้องสมุด ยืมคืนหนังสือและหนังญี่ปุ่น และห้องฉายหนัง

- ความประทับใจ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่น ความรู้รอบตัวอื่นๆ และความรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากขึ้น


หมายเหตุ

* ในกรณีที่รอบสดเต็ม ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเรียนในรอบสด จะต้องเรียนในรอบวีดีโอแทน

** ตำราเรียนทุกเล่มในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3 และชีสประกอบการสอนทั้งหมดจะแจกฟรีให้กับนักเรียนทุกคน

*** หลังจากที่ผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์ส ในครั้งสุดท้ายจะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน

**** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุก คน จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน 

ติดต่อจองคอร์สเรียน หรือสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่

  

 Tel  02-2122067 Office (ฝ่ายสมัครเรียน· ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

         086-5470327 (ฝ่ายสมัครเรียน และสอบถามคอร์สเรียน)

         086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ, ฝ่ายTalkingDictญี่ปุ่น)

         086-4656032 (ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น)

         02-2122067 (Fax)


       Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Vejjavanit Building 206 ถ.เย็นจิต สาทร กรุงเทพ 10120

 logo-web-new3ch


learn-botton   info-botton

upallroom-R

banner1155-top

DSC0209newwwwwwww

17-12-2556_14-58-32

30-5-2557_14-05-04555

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 1 รอบสด

bank_big_classroom

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 2 รอบสด

big-room


ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนเล็ก รอบวีดีโอ

green-room···

Red-room

bank_small_classroom

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ เมษายน-มิถุนายน 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

SANY04681  SANY04563

SANY04632

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ กันยายน - พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

DSC00094

DSC00098

DSC00113

DSC00144

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม 2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

IMG_0484
IMG_0501

IMG_0513
IMG_0475

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน 2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

slide1

slide222

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

nukrean1

nukrean2

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบมิถุนายน-กรกฎาคม 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

bank_april_-_july_2557

bank2_april_-_july_2557

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Sep-Nov58-1

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Jan-Mar59-1

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Sep-Nov59-1

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Jan-Mar60-1

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Apr-Jun60-1

รรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Jul-Sep60-1

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของผู้ที่เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์


1seksan

 คุณ เสกสรร งามวิเศษ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา ROHM INTEGRATED SYSTEM

   ผมรู้สึกประทับใจและประหลาดใจมาก ที่อาจารย์แบงค์สามารถตอบโจทย์ของผมได้ทุกข้อ เช่นที่มาของรากคันจิ หลักการจำคันจิที่เหนือชั้น หลักการจำไวยากรณ์ ก่อนผมมาเรียนคอร์ส N3 จากเดิมผมมีความรู้แค่ระดับN5


   แต่หลังจากที่ได้รับหลักการและเทคนิค ต่างๆจากอาจารย์แบงค์ ทำให้ผมสามารถพัฒนาและต่อยอดภาษาญี่ปุ่นได้สูงกว่าเดิมมากๆครับมากในเวลา เพียงแค่ 3 เดือน ตอนนี้ผมมาอยู่ในระดับ N3 ได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

4Jirayu

  คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่1 สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ผมรู้สึกว่าอาจารย์แบงค์เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างจากที่อื่นมากๆครับ เพราะอาจารย์สอนลึกซึ้ง เจาะลึก สามารถอธิบายได้อย่างไม่มีข้อสงสัย และมาจากประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่ท่องมาสอนเหมือนสถาบันอื่นๆที่ผมเคยไปเรียนมา


   บางอย่างอาจารย์เอาจากประสบการณ์มาสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีในตำราเรียน บรรยากาศในห้องเรียนทุกๆคนจะช่วยกันตลอด ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในโรงเรียนอื่นๆครับ ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเปลี่ยนผมให้เก่งภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

5weshuda

  คุณ วิชชุดา วิริยะวศิน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่3  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

   วันแรกที่ได้มาเรียนที่นี้ รู้สึกประทับใจมากค่ะ การสอนของอาจารย์สนุกและเข้าใจง่าย อาจารย์ให้ความรู้เสริมมาเยอะด้วย โดยอาจารย์จะบอกเล่ามาจากประสบการณ์จากที่อาจารย์ไปญี่ปุ่นมา ส่วนเนื้อหาจากบทเรียนอาจารย์อัดแน่นให้เยอะมาก และตอนเรียนก็จะมีการสอบย่อยๆด้วย


   ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอ่าน หนังสือทบทวนไปในตัวก่อนสอบจริง และบรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นกันเองค่ะ อาจารย์ใจดีมาก คุยเก่ง สอนสนุกและมีคำแนะนำดีให้ตลอดค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

DSC018791

  คุณ จิโรจน์  คำเขื่อน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ วิศวกร สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา -

   ประทับใจอาจารย์แบงค์ที่อธิบายได้เข้าใจง่าย มีการสอบหลายครั้งทำให้ได้ทดลองทำข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง มีการสอนแถมให้นอกเหนือจากเวลาที่เรียนปกติ ผมเป็นแฟนหนังสือของอาจารย์มาประมาณ 4 ปี และการที่สอบ N5 และ N4 ผ่าน ก็ต้องถือว่า หนังสืออาจารย์มีส่วนช่วยมากๆ ตอนแรกก็คิดว่าอาจารย์น่าจะอายุ 50 ขึ้นไป แต่พอเจอตัวจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เป็นอะไรที่ Surprise มาก ความจริงแล้วผมอยากจะเขียนให้เยอะกว่านี้ แต่ขอนำไปเขียนตอนคอร์ส N2 ก็แล้วกันนะครับ เพราะถึงยังไงผมก็ต้องมาเรียน N2 กับอาจารย์อีกแน่นอน แต่จะเป็นช่วงปลายปี 56 หรือต้นปี 57 ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุด เพราะตั้งใจไว้ว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นล่าม


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

DSC022681

  คุณ อินทิรา  ยืนอยู่  คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มสธ.

   อาจารย์แบงค์ตั้งใจสอน และสนใจนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี มีข้อสอบเก่ามาให้ทำในชั้นเรียนทั้ง ข้อสอบปรนัย ข้อสอบฟังและคันจิ ทำให้ได้ฝึกไวยากรณ์ การพูด การฟัง การเขียนด้วย และยังมีสอบคำศัพท์ ทำให้ได้ทบทวนคำศัพท์เก่าๆทั้งหมดที่เคยเรียนมา


   เนื้อหาการสอนเยอะกว่าที่อื่นๆ สอนแบบไม่หวงวิชา และสอนได้สอดคล้องกับความเป็นจริง แตกต่างจากหนังสือที่สอนให้จำอย่างเดียว เรียนที่นี่แล้วได้ข้อคิดใหม่ สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ทุกคนที่โรงเรียนก็อัธยาศัยดี ทำให้รู้สึกเป็นกันเอง สถานที่เรียนก็สะอาดดีค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

DSC019231

  คุณ คมเมธ  วงศ์วสุ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   อาจารย์แบงค์รู้ภาษาญี่ปุ่นลึกมาก และถ่ายทอดรายละเอียดออกมาได้อย่างดี ทำให้เข้าใจรากศัพท์และที่มาของคำ ช่วยให้จำได้รวดเร็วและไม่ลืมง่าย มีการสอบย่อยสม่ำเสมอ ที่ทำให้เห็นจุดอ่อนที่ควรแก้ไขก่อนสอบจริง การสอนของอาจารย์ไม่น่าเบื่อ เป็นการสอนโดยใช้จากประสบการณ์จริง ซึ่งต่างจากสถาบันอื่นที่เน้นท่องจำ ซึ่งอาจารย์จะยกประโยคตัวอย่างประกอบตลอด นำความรู้ไปใช้จริงได้ง่ายครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

DSC018631

  คุณ วิษณภพ  ไกรแจ่ม คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ อาจารย์สอนไอที สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา จังหวัดขอนแก่น

   การที่ได้มีโอกาสมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับทางโรงเรียน ทำให้รู้ว่าความรู้ที่เรามีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราสามารถสอบผ่านในระดับที่เราตั้งใจไว้ ดังนั้นการได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ทำให้ได้ความรู้เพิ่มในส่วนที่เรายังขาดอยู่ ทำให้เราสามารถเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบวัดระดับที่เราต้องการ


   อาจารย์มีความรู้และเทคนิคต่างๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและความรู้จากประสบการณ์จริง  ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเรียนกับอาจารย์ในระดับที่สูงยิ่งๆขึ้นไป

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

17-8-2556_12-40-38

คุณจริยา เผ่าพันธ์         คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

   อาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะ ทั้งวิธีกระตุ้นให้คิดในห้องเรียน ให้นักเรียนฝึกคิดตามไม่ได้สอนอย่างเดียว และที่สำคัญอาจารย์จะต้องให้การบ้านกลับไปทำทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ลืม พอเรียนจบแต่ละ Part ก็จะมีสอบ ทำให้เราต้องขยันกลับไปทบทวน ในห้องเรียนอาจารย์สอนสนุกไม่ทำให้รู้สึกกดดัน แต่แค่จะคอยกระตุ้นให้เราต้องพยายามมากขึ้นเรื่อยๆ จนเหมือนจะชินไปเองว่าทุกอย่างที่อาจารย์สอนมาต้องกลับไปทวน อาจารย์เป็นกันเองมากๆ สามารถถามนอกเวลาได้ตลอดและอาจารย์ไม่ได้สอนแค่ในบทเรียนในตำราอย่างเดียว


   อาจารย์บอกทุกอย่างทั้งความรู้ และทริคที่ต้องใช้ในห้องสอบ อาจารย์พยายามช่วยและให้นักเรียนทุกๆอย่าง เพื่อต้องการให้นักเรียนทุกคนผ่านจริงๆ อาจารย์ทำให้หนูเห็นเจตนาที่ดีและความทุ่มเทอย่างจริงใจ จริงๆทำให้หนูมีความมุมานะที่จะต้องสอบให้ผ่าน! ให้สมกับที่อาจารย์ทุ่มเทให้ จะไม่ให้สิ่งที่อาจารย์ร่วมพยายามไปกับหนูศูนย์เปล่า ท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง หนูต้องกล่าวคำว่า “ขอบพระคุณความรู้และสิ่งดีๆจากอาจารย์แบงค์มากๆนะคะ สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา” ขอบคุณความหวังดีของอาจารย์มากๆค่ะ ปล. สิ่งที่อาจารย์ทำให้คลาสสุดท้าย เป็นความทรงจำที่ประทับใจมากๆเลยค่ะ (ซึ้ง T_T ) หนูเลือกไม่ผิดจริงๆ ที่เลือกสถาบัน AJ BANK รักอาจารย์แบงค์

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

17-8-2556_12-40-17

คุณ วิไลลักษณ์ เต็มเปี่ยม คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ Software Engineer สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Toyota Tsusho Electronics Thailand

   ตั้งแต่ได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์แบงค์ ทำให้ความคิดเปลี่ยนไป จากที่เคยคิดว่า เรียนภาษาญี่ปุ่นต้องเรียนกับเจ้าของภาษา...ถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การเรียนกับอาจารย์คนไทยก็สามารถทำให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้อย่างลึกซึ้งได้เช่นกัน


   อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายประโยคภาษาญี่ปุ่นให้กลายเป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องได้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงไวยากรณ์ คำแปลจากอาจารย์แบงค์ ทำให้แปลหรือจำไวยากรณ์เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ทำให้ Trick&Tips ต่างๆค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

17-8-2556_12-41-12

คุณ อรกานต์ บูรณะโสภณ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

   ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนกับการติวสอบวัดระดับมากค่ะ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ได้หาข้อมูลเปรียบเทียบกับอีกหลายๆที่ สุดท้ายตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะอาจารย์แบงค์เน้นติวครบทุกPart มีเอกสารแจกเยอะแยะเต็มที่มากๆ มีคัดลับวิธีที่ช่วยในการเรียนและนำไปสอบ


   เมื่อมาเรียนก็รู้สึกประทับใจกับทางโรงเรียนมาก เริ่มตั้งแต่พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกและคอยดูแลใส่ใจกับนักเรียน ที่สำคัญประทับใจอาจารย์แบงค์ที่ทุ่มเทสอนเต็มที่ทุกครั้ง อาจารย์ไม่ปล่อยจุดที่สงสัย อาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจและมักจะถามคำถามให้นักเรียนตอบอีกด้วย สุดท้ายขอให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

11-12-2556_J

คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3


อาชีพ นักเรียน สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษาสวนกุหลาบวิทยาลัย

   สำหรับผมซึ่งเคยบอกไปแล้วว่า คอร์ส N4 ของครูแบงค์ เปรียบเสมือนแสงนำทางที่เกิดเผยเส้นทางที่จะนำไปสู่การสอบ N4 ผ่าน ในส่วนที่ยังมืดอยู่จนสว่างหมดทุกส่วน แต่สำหรับคอร์ส N3 นี้ ผมกลับรู้สึกแตกต่าง เพราะเนื้อหาความยากและความเข้าใจของเราต้องดีขึ้นมากกว่าตอนครั้ง N4 แบบเทียบกันไม่ได้


   ตอนที่ผมมาทดสอบก่อนเรียน N3 ผมได้อ่านหนังสือมาก่อนแล้วบางส่วน ทำให้ผมคิดว่าทำได้แน่ๆ แต่พอสอบเข้าจริงๆกลับทำไม่ได้ ทำให้ผมคิดว่าคงไม่อาจสอบ N3 ผ่านได้เหมือนรอบ N4 แน่ๆ แต่การสอนของครูแบงค์รวมไปถึงเนื้อหาที่อาจารย์หามาให้ได้ทำให้ผมมีความรู้รวมไปถึงความมั่นใจขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้เปรียบได้กับการเปิดไฟส่องทาง อันมืดสนิทให้เห็นชัดเจน ไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่เป็นเพียงการส่องทางที่สว่างอยู่แล้วบางส่วนให้ชัดเจนขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้ผมรักครูแบงค์และขอเรียนกับครูแบงค์ในคอร์สต่อๆไป


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

11-12-2556_P

คุณพีรวัฒน์ นวลฉาย คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

   สวัสดีครับอาจารย์ ก่อนอื่นเลยต้องขอเรียกตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาประมาณปีกว่าๆได้แล้วครับ เพราะเคยซื้อหนังสือของอาจารย์มาก่อน ซึ่งอาจารย์ได้ใช้คำพูดที่เขียนอธิบายเทคนิคต่างๆเสมือนกับอาจารย์มายืนอยู่ตรงหน้าเราเลย บอกตามตรงครับว่าอาจารย์อธิบายการตีโจทย์ได้กระจ่างและเข้าใจมากไม่ต้องไปตีความต่อเลย ตอนนั้นคิดว่าอาจารย์ Bank นี้ใครกัน ก็เลยไปค้นจากใน Internet ก็พบว่าอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนเลยคิดว่าอยากเจอตัวเป็นๆแล้วสิ (ฮา)


   ต่อมาเลยตัดสินใจเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของอาจารย์ และคิดว่าเป็นรอบสดเท่านั้น พอเข้ามา Class แรก สิ่งที่ประทับใจคือ อาจารย์ดูหนุ่มมาก ซึ่งตอนแรกคิดว่าอาจารย์แบงค์จะเป็นอาจารย์ที่อายุมากๆ ตั้งแต่ Class แรกเป็นครั้งสุดท้าย บรรยากาศภายในชั้นเรียนก็ไม่เครียดเลย อาจารย์ได้สอดแทรกความรู้ และวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นสลับกับยิงมุขให้ขำตลอด และสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ทุกคำพูดของอาจารย์แฝงไปด้วยคำที่เป็นกำลังใจ และกระตุ้นลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลา ท้ายนี้ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง จะได้สอนพวกเราไปได้นานๆครับ ยังไงพวกเราจะพยายามสอบ N3 ให้ผ่าน และเจอกันใหม่ใน Class ติว N2 ครับอาจารย์ ขอบคุณครับ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

11-12-2556_AD

คุณพิมพ์รำไพ วรรณเจริญ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ ค้าขาย   สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด

   ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ ทำให้ภาษาญี่ปุ่นสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เพราะอาจารย์จะบอกให้ไปท่องศัพท์ และท่อง Grammar อย่างมากมายและเพียงพอสำหรับการพัฒนาในชั้นนี้ (N3) ในเวลาอันสั้น ประมาณเดือนกว่าก็ต้องท่องให้หมด จากนั้นจึงมาฝึกฟังและอ่าน ซึ่งเวลาอาจารย์สอนก็จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่าย และ Character อาจารย์เป็นแบบสบายๆ ทำให้เรียนในห้อง 4.5 ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่ายาวเท่าไหร่นัก (แต่ก็ยาวเหมือนกันตอนที่อาจารย์ไม่ปล่อยซักที 555 หนูหิว) ความประทับใจคือ


   1. อาจารย์ออกแบบคอร์สมาให้สั้น กระชับ และเป็นไปได้ที่นักเรียนจะทำตามและสอบผ่าน (ถ้านักเรียนมีพื้นฐาน N4 ดีอยู่แล้ว) 2. อาจารย์มีความตั้งใจสอน คือทุ่มเทแรง(และเสียง)และเวลามากมายในการสอนและตรวจข้อสอบประจำสัปดาห์ เพื่อ กระตุ้นให้นักเรียนกลับไปท่องสิ่งที่อาจารย์บอกให้ไปท่องมาระหว่างอาทิตย์ และยังมีให้นักเรียนเข้ามาทดลองสอบ เหมือนสอบจริงเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มากที่สุด สรุปว่าคอร์ส11 ครั้งแต่นัดเพิ่มทั้งเรียนทั้งสอบรวมทั้งหมดเป็น 16 ครั้ง 3. อาจารย์ใช้ภาษาญี่ปุ่นและอยู่ญี่ปุ่นมานานจนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างธรรมชาติ ทำให้มั่นใจในสิ่งที่อาจารย์สอน


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

11-12-2556_AF

คุณอาทิตยา เอื้อศรีวงศ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

   ด้วยการสอนของอาจารย์แบงค์ ทำให้ปิ๊ง!! ตั้งแต่วันแรกที่เรียนเลย รู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่ได้มาลงเรียนคอร์สนี้ เพราะเคยรู้สึกท้อในการสอบวัดระดับ N3 (ด้วยความยากของระบบใหม่) แต่การสอนของ อ.แบงค์ทำให้ไม่น่าเบื่อในการเรียน ในระยะเวลาหลายๆ ชม.ในการเรียนเลย อ.แบงค์มีเทคนิคในการสอน และชอบชวนคุยนอกเรื่อง (นี่แหละที่ชอบ) เพราะนอกเรื่องที่ว่าคือความรู้นอกบทเรียน ประสบการณ์ต่างๆที่แปลกๆทำให้บรรยากาศไม่เครียด ไม่หย่อนและไม่ตึงไป


   สิ่งที่ชอบในการเรียนคือเรื่องแบบฝึกหัด อะมีเยอะ ชอบเลย “ ขอบอก ” เพราะตามท้องตลาดหาไม่ค่อยได้ เป็นการได้ทดสอบภูมิที่เรามี ก็จะบอกกับอาจารย์ว่าดีใจที่ได้มาเรียนกับอาจารย์ เพราะอาจารย์สร้างความกดดัน อุ้ย!! ไม่ใช่ “ สร้างแรงฮึด ” ให้อยู่บ่อยๆ (เพราะบอกว่าถ้าไม่ทำ ไม่อ่าน จะไม่ผ่าน/ผ่านยาก ประมาณนี้ 55+) และอยากให้อาจารย์สร้างสรรค์คอร์สอื่นๆที่น่าสนใจไปเรื่อยๆค่ะ เพราะอาจารย์เก่งอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญสำหรับอาจารย์อีกอย่างคือ ให้ออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ เห็นอาจารย์ฟิตในการสอนนักเรียนมากเลยค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

11-12-2556_I

คุณประคอง อูเอดะ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

   อาจารย์ใส่ใจนักเรียนทุกคนเลยค่ะ สามารถจำชื่อนักเรียนทุกคนในคอร์ส N3 ที่มากกว่า 40 คนได้ทั้งหมด รู้สึกดีมากเลยค่ะ อาจารย์สอนสนุกไม่น่าเบื่อ ไม่กดดัน บรรยากาศในการเรียนดีมากค่ะ ทุกๆคนมาด้วยความตั้งใจ และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันได้บรรลุเป้าหมาย นั่นก็คือการสอบผ่าน อาจารย์จะสอนเรื่องที่ยากๆให้เข้าใจง่าย อาจารย์สอนละเอียดมากและเพิ่มทักษะในการทำข้อสอบให้มากขึ้น อาจารย์ให้ความรู้เสริมมากมาย เนื้อหาจากบทเรียนอาจารย์อัดแน่นให้เยอะมาก อาจารย์ ให้ความรู้แน่นมากค่ะ ตอนเรียนจะมีการสอบด้วยเป็นการกระตุ้นให้อ่านหนังสือทบทวนไปในตัวก่อนสอบจริง อาจารย์สอนละเอียดมาก ยกตัวอย่างประโยคที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ และเข้าใจง่าย เรียนกับอาจารย์แล้วได้ศัพท์เพิ่มขึ้นมากมายรวมถึงเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น รู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ


   ในชั่วโมงเรียนก็มีมุขตลอด ทำให้การเรียนหลายๆชั่วโมงไม่น่าเบื่อเลย ที่เจอปัญหาในการพูดไม่เข้าใจรูปประโยค อาจารย์สอนวิธีการดูรูปประโยค วิธีการแปลที่อาจารย์สอนนั้นเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะ นอกจากภาษาญี่ปุ่นที่สุดยอดแล้ว อาจารย์สอนอีกหลายๆเรื่อง อาจารย์เสริมความรู้ให้เราในทุกๆเรื่องทั้งประสบการณ์ในญี่ปุ่น และความรู้อีกมากมาย ขอบคุณอาจารย์ที่เปิดโลกใหม่ให้พวกเราค่ะ ขอให้อาจารย์ทานข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะคะ เพราะอาจารย์ทุ่มเทสอนนักเรียนจนไม่มีเวลาทานข้าวเลยค่ะ ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครอง ขอให้อาจารย์อายุยืน และมีชีวิตรุ่งเรืองค่ะ ขอบคุณอาจารย์จากใจค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

Sirinphima

คุณศิริณร์พริมา คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ เลขา สถานที่ทำงาน/สถานศึกษาสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนอยู่มหาลัย รวมแล้วก็ 4ปีค่ะ เรียนไปร้องไห้ไปเพราะไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ใช่ เรียนแบบ F ทุกปีแต่ก็จบ 4 ปีนะคะ จบออกมาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอะไรที่ไม่ชอบ จึงไม่หางานที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเลย


   ทั้งๆที่มีงานติดต่อเข้ามามาก แต่หนีทุกทาง สุดท้ายมาทำงานเป็นเลขาให้ผู้บริหารของธนาคารค่ะ มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธนาคาร คือกลุ่มสถาบันการเงินของญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น 72 % กลายเป็นธนาคารของญี่ปุ่นเกินครึ่ง ทุกคนคาดหวัง ว่าเราต้องพูดได้ เจ้านายรับเข้ามาเพราะได้ญี่ปุ่นด้วย ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับ CEO ใหม่ที่มา greeting ความกดดันมาเลยค่ะ เลยคิดว่าหนีไม่พ้นแน่ๆ ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ เรียนครั้งแรกรู้สึกว่า ทำไมไม่เจอที่นี่มาก่อนหน้านี้ ทำไมไม่เป็นตอนที่ยังเรียน

อาจารย์สอนเข้าใจดีมาก มากกว่าตอนเรียนจริงๆในมหาลัยอีก เสียดายที่มารู้จักช้าไป ไม่งั้นคงเรียนได้เกรดดีกว่านี้ อาจจะทำให้ชอบภาษาญี่ปุ่นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น เสียดายช่วงเวลาขาดหายไปมากๆไม่ได้ใช้ประมาณ 3-4 ปี ลืมเลยค่ะ ต้องมารื้อฟื้นใหม่ ยังไงก็ตามขอขอบคุณอาจารย์แบงค์มากๆค่ะ เปลี่ยนความคิด และหันหลังกลับมาชอบภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น เข้าใจมากขึ้น ขอบคุณจริงๆค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

Attapan

คุณAttapon chaiwong คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ Engieer สถานที่ทำงาน/สถานศึกษาThai nok co.ltd

  ก่อนอื่นขอพูดถึงความตั้งใจของผมที่มีต่อภาษาญี่ปุ่นในอนาคต คือการสอบผ่าน N1 ในระยะไม่เกิน 1 ปี ซึ่งก่อนที่ผมจะมาเรียน กับ อ.แบงค์ เพิ่งกลับมาจาก teaining ที่ญี่ปุ่น (1ปี) หมาดๆ แล้วก็มาเรียนกับอาจารย์เลย ซึ่งเป็นความโชคดีของผมที่ได้ไปญี่ปุ่น 1 ปี พอมาเรียนทำให้เข้าใจได้ง่าย ตอนแรกที่ได้เรียนกับอาจารย์ อาจารย์พูดภาพร่วมรวบรวมพื้นฐานเลยซึ่งผมมองเป็นเรื่องที่ดี และอาจารย์อธิบายได้เข้าใจง่าย ทำให้หลังจากนั้น ผมก็รู้สึกว่าการเรียนว่าการเรียนกับอาจารย์สนุก ผมเองก็ไม่เคยขาดเรียน เลยครับ


  โดยส่วนตัวผมชอบบุคลิกอาจารย์เวลาอธิบาย ทั้งสนุกและเข้าใจง่าย คิดว่าเกิดจากประสบการณ์และเทคนิคของอาจารย์เอง แต่ผมมีข้อติเล็กน้อย คือ การเรียนบางที่ก็มีการนอกเรื่องมากบ้าง น้อยบ้าง แต่ผมคิดว่า ถ้าอยู่ในกรอบ และกระฉับ จะทำให้การเรียน ·smootn ยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายนี้ผมเองก็อยากจะเรียนกับ อ. แบงค์ใน N2 N1 เพื่อความสำเร็จ อีดต่อๆไป ฝากอาจารย์แนะด้วยนะครับ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

30-7-2557_18-05-40

คุณศุทธหทัย ปริตสัตตนนท์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ นิสิต สถานที่ทำงาน/สถานศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตอนแรกเห็นรีวิวจากในเวปค่ะ เห็นคนเรียนแล้วผ่านเยอะก็เลยตัดสินใจมาเรียนค่ะ พอมาเรียนก็รู้สึกว่าคุ้มมาก555 อาจารย์สอนจัดหนักเนื้อหาอัดแน่นมากๆ พวกคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ รู้สึกว่าเข้าใจมากกว่าค่ะ ทั้งได้ความรู้เพิ่มเตมมาด้วยค่ะ อาจารย์สรุปเนื้อหาไว้ได้กระชับ เรียบง่าย เวลากลับไปอ่านทบทวนร็สึกว่าประหยัดเวลาและเข้าใจได้ง่ายมาก


   ก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์รู้สึกว่าการสอบผ่าน N3 เป็นอะไรที่ไกลตัว เอื้อมไม่ค่อยถึง แต่พอได้มาเรียนแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นกอนเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆน่ะค่ะที่ทำให้ความรู้มาเป็นระดับกลางได้จากเด็กจบ N4 ที่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

alongkorn-show

คุณ อลงกรณ์  ถ้ำวัตร คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ Sale-Coordinator สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา Novotel-Chumphon

   ขอบคุณอาจารย์ที่ทุ่มเทสอนให้กับแม้กระทั่งวันหยุด แบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำมีประโยชน์มากครับ ทำให้ได้รู้ว่าตัวเรายังขาดอะไรและต้องอ่านหนังสือฝึกตรงไหนเพิ่มแนวทางที่อาจารย์สอนมีประโยชน์มากครับนำไปฝึกแล้วใช้ได้ผล เสียดายอยากมีเวลาเรียนกับอาจารย์ให้มากกว่านี้ได้เรียนแค่อาทิตย์และวันรู้สึกน้อยไปถ้ามีเวลาเรียนทุกๆ วันคงจะเก่งขึ้นอีกเยอะ ตั้งใจเรียนกับอาจารย์ไปเรื่อยๆ ครับ จนถึงระดับสูงสุด หวังว่าอาจารย์คงจะไม่เบื่อเสียก่อนนะครับ


   ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับขอให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะครับ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

natthakorn-show

คุณ ณัฐภรณ์  อินทะชัย คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ ล่ามญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา บริษัทเอกชนญี่ปุ่น

    รู้สึกประทับใจตั้งแต่เข้ามาเรียนวันแรก พี่ๆ ให้การต้อนรับแนะนำดีมากค่ะ เจออาจารย์แบงค์สอนวันแรกก็เฮฮาทั้งคาบเรียน อาจารย์ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ ได้รับรู้วิธีเทคนิคการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตรงจุด เข้าใจง่าย และยังเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆ ให้ฟังในคาบเรียน สนุกมากค่ะอาจารย์รักในการสอนจริงๆ นะคะ บางทีสอนจนลืมเวลาเลิกเรียน อิอิ แต่ก็เพลินดีค่ะ นักเรียนก็เรียนจนลืมเวลาเลิกเรียนเหมือนกันค่ะ การบ้านที่อาจารย์ให้ไปทำ หนูเองทำบ้างไม่ทำบ้าง แต่ก็พยายามทำส่งนะคะ เพราะด้วยช่วงเวลาต้องทำงานอาจจะเหนื่อยล้าจนลืมทำ แต่หนูก็ไม่ทิ้งการทบทวนในสิ่งที่อาจรย์สอนไปนะคะ สุดท้ายอยากให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ เห็นอาจารย์ทำงานอื่นด้วยก็พักผ่อนเยอะๆ นะคะ ไม่ผิดหวังจริงๆ ค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

patthanapon-show

คุณ ภัทธนพล  อนุศักดิ์สิริ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ นักเรียน สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์

    เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ที่ผ่าน N4 จากการอ่านหนังสือเอาเองและผ่านด้วยคะแนนฉิวเฉียดแบบคาบเส้นนิดๆ หลังจากนั้นพอมาลองอ่านเตรียมสอบ N3 ก็รู้ในทันทีเลยว่า “ไม่รอดแน่” นั่งเครียดไปพักนึงจะพ่อแนะนำว่า “ลองลงเรียนที่ อ.แบงค์ดูไหม” ก็เลยลองไปดู (ตอนนั้นนอกจากเครียดเรื่องเนื้อหาสอบแล้วยังมีเรื่องทุนไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นไม่ได้อีก) วันแรกเมื่อเข้าห้องไปก็เจอแต่ พี่ๆ วันทำงานกัน ทั้งนั้น พออาจารย์เข้ามาสอนคายแรกเป็นคันจิ ทำเอาทึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ อาจารย์สอนวิธี “จำราก” ของคำใช้ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อจนรู้สึกสนุกกับคันจิเพราะปกติเอาแค่นั่นคัดนานๆ เข้าพอไม่ได้คัดก็ลืม ส่วนเรื่องไวยากรณ์ถึงจะดูรีบสอนไปหน่อย (ขนาดรีบยังปาไปตั้ง 2 อาทิตย์แหน่ะ) แต่ก็ยังอธิบายได้เข้าใจง่ายและดูใช้ได้จริง เรื่องการฟังผมไม่ค่อยได้เข้าเรียน (โดดเรียนไปสอบสัมภาษณ์กับเพชรยอดฯ) แต่ตอนเรียนาจารยืก็ชอบถามนะว่า จะรีรันมั้ย (ฮา) สุดท้ายการฟังเป็นคายทุกทึ่งที่ไม่ค่อยเห็นใครสอนนอกจากเป็นการบ้าน ตอนสอบอาจารย์จับเวลาโหดไปนิด 3 นาทีกดกระดิ่งบอกตามตรงว่าตอนแรกไม่ทันตลอดแต่พอชินแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะ


   เอาเป็นว่าหลังจากเรียนกับอาจารย์แบงค์ก็รู้สึกว่า N3 มันดูใกล้และง่ายขึ้นกว่าเดิม อาจารย์สอนสนุกแถมยังชอบชวนในห้องคุยเกี่ยวกับ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประเพณี แนวคิดของญี่ปุ่น (เหมือนของแถม) อีกทั้งยังสอนกินเวลาจนเกินค่าเรียนอีก แถมเวลาไปแข่งก็รู้สึกจะได้คะแนนเพื่อนขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ (มหาศาล) ทั้งสอบคันติ สอบเพชรยอด แถมยังสอบสัมภาษณ์ที่ครั้งก่อนไม่ได้ผ่านอีก (ทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น 8 วัน)


   สุดท้ายนี้ขอขบคุณอาจารย์ที่ช่วยมาจนถึงโค้งสุดท่ายก่อนสอบ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

piriyakorn-show

คุณ พิริยากร  จันทชาติ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา

    รู้สึกโชคดีค่ะที่เลือกเรียนสถาบันนี้ อาจารย์สอนสนุกเนื้อหาแน่มากกกกกก นอกจากเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้ว อาจารย์ยังสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย อาจารย์ชอบเสริมความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ บรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นกันเอง คนที่เรียนก็หลากหลายวัย หลายอาชีพ ทำให้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการ์ซึ่งกันและกัน


   สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ พี่ๆ เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดีและหากมีโอกาสหวังว่าคนจะได้เรียนที่สถาบันนี้ในระดับที่สูงขึ้นไปค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

pitchanun-show

คุณ พิชชานันท์  พัชราสิทธิวงศ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ Sales Coordinator สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา TDK(Thailand) Co.,Ltd.

    สวัสดีค่ะอาจารย์แบงค์ อี้อี่ได้มาเรียน N3 ก็เพราะว่าเพื่อนมาเรียน N2 กับอาจารย์แล้วประทับใจการสอนของอาจารย์มากๆ เพื่อนบอกว่า “รับรองเธอจะไม่หลับ” วันแรกที่มาเรียนก็แอบหวั่นเบาๆ ค่ะ ด้วยความที่อี้อี่ไม่ได้เตะภาษาญี่ปุ่นมา 3 ปี แถมตอนเรียนที่มหาลัยก็เรียนเป็นวิชาภาษาต่างประเทศ เรียนได้ว่า ความรู้ที่พามาเรียนในวันแรกแทบจะเป็น 0 555+ วันแรกกลับบ้านไป โทรบอกเพื่อนเลยค่ะ “อี้อี่จะไหวหรอ” ลงผิดระดับหรือป่าว แค่ผันกริยาง่ายๆ ยังลืมเลยค่ะ ตอนนี้พึ่งรู้สึกตลอดว่าตัวเองอ่อนกว่าคนอื่นๆ ในห้อง คันจิที่เคยจำได้ หากเกลี้ยงเลยค่ะ คิดเลยค่ะว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไป เรียนต้องตามไม่ทันแน่ๆ ดีที่อาจารย์ให้การบ้านกองมโหฬารมหาศาลมาทำให้ หลังจากได้งานกลับมาบ้านต้องบังคับตัวเองให้ทำการบ้านอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จำคันจิวันลั 1ชั่วโมง แค่ 3 อาทิตย์ค่ะ จำคันได้เยอะขึ้นมาก เวลาเจอตัวยากๆ ก็พอจะเดาและอ่านได้ ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันค่ะว่าตัวเองทำได้ขนาดนี้


    นึกถึงคำพูดของอาจารย์ตลอดค่ะ ว่าถ้าเราพยายามจริงๆ ก็ทำได้ ตลอดเวลาที่เรียนกับอาจารย์รู้สึกสนุกสนานทุกครั้งและที่สำคัญคือ ไม่เคยง่วงเลยค่ะ อาจารย์เป็นคนมีพลังในการสอนตลอดเวลา มีเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังแบบขำๆ ตลอด อาจารย์ทำให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นในแต่ละสัปดาห์เป็นกิจกรรมที่อี้อี่รอคอย ตอนนี้รักวันเสาร์มากๆ ค่ะ


    วันนี้เป็นวันปิดคอร์สรู้สึกในแป่วเหมือนกันค่ะ รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากๆ ค่ะ จากวันแรกที่อี้อี่เป็น 0 วันนี้อี้อี่ได้อะไรจากอาจารย์ไปเยอะ ขอบคุณอาจารย์ที่เพิ่มคันจิในหัวอี้อี่ ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้อีอี่ทำข้อสอบผ่านได้มากขึ้น เพราะแต่ก่อนมั่วตลอดค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เทคนิคการจำข้อสอบ อาจารย์เป็นแรงผลักดันทำให้อี้อี่รู้สึกว่าตัวเองก็สามารถทำให้สิ่งที่ตัวเองคิดมาตลอดว่าทำไม่ได้ ทำให้มีแรงหันกลับมาสอบ N3 ครั้งที่ 4 อีกครั้งหลังจากเลิกคิดไปนาน


   ตอนนี้มั่นใจไปสอบมากขึ้นค่ะ ตั้งใจว่าทำให้ดีที่สุด ถ้าผ่านอี้อี่คงดีใจมาก แต่ถ้าไม่ผ่านอี้อี่ก็ยังคงดีใจเพราะการมาเรียนครั้งนี้ อาจารย์ได้ให้ความรู้อะไรหลายๆ อย่าง สิ่งที่ได้กลับไปมันคุ้มค่าสุดๆ ค่ะ


   สัญญาว่าจะกลับมาเรียน N2 กับอาจารย์หลังผ่าน N3 ค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

sunisa-show

คุณ สุณิสา  ตัวกลั่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ เจ้าหน้าที่โครงการฯ สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาฯ

    ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า ตอนแรกก็หาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายที่ และหาข้อมูลมากพอสมควร ทำให้ลังเลและตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียนเพื่อการสอบวัดระดับหรือไม่จนถึงการสอบวัดระดับ N4 ผ่านไป และผลสอบออกมา คะแนนที่ได้คือ เกือบผ่าน ขาดเพียงแค่ 2 คะแนน เลยกลับมาลองหาที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง และได้เจอที่เขียนของอาจารย์แบงค์เมื่ออ่านจากคอมเม้นท์และผลสำเร็จของจำนวนคนที่สอบผ่านระดับต่างๆ ทำให้ฉันตัดสินใจที่จะลงคอร์สเรียนและคิดว่าจะท้าทายตัวเองด้วยการสอบวัดระดับ 3 ซึ่งก็คิดดอยู่แล้วว่าต้องยากกว่าระดับ N4 แน่ๆ แต่ก็ไม่ละความพยายามมาเรียนให้ครบทุกครั้ง ซึ่งการสอนของอาจารย์แบงค์น่าสนใจ ทำให้อยากมาเรียนและมีแรงผลักดันในการสู้ต่อไป ตลอดระยะเวลาที่เรียนมานี้ ทำให้ฉันสามารถประเมินตัวเองได้ในระดับหนึ่งในความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่มี่เรียนมาจนถึงปัจจุบันว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนแล้ว เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่อาจารย์แบงค์ สอดแทรกตลอดการสอนทำให้มุมมองและทัศนคติด้านภาษาญี่ปุ่นกว้างไกลมากขึ้น ได้รู้จักภาษาญี่ปุ่นในด้านใหม่อีกด้านหนึ่ง เสมือนกับได้ประสบการโดยตรงจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ตามคำราและตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ที่ได้มาเรียนที่นี่ก็ได้ทำให้ฉันประทับใจในการเรียนมากทั้งที่ได้กล่าวมาและความรู้สึกที่ไม่สามารถกล่าวเป็นคำพูดได้ ถึงแม้ว่าถ้าการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม แต่ก็ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ได้ทุ่มเทในการสอนตลอดระยะเวลาในการเรียนทุกๆ ครั้ง และขอบใจเพื่อนๆ และพี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่เป็นแรงและกำลังใจในการตั้งใจเรียนและตอบ – ถามปัญหาที่ผ่านมาค่ะ “ภาษาเปรียบเสมืนกำแพง อยู่ที่ว่าเราจะสามารถผ่านทะลุกำแพงนั้นได้ไหม และมากน้อยแค่ไหน” จริงอย่างที่อาจารย์แบงค์เคยพูดไว้ค่ะ ภาษาเป็นสิ่งที่เรียนสนุกมีข้อดีและข้อเสีย ถ้าเรามองกำแพงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายและเป็นกำแพงที่เราจะต้องผ่านทะลุไปให้ได้ เมื่อนั้นเราก็จะไม่ย่อท้อและมีแรงสู้ต่อไปค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

thapthim-show

คุณ ทับทิม  คนธภักดี คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ แอร์โฮสเตส สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา Japan Airline

   ประทับใจมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แบงค์ สถานที่เรียน บรรยากาศในการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ทุกอย่างเกิดจากความตั้งใจของผู้สอนและสถาบันค่ะ


   อาจารย์ตั้งใจสอนมาก ความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ บรรยากาศในการเรียนง่ายๆ สบายๆ สนุกสนาน บางครั้งเวลาผ่านไป 5 ชม. ไม่รู้ตัวเลยค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

NuttarPic15

คุณ ณัฐฎา ตระกูล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Toyota Boshoka Asia

   ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยลงเรียนติวสอบวัดระดับ ที่ไหนมาก่อนนะคะ ที่เลือกลงสมัครเรียนติว N3 ที่นี่ ก็เพราะว่า พี่ๆ ที่ทำงานที่บริษัทหลายคนมาเรียนที่นี่ ก่อนจะมาเรียนกับอาจารย์แบงค์ ไม่คิดมาก่อนเลยนะนะว่าอาจารย์จะสอนนานขนาดนี้ ตอนเรียนช่วงแรกๆ ยังไม่ชินเท่าไหร่ทำให้ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะ แต่หลังๆ ก็เริ่มปรับตัวได้ อาจารย์แบงค์สอนดีมากเลยนะคะ สอนให้เข้าใจง่ายมีเทคนิคต่างๆ แล้วก็ยังมีสอดแทรกในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น หรือเรื่องทั่วๆ ไป รอบตัวทำให้ไม่รู้สึกเบื่อค่ะ แล้วอาจารย์ก็จะคอยพูดให้กำลังใจอยู่เสมอ ยิ่งเห็นอาจารย์สอนนักเรียนอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่และมีความปรารถนาดี อยากให้นักเรียนทุกคนสอบผ่าน เลขทำให้โบว์มีความพยายาม อาจารย์ทำเพื่อเราขนาดนี้ เราก็ไม่อยากทำให้อาจารย์ผิดหวังค่ะ และคิดว่าการสอบครั้งนี้เราจะต้องผ่านให้ได้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆ นะคะ อาจารย์อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ (แอบเป็นห่วงเพราะสอนหนักมากขนาดนี้)youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

ThnakornPic15

คุณ ธนกร มุมบ้านเช่า คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษาริษัท รีโวเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

   อาจารย์แบงค์ทุ่มเทให้กับนักเรียน ทุกระดับ และการสอนก็สนุกมีมุขให้นักเรียนได้คลายเครียด ช่วงระหว่างเรียนด้วยทำให้นักเรียนลาความเครียดลงได้เยอะครับ ส่วนในเรื่องคำศัพท์และคันจิ อาจารย์ก็มีการบ้านให้นักเรียนไปท่อง ทำให้เกิดการต่อเนื่องในการจำและช่วยฝึกฝนคำศัพท์ในส่วนที่นักเรียนยังด้วย อยู่ด้วยครับ และคุ้นชินกับคำศัพท์และคันจิตัวนั้นๆ

   ส่วนเรื่องไวยากรณ์ บางไวยากรณ์เวลาอ่านเองแล้วแปลบางทีก็จะแปลได้สับสน แต่พอได้เรียนกับอาจารย์แบงค์ก็รู้สึกว่าแปลได้ไหลลื่นขึ้นมาก และอาจารย์ก็มีข้อสอบไวยากรณ์ให้ฝึกทำเพื่อให้คุ้นเคยอีกด้วย

   พาร์ทการอ่าน อาจารย์ก็มีเคล็ดลับที่ช่วยให้การอ่านในการสอบนั้นง่ายขึ้นมาก ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพราะพาร์ทการอ่านผมว่าจะยากมากสำหรับผม

   พาร์มการฟังอาจารย์ก็จะแนะนำเคล็ดลับที่จะทำให้นักเรียนจับจุดในการฟังและทำให้การฟังสามารถฟังจุดที่สำคัญของเนื้อหา และเข้าใจได้

   และที่สำคัญกว่านั้น ยังมีการจำลองรูปแบบการสอบให้เหมือนของจริง ข้อนี้ช่วยให้เราลดแรงกดดันเวลาเข้าห้องสอบจริงๆ ได้เยอะครับyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

Thipnara-pic15

คุณ ทิพนารา คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ นักศึกษา สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

   การเรียนการสอนของอาจารย์แบงค์เข้มข้น อาจารย์ทุ่มเทมาก ในตารางเรียนประมาณ 3 ชม แต่อาจรย์สอน 5 ชม มีมุขตลก ถ้าเทียนบกับสถาบันอื่นที่เคยเรียน 3 ชม คือ 3 ชม บางสัปดาห์ก็สอนช้าหยุดเยอะ แต่อาจารย์แบงค์ก็นัดเพิ่ม รู้สึกว่าใส่ใจนักเรียนดี บางคนเรียนเหนื่อย แต่คนสอนหน้าตายังสดชื่นมีชีวิตชีวาอยู่เลย สอนทุกทักษะได้ดี ไม่เหมือนที่อื่นที่การอ่านเอา passage มาให้ทำแต่ไม่สอนเทคนิคว่าอ่านไง มีการจัดทำข้อสอบ ที่อื่นไม่มี สามารถเลือกเวลาที่มาเรียนหากสัปดาห์นั้นไม่มา การรับนักเรียนรับเป็นกลุ่มๆ ไม่รับเยอะกลุ่ม ทำให้เอาใจใส่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ดี รู้สึกเป็นกันเอง คุยสนุก พี่ๆ ที่ดูแล พูดจาไพเราะ บริการดีมาก ประทับใจ วันธรรมดาก็ยังเห็นอาจารย์แบงค์มานั่งทำชีทนู่นนี่ ตั้งใจทำมาก มีรอยยิ้มตลอด สอนดีกว่าวิชาโทที่มหาวิทยาลัย ไม่กั๊กความรู้ ประทับใจ บางทีก็เห็นใจอาจารย์อยากให้อาจารย์พักผ่อนเยอะๆ ดูแลตัวเองบ้าง เป็นห่วงมาก เพราะทุ่มเทจริงๆ ถ้า N3 ผ่าน คงมาเรียน N2 ต่อเลยyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

SomjaiPic15

คุณ สมใจ ทองไพจิตร คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท ทานากะ คิคินโชคุ

   ประทับใจอาจารย์แบงค์มากค่ะ อาจารย์ใส่ใจมุ่งมั่นในการสอนนักเรียนทุกครั้ง อยากให้นักเรียนทุกคนสอบผ่าน เวลาสอนทุกครั้งก็มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีมุขเด็ดๆ ตลกขบขันมันสอดแทรกลงไปในเนื้อหา เวลาเรียนทุกครั้งไม่รู้สึกเบื่อและไม่ง่วงนอน รู้สึกได้ถึงพลังในการอยากสอนของอาจารย์แบงค์ ทำไมไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย สามารถสอนได้เกินเวลาสอนหนังสือได้อย่างไรคนเดียว ดุเอาจริงเอาจัง การเรียนเข้มข้นมาก ข้อมูลให้นักเรียนเยอะมากจนอ่านตามไม่ทันเลย ทำให้เรารู้สึกถึงความพยายามตั้งใจมากขึ้นในการอยากเรียนค่ะ ได้รับความรู้ต่างๆ จากอาจารย์แบงค์เกินคุ้มค่ะ ขอให้อาจารย์แบงค์ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่สอนนักเรียนไปนาน อ้อ งดทาน มาม่า บะหมี่ ลงบ้างนะค่ะ ประโยชน์เน้นผักผลไม้ด้วยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากจริงๆ ค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

PaweenaPic15

คุณ ปวีณา กนกการ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา วิทยาลัยปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   เรียนกับอาจารย์แบงค์มาตั้งแต่คอร์ส N4 ค่ะ รู้สึกประทับใจอาจารย์มากค่ะ อาจารย์ทุ่มเทกับการสอนมาก สอนให้เกิดคุ้ม เกินเวลาอย่างสม่ำเสมอ(แต่ก็รู้สึกดีค่ะ) หลังจากที่ผ่าน N4 แล้วก็เลยมาสมัครเรียนกับอาจารย์ต่อในคอร์ส N3 ทันที…อาจารย์สั่งการบ้านเยอะมาก ซึ่งเป็นการ force / กระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียน

   มีประโยคหนึ่งของอาจารย์แบงค์ที่ทำให้รู้สึกประทับใจมาก “ผมจะทำทุกวิถีทาง ให้พวกเราสอบผ่านให้ได้…แต่พวกเราก็ต้องช่วยผมด้วยนะ เราจะสอบผ่านด้วยกัน” และ “ต้องพยายามนะ ต้องทุ่มเทนะ…เราเดินมาไกลละนะ ถ้าไม่ทุ่มเทตอนนี้ จะไปทุ่มเทตอนไหน”

   สุดท้ายนี้…ไม่ว่าหนูจะสอบผ่าน N3 หรือไม่ก็ตาม หนูก็ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์และทีมงานของอาจารย์ทุกคนค่ะ ที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี

   ขอบคุณพนักงานของอาจารย์ที่ช่วยเรื่องไฟล์การเรียนการสอนให้หนูทุกๆ วันศุกร์

   ปล.อยากบอกอาจารย์ว่า…อาจารย์เป็นคนปลุกพลังการอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นของหนู ขึ้นมาอีกครั้ง เพราะว่าการข้ามจาก N5 >> N4 ง่าย แต่ N4 >> N3 ค่อยข้างยาก ต้องใช้ความทุ่มเทและพลังมาก ซึ่งทำให้ตอนนั้นหนูมีความทะเยอทยานที่อยากจะผ่าน N3 ไปเลย…แต่เพราะอาจารย์หนูเลยกลับมาอีกครั้ง

   สุดท้ายและสุดท้าย…วันประกาศผลสอบหนูอยากจะพูดคำว่า….กับอาจารย์ค่ะ แต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้พูดหรือเปล่าyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

WaiyawatPic15

คุณ ไวยวัฒน์ อาจหาญ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN3

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บัณฑิตนิติศาสตร์ จุฬา

   การสอบวัดระดับครั้งก่อน ผมไปสอบ N3 ด้วยความเชื่อที่ว่า “ไม่น่าจะมีปัญหาหรอก N3” เพราะใครต่อใครก็บอกว่า N3 ไม่ยากหรอก อ่านเองก็ได้ เรียนมาขนาดนี้ผ่านอยู่แล้วล่ะ ไม่ต้องไปเรียนติวก็ได้ พอเปิดข้อสอบมาเท่านั้นแหละครับ อึ้งมาก ความเชื่อมั่นในตัวเองมันหายไปหมดเลย ความรู้สึกในตอนนั้นคือทำไม่ได้ คันจิอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลย ผลก็คือไม่ผ่าน ก็เลยตัดสินใจลงเรียนคอร์สนี้กับอาจารย์แบงค์

   อาจารย์สอนดีครับ สอนเป็นระเบียบดี เริ่มจาก คันจิ-คำศัพท์ ฟัง และอ่านตามลำดับ ถึงตอนนี้อีก 1 อาทิตย์จะสอน ผมรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น เข้าใจเนื้อหาของการสอนมากขึ้นไม่ประมาทเหมือนครั้งก่อน อาจารย์ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับ N3 ไปเลย เพราะการสอบระดับ N3 ไม่ใช่แค่รู้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเท่านี้ก็ทำได้ แต่ต้องใช้ความเข้าใจ การตีความร่วมด้วย เป็นการวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของเราที่แตกต่างไปจาก N4 มากที่เดียว อีกทั้งในคอร์สยังมีการบ้านมากมายให้ทำ ได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในตัวด้วย

   ถึงตอนนี้อีก 1 อาทิตย์จะสอบแล้ว ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์มากนะครับ หลังจากที่ได้เรียนคอร์สนี้กับอาจารย์ ผมรู้สึกได้เลยว่าความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผมพัฒนาขึ้นเยอะมาก จะผ่านหรือไม่ก็ขอบคุณอาจารย์แบงค์มากนะครับyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์