คอร์สติวสอบวัดระดับ N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2561

คอร์สติวญี่ปุ่นN1 เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่จะสอบในเดือน ธันวาคม 2561

 

CourseJLPTN1

 

 

 

 

  narumonshows     patcharinshows    

 

คุณ วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร (อิง)   คุณ จิรพล จันทรัตน์ (ซัน)   คุณ อีฟ เนติวุฒิสาร (อีฟ)   คุณ วีรยา บูชา (ใหม่)   คุณ ณัฐนันท์ (ปีเตอร์)   คุณ ธนพงศ์ พันแสง (เซพ)

 

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด   นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด   นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด   นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO   นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด   นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สถาปนิก บริษัทเอกชน


  ครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ฟรีแลนซ์)

  นักศึกษาปริญญาโท นิด้า


  นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา

 

N1jul2015
  N1jul2015
  N1jul2015
  N1jul2015
  N1jul2015
  N1jul2015
des1
 
 
 
 
 

 

slide170259   complete-R-sep-nov2557

 

  narumonshows     patcharinshows    

 

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล   คุณ ปานชาติ มิตรกูล   คุณ วีรชาติ เครือโชติกุล   คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค   คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล   คุณ ภัสรา เทพบุญ

 

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)
  Engineer Isuzu
  Progarmmer
  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช  พนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.


 

N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015
des1
 
 
 
 
 

 

banner070358-2   complete-R-apr-jun2557

 

  narumonshows   11   patcharinshows    

 

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา   คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์   คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน   คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์   คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล   คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

 

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด   นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO   นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น


  ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd   นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

  Secretary for Administration

  นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

 

N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015
des1
 
 
 
 
 

 

complete-L-apr-jun2556   complete-R-apr-jun2556

 

  narumonshows     patcharinshows    

 

คุณ เอกรินทร์ โฮ   คุณ สุดารัตน์ อินทร์ช่วย   คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์   คุณ วรรณวิมล ขำพวง   คุณ จริยา เผ่าพันธ์   คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร

 

ระดับ N1   ระดับ N2   ระดับ N2   ระดับ N2   ระดับ N3   ระดับ N4

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


  ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter   วิศวกร Design บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

  ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

  ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015
des1
 
 
 
 
 

 

complete-L-sep-nov2555   complete-R-sep-nov2555

 

  narumonshows     patcharinshows    

 

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช   คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์   คุณ อโนชัน ชาลีวัฒน์   คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์   คุณ รัชฏา โอกาวา   คุณ นิชนันท์ มาสตูล

 

ระดับ N1   ระดับ N1   ระดับ N2   ระดับ N3   ระดับ N2   ระดับ N2

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd


  ล่ามภาษาญี่ปุ่น


  พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

  พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation


  สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด

 

N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015   N1jul2015
des1
 
 
 
 
 

 

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2561

เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลและพร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่มากที่สุด

 

 

日本語能力試験N1対策

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

banner-sep-nov61

 

 

 

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์·B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·เป็น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้ลึก รู้จริง จากการบอกเล่ากันปากต่อปากของลูกศิษย์อาจารย์แบงค์ จากเสียงตอบรับของตำราภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่วางจำหน่าย และจากความประทับใจของผู้เรียนปากต่อปาก เกิดมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบรู้จริง ไม่ใช่สั่งแต่ท่องๆประโยคแล้วเอามาพูด ไม่ใช่สั่งแต่จำไวยากรณ์แล้วเอามาใช้ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ รู้ซึ้งไปถึงความรู้สึกของภาษา รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรพูดภาษาญี่ปุ่นแบบไหน และพูดเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด และสามารถแต่งประโยคได้อย่างอิสระจากความคิดตัวเอง

     โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เปิดจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 กันยายน - พฤศจิกายน 2561 และรับสมัครแล้ววันนี้

 

     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·จะเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้จริง·ไม่ใช่สอนให้นักเรียนท่องจำไปใช้ แต่ให้นักเรียนแน่นหลักไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน รวมไปถึง Trick ต่างๆ ·ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง และให้นักเรียนสามารถพูดได้จริง และเอาไปใช้ในการทำงานหรือการสอบวัดระดับได้จริง

     โดย ผู้เรียนสามารถเลือกจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และอ่านรายละเอียดคอร์สที่เปิดสอนได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 

 

head-course1

 

Promotion-long_size1_copy

 

learn-botton · info-botton

 

course8

 

 

 

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 กันยายน - พฤศจิกายน 2561

 

รอบสอนสด อาทิตย์เช้า

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นN1 (ติวสอบวัดระดับ N1)

(เรียนเนื้อหา N1ที่จะออกข้อสอบครบทุกส่วน คันจิ・คำศัพท์(文字・語彙) ,ไวยากรณ์(文法), การฟัง(聴解) , การอ่าน(読解)

+ตะลุยโจทย์N1(過去試験対策)+เก็งข้อสอบN1(模擬試験対策))

 

 

รอบอาทิตย์เช้า (สอนสด)

เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2561

คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

(日本語能力試験対策N1)

(สอนสด วันอาทิตย์เช้า)

9.00-13.30 50 ชม.

16 กันยายน -25 พฤศจิกายน 2561

เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ4ชั่วโมงครึ่ง 

(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

14,500

 

*** วันที่เรียน = วันอาทิตย์ที่ 16,23,30 กันยายน / 7,14,21,28 ตุลาคม / 4,11,18,25 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ คอร์สติวสอบวัดระดับ N1 จะสอนครบทั้ง 4 Part ที่ออกสอบวัดระดับ (文字・語彙、文法、聴解、読解)และจะมีการสอบวัดระดับจำลองข้อสอบจริง (模擬試験) 3 ครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบวัดระดับจริงมากที่สุด

 

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ N1 ในรอบสด·แต่ในวันอาทิตย์บางอาทิตย์ไม่ว่าง สามารถมาลงรอบสอนสดได้ และในอาทิตย์ที่ไม่ว่างสามารถมาดู VDO ชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้

 

 

 

 

 

คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน- พฤศจิกายน 2561

รอบเสาร์บ่าย (VDO)

 

(เรียนเนื้อหา N1ที่จะออกข้อสอบครบทุกส่วน คันจิ・คำศัพท์(文字・語彙) ,ไวยากรณ์(文法), การฟัง(聴解) , การอ่าน(読解) +ตะลุยโจทย์N1(過去試験対策)+เก็งข้อสอบN1(模擬試験))

 

 

รอบเสาร์บ่าย (VDO)

เพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2561

คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ติวเข้มสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

(日本語能力試験対策N1)

(รอบ VDO เสาร์เที่ยง)

12.00-17.00 50 ชม.

28 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

เรียน 11 ครั้ง ครั้งละ4ชั่วโมงครึ่ง

(ครั้งสุดท้ายเรียน 5 ชั่วโมง)

14,000

 

*** วันที่เรียน = วันเสาร์ที่ 22,29 กันยายน / 6,13,20,27 ตุลาคม / 3,10,17,24 พฤศจิกายน /1 ธันวาคม 2561

 

หมายเหตุ คอร์สติวสอบวัดระดับ N1 จะสอนครบทั้ง 4 Part ที่ออกสอบวัดระดับ (文字・語彙、文法、聴解、読解)และจะมีการสอบวัดระดับจำลองข้อสอบจริง (模擬試験) 3 ครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบวัดระดับจริงมากที่สุด

 

 

 

 

รายละเอียดคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1

 

- ติวเข้มเพื่อให้สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับN1

- เรียนเนื้อหาที่ออกข้อสอบวัดระดับN1 ทุกส่วน ทั้งคันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง โดยเฉพาะการอ่าน ที่คนไทยมีปัญหาทำข้อสอบไม่ทันมากที่สุด 

-เพิ่มเติมทักษะในการแปลและการอ่านเนื้อเรื่องยาวๆให้มากขึ้น ทำให้มีประโยชน์ต่อการทำงานในหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น ที่ผู้เรียนระดับN1 หลายคนได้ปฎิบัติงานอยู่ ทักษะในการเป็นล่ามที่ผู้เรียนหลายคนำให้มีทักษะระดับสูงในการเป็นล่ามระดับสูง สามารถทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั้งที่ไทยและที่ประเทศญี่ปุ่นได้ รวมถึงสามารถไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นได้

- ตะลุยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 เพื่อให้พร้อมในการสอบจริง ด้วยข้อสอบภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ทั้งข้อสอบจริงที่เคยออกมาในอดีต และแนวข้อสอบมากกว่า 3000ข้อ พร้อมการเก็งข้อสอบเพื่อให้พร้อมในการสอบจริงมากที่สุด

-เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1 ที่จะออกข้อสอบวัดระดับจริง ในเดือนธันวาคม2561

- ทำให้มีทักษะในการโต้ตอบบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ยาวๆ พูดภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนได้

-·ทำให้มีทักษะในแต่งประโยคภาษาญี่ปุ่นยาวๆได้ด้วยความคิดของตนเอง

- รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบไหน ไม่ใช่แค่ใช้ท่องศัพท์รู้แต่ความหมาย แต่ใช้ผิดกรณี จุดนี้เป็นปัญหาของผู้เรียนคนไทยส่วนมากถึงแม้ว่าผู้เรียนดังกล่าวจะสอบได้ระดับN1ก็ตาม แต่ก็ยังใช้ผิดกันอยู่นะครับ

- ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด

*** พิเศษ คอร์สติวสอบวัดระดับN1 จะมีการดูข้อสอบจริงที่เคยออกข้อสอบ (実際に出された本番試験) มีการวิเคราะห์ข้อสอบและสอนเทคนิคการทำข้อสอบในห้องสอบ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนรู้แนวข้อสอบ รู้เทคนิค ให้พร้อมกับการสอบวัดระดับจริงมากที่สุด

 

คำกล่าวจากอาจารย์แบงค์

 

- จุดหมายไม่ไกลเกินฝัน เป็นคำพูดที่ไม่ผิดนัก แต่ความฝันนั้นจะเป็นเพียงแค่ความคิดและคำพูดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่จะต้องมีความพยายามและคนที่คอยสนับสนุนประกอบอยู่ข้างๆ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1ก็เช่นเดียวกัน สิ่งนี้เป็นความฝันของใครหลายๆคน ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาก็อยากจะไปใหเสุดทางของมัน แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำความฝันดังกล่าวให้เป็นจริงขึ้นมาได้ หลายๆคนคิดว่า การจะสอบได้N1 จำเป็นที่จะต้องไปญี่ปุ่น บางคนยอมเสียเงินมากมาย เพื่อที่จะได้ไปเรียนต่อญี่ปุ่น แต่อย่าลืมว่าไม่ใช่ว่าไปญี่ปุ่นแล้วจะสอบระดับN1 ได้ทุกคนนะครับ หลายๆคนที่มาเรียนที่โรงเรียนนี้กับอาจารย์ ไปญี่ปุ่นมาหลายคน แต่ยังสอบN1ไม่ได้ ก็มาเรียนติว N1 ที่นี่จนสอบได้มากมาย ซึ่งจุดนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คนที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นถ้าตั้งใจเรียนจริงจัง และมีผู้ที่ชี้แนะและสอนอย่างถูกหลักแล้วละก็ การสอบN1 ได้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

 

- หลายๆคนก่อนมาเรียนที่นี่ ได้มาบอกกับอาจารย์ว่า รู้สึกท้อแท้ และไม่มีกำลังใจที่อยากจะสอบ เพราะเรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายที่แล้ว ใช้เวลานานมาก สอบมาก็ตั้งหลายครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน หรือบางคนเรียนเอง ก็ไม่ผ่าน ไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ยังไม่ผ่านN1 หลายๆคนอาจจะคิดว่าต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะสอบN1ให้ผ่าน·แต่ในความเป็นจริงนั้น การที่ผู้เรียนจะสอบN1 ให้ผ่านนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาหลายปีแต่อย่างใด หากคุณมีความพยายาม มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะให้โรงเรียนแห่งนี้คอยเป็นคนที่สนับสนุนอยู่ข้างๆ และพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันแล้วละก็ คำว่า จุดหมายไม่ไกลเกินฝันนั้น วันนึงคุณก็จะสามารถพูดมันออกมาได้อย่างเต็มปาก

 

 

จุดประสงค์ในการเรียน

 

- N1 ถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุด สำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่น หลายๆคนคิดว่านี่คือสุดทางของเส้นทางสายญี่ปุ่น แต่ในความเป็นจริงนั้น การที่เราสอบได้N1 นอกจากเป็นจุดสุดทางของการเรียนญี่ปุ่น แต่มันยังเป็นจุดเริ่มต้นในอีกหลายๆสิ่ง อาจารย์จะพูดเสมอว่า การสอบวัดระดับN1ผ่านนั้น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการที่ภาษาญี่ปุ่นของเราก้าวข้าวระดับของคนไทย ไปสู่ระดับของคนต่างชาติที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ใกล้เคียงคนญี่ปุ่น การสอบN1ได้ไม่ใช่ว่าจะหยุดเรียนญี่ปุ่นแล้วพอ แต่การที่เราสอบN1ได้นั้น คือการที่จะทำให้เราก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่ง ที่เป็นล่ามหรือบุคคลที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพมากขึ้น ดังนั้นจุดประสงค์ในการเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับN1นี้ นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสอบผ่านแล้ว ยังจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ ว่าในสถานการณ์แบบนี้ควรใช้ภาษาญี่ปุ่นยังไง หรือคำศัพทืตัวไหน เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการทำงานของหลายๆคนอีกด้วย

 

- คงจะปฎิเสธไม่ได้ว่า เงินเดือที่สูงขึ้น จนมากกว่าหลายๆอาชีพ ทำให้ผู้เรียนญี่ปุ่นหลายๆคน อยากที่จะสอบN1 ให้ผ่าน โดยสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1·ผ่าน·เพื่อที่จะสามารถนำใบสอบวัดระดับN1นี้ ไปใช้เป็นใบผ่านทางในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้เงินเดือนสูงๆ อย่างที่รู้ๆกันนะครับ ถ้าได้ระดับN1 เงินเดือนที่เราจะสามารถเรียกได้ก็จะสูงมาก ประมาณ 60k-100k รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง หรือ นักแปลภาษาญี่ปุ่น ผู้ประสานงานญี่ปุ่น หรือวิศวะกรที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าต้องการที่จะไปสู่จุดสูงสุดให้ได้ นอกจากนี้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือทำงานอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อกับภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการจะอัฟเงินเดือนตนเองเพิ่มนั้น บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งจะมีเงื่อนไขที่ว่า ถ้าสามารถสอบระดับN1 เงินเดือนจะถูกอัฟเพิ่มให้ ดังนั้นตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเป้าหมายหลักของใครหลายๆคนเช่นกัน นอกจากจุดประสงค์เรื่องเงินเดือน หรือหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแล้ว อีกจุดประสงค์ของคอร์สติวสอบวัดระดับN1นี้ก็คือ การให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ถูกกรณี ซึ่งหลายๆคนถึงแม้่จะสอบระดับN1 ได้ก็ตามก็ยังมีปัญหาว่าใช้ผิดกรณีอยู่มาก ผู้เรียนที่ต้องการฝึกส่วนนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับ

 

เหมาะสำหรับ

 

ผู้เรียนที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1ให้ผ่าน

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการที่จะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือทำงานในด้านสายงานญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการทำงาน

ผู้ที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมให้เก่งขึ้น

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่น

- อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1ให้ผ่านก่อนจบการศึกษา เพื่อจะได้หางานได้ง่ายขึ้น

- ผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น

- เจ้าของธุรกิจที่ต้องติดต่อกับคนญี่ปุ่นและใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

- บุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังมากและรักภาษาญี่ปุ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทางสถาบัน จะทำการอัฟเดท และปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในแต่ละครั้งและในแต่ละปี โดยจะมีการเพิ่มเติมข้อสอบปีใหม่ๆเข้าไป รวมถึงอัฟเดทคำศัพทืปีใหม่ๆเข้าไปด้วย

- ในวันสุดท้ายของคอร์สเรียนจะมีการเก็งข้อสอบและคำศัพท์ที่จะออกในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม2561

 

การสอบวัดผล

 

- ในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ทางสถาบันจะจัดสอบย่อย(小テスト) ในการสอนแต่ละส่วน ได้แก่ คันจิ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง และการอ่าน รวมถึงจะมีการจัดสอบปลายภาค(期末試験) รวมทั้งหมด 3 ครั้ง (模擬試験Final1),(模擬試験Final2), (模擬試験Final3) โดยใช้ตัวอย่างจากข้อสอบจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆและให้พร้อมกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมมากที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับหลังจบคอร์ส

 

- ความรู้ในด้านภาษาญี่ปุ่นN1 ตามที่กล่าวมาด้านบน

- หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนระดับN1ต่างๆ

- ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านหลักสูตร (ในกรณีที่คะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้)

- บัตรสมาชิกสถาบันเพื่อใช้บริการห้องสมุด ยืมคืนหนังสือและหนังญี่ปุ่น และห้องฉายหนัง

- ความประทับใจ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ในเศรษฐกิจญี่ปุ่น ความรู้รอบตัวอื่นๆ และความรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากขึ้น

 

หมายเหตุ

 

* ในกรณีรอบสดเต็ม ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรอบสด จะต้องไปเรียนในรอบวีดีโอแทน

 

** ตำราเรียนทุกเล่มและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1ทั้งหมด จะแจกให้ฟรีสำหรับนักเรียนทุกคน

 

 

*หลังจากที่ผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์ส ในครั้งสุดท้ายจะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้ เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตาม เกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน·

 

**·นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุก คน จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน·

 

ติดต่อจองคอร์สเรียน หรือสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่

 

Tel  02-2122067 Office ( ฝ่ายสมัครเรียน· ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

          086-5470327· (ฝ่ายสมัครเรียน และสอบถามคอร์สเรียน)

          086-4656032 ( ฝ่ายหนังสือ, ฝ่ายTalkingDictญี่ปุ่น)

          086-4656032 (ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น)

          02-2122067 (Fax)

 

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Vejjavanit Building 206 ถ.เย็นจิต สาทร กรุงเทพ 10120

 

logo-web-new3ch

 

 

learn-botton   info-botton

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

30-5-2557_14-05-04555

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 1 รอบสด 

 

bank_big_classroom

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 2 รอบสด

big-room

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนเล็ก รอบวีดีโอ

green-room···

 

Red-room

 

bank_small_classroom

 

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ เมษายน-มิถุนายน 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

SANY04681· SANY04563

 

SANY04632

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ กันยายน - พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

DSC00094

 

DSC00098

 

DSC00113

 

DSC00144

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม··2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

IMG_0484   IMG_0501

 

IMG_0513   IMG_0475

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

slide1

 

slide222

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

nukrean1

 

nukrean2

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบมิถุนายน-กรกฎาคม 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

bank_april_-_july_2557

 

bank2_april_-_july_2557

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov58-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Apr-Jun60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jul-Sep60-1

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์ จากนักเรียนในคอร์สติวสอบวัดระดับ N1

 

 

· คุณ พริบตา· วงศ์อนวัชคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Siam Kubota Corporation

 

·· รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนกับอาจารย์ แบงค์มากค่ะ อาจารย์สอนเข้าใจง่าย รู้สึกดีที่ได้มาเรียนค่ะ อาจารย์แบงค์จะเข้าใจความเป็นคนไทยของเราว่าเราอ่อนตรงไหน ประกอบกับที่อาจารย์แบงค์เก่งภาษาญี่ปุ่นมาก ทำให้อาจารย์สอนคนไทยได้ดีมากๆ นกเชื่ออย่างนั้นค่ะ

·· อาจารย์สอนด้วยความเป็นกันเอง ละเอียด เข้าใจง่ายเน้นในจุดที่นักเรียนยังอ่อนหรือต้องปรับปรุง สอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ ทักษะ ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ คำศัพท์ที่อาจารย์สอนนั้นลึกซึ้งมาก ขนาดที่อาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเอง หรือคนญี่ปุ่นไม่สามารถอธิบายได้ แต่อาจารย์แบงค์อธิบายได้อย่างละเอียดมาก บรรยากาศการเรียนรู้สึกสบายและตลกมากค่ะ อาจารย์สอนสนุกมาก ไม่น่าเบื่อเลย อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายถึงความหมายและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน และลึกซึ้ง เพื่อให้นักเรียนนำมาใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

·· นกเชื่อว่าคนไทยที่เก่งภาษาญี่ปุ่นใน ระดับอาจารย์แบงค์ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก นกเชื่อนะคะว่าอาจารย์แบงค์จะเป็นบุคลากรสำคัญในการที่จะช่วยให้มีคนไทยสอบ ได้ระดับN1มากขึ้นค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5atcharairat

 

คุณ อัจฉรัยรัตน์ วังแก้วหิรัญ คอร์สติวสอบวััดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ Japanese-Coordinator

 

·· อาจารย์จะสอนเทคนิคในการทำข้อสอบที่ดีมาก และไม่เหมือนใครค่ะ สอนวิธีการแปล Reading ละเอียดมาก รวมถึงสอนคันจิและความหมายของคำศัพท์แต่ละคำที่ลึกซึ้งมาก ซึ่งเทคนิคพวกนี้เราจะหาจากที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ

·· จากเดิมที่เคยไปเรียนที่อื่นๆในคอร์สติ วN1 กับคนญี่ปุ่นมา อาจารย์ญี่ปุ่นเองจะอธิบายไม่ได้ละเอียดได้มากขนาดนี้ค่ะ อาจารย์แบงค์จะอธิบายความหมายของคำศัพท์ และความแตกต่างของคำศัพท์ได้อย่างชัดเจนมากค่ะ

 

·· บรรยากาศในห้องเรียนจะสนุกมากเคยเรียน ที่อื่นๆมาซึ่งเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่น ก็ยังไม่สามารถอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ได้แตกฉานและละเอียดเท่ากับอาจารย์ แบงค์ค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

7suwanna

 

คุณ สุวรรณา· เอี่ยวภิรมย์กุล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

 

·· อาจารย์แบงค์เก่งมากเลยค่ะ สอนสนุกและทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ อย่างลึกซึ้ง คำศัพท์และไวยากรณ์หลายคำที่ดิฉันเคยได้ยิน แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ประทับใจตรงนี้มากค่ะ

 

·· ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่มีคอร์สเรียนN1ดีๆแบบนี้ ซึ่งเป็นคอร์สที่ไม่ค่อยมีคนไทยกล้าสอนเท่าไร ทำให้ดิฉันได้มาเรียนที่นี่ ได้เจออาจารย์ที่เก่งจริงๆและยังได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ในชั้นเรียน ได้share ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนในวงการเดียวกันค่ะ· ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC019261

 

คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น TRADING COMPANY

เหตุที่ตัดสินใจเรียน N1 กับอาจารย์แบงค์

- ตอนแรกคิดมาตลอดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น ควรเรียนกับเจ้าของภาษาดีที่สุด แต่คอร์ส N1 ในไทยที่เปิดมีน้อยมาก Serch ใน Internet เจอแต่อาจารย์เป็นคนไทย ยังลังเลอยู่พอสมควร แต่คอร์สเรียนด้วยตัวเองกับไวยากรณ์คงจะมีความคืบหน้าน้อย จึงตัดสินใจมาเรียน

- พอได้มาเรียนกับอาจารย์แล้ว ขอแสดงความนับถือจริงๆ เพราเท่าที่เรียนกับอาจารย์คนไทยจะรู้สึกในส่วนของตัวเอง แต่อาจารย์แบงค์รู้กว้าง และสามารถล้วงลึกในแต่ละแขนงได้ด้วย หายากนะคะในเมืองไทย

- ได้ความรู้จากตำราเรียนด้วย ได้ความกระจ่างในภาษาญี่ปุ่นที่ยากที่เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

- คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนในครั้งนี้ นอกจากจะนำไปสอบวัดระดับ N1 แล้ว ยังจะนำไปเป็นพื้นฐานในการทำงานต่อไป

 

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16-8-2556_10-06-50

 

คุณเอกรินทร์ โฮ       คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Marubeni Corp

 

ความจริงแล้ว ครั้งนี้เป็นการสอบวัดระดับ N1 ครั้งที่ 4 ของผม ความจริงผมได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะสอบ N1 แล้ว เพราะเคยคิดว่าวันหนึ่งๆ ทำงานก็ยุ่งแล้วยังจะต้องมาอ่านหนังสือ แถมเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก แถมไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งสามารถฟัง พูดภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลา

แต่วันหนึ่ง เพื่อนที่ทำงานก็แนะนำอาจารย์แบงค์ให้ ผมเลยลองเปิด Web ดูรู้สึกว่ามีคนสอบ N1 ผ่านเยอะ ทั้งๆที่บางคนยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย ผมเลยคิดจะลองอีกซักครั้งหนึ่ง และเป็นจังหวะที่ผมคิดจะหางานอยู่ด้วย พอมาเรียนรู้สึกว่าในPart ที่คิดว่ายากแสนยาก พอใช้วิธีตีโจทย์ของอาจารย์ก็ทำให้ทำได้ และอาจารย์ก็มีการพูดนอกเหนือที่เรียน แต่แฝงคำศัพท์ในพื้นด้วย และที่ผมชอบอีกอย่าง อาจารย์มีการสอบจำลองหลายรอบ ซึ่งทำได้สมจริง มีใบประกาศผลคล้ายๆ สอบวัดระดับจริง ทำให้เรารู้ว่าเราต้อง Boost ในจุดไหนพิเศษ

ตอนนี้ก็สอบข้อสอบจำลอง 2 รอบแล้ว ซึ่งผ่าน 2 รอบ ผมก็คาดหวังว่ารอบ 3 และสอบจริงจะผ่านได้และเดินทางสู่ความฝันขั้นต่อไป สุดท้าย ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ขยันสอน นัดสอน เพิ่มเวลา และพยายามและดูแลสุขภาพ มีลูกศิษย์มากมายนะครับ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16-8-2556_10-07-39

 

คุณ รุ่งทิวา จงสิริฤกษ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น    สถานที่ทำงาน AZ Scieree (Thailand) Co.,Ltd

 

·ความประทับใจที่มีต่อสถาบัน อาจารย์สอนสนุก สอนแบบไม่เครียด แต่ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เยอะ เนื่องจากการเรียนการสอนใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก่อนสอบวัดระดับจริง จึงจำเป็นที่อาจารย์จะต้องสอนแบบอัดความรู้ให้นักเรียนให้มากที่สุด ทั้ง grammar ,ทั้งคำศัพท์ เทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ ซึ่งคิดว่าถ้านักเรียนจดจำที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ได้มากที่สุด+ความขยันความตั้งใจมากๆ ก็คิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดี ซึ่งก่อนมาเรียนคิดว่าการสอบที่อะไรที่ยากเกินเอื้อม สำหรับN1 แต่กำลังใจที่ได้จากอาจารย์ และความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์ ที่อยากจะให้นักเรียนสอบให้ผ่านให้ได้ ทำให้เรามีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น อยากจะสอบให้ได้จริงๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากจริงๆค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16-8-2556_10-07-13

 

คุณ ศิริพร เขียวเครือ  คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

 

อาชีพ เลขานุการ/ล่าม สถานที่ทำงาน บ. ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

 

ครั้งแรกที่หาข้อมูลในการเรียนติวสอบวัดระดับN1 ก็รู้สึกว่าหาที่เรียนยากมากเพราะเนื้อหาที่ยากมาก และถ้าไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็คงไม่เข้าใจเนื้อหาและความหมายได้ทั้งหมด จนได้มาเจอโรงเรียนอาจารย์แบงค์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการยอมรับนับถือมากในหมู่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น และเมื่อมีโอกาสได้มาเรียนจริงๆ ก็ได้รู้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาเรียนเลยว่า “มาถูกที่แล้ว”

 

อาจารย์แบงค์ไม่เพียงเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นลึกซึ้งดีมากเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ดีเป็นอย่างดี มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และได้รับความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์นอกจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่เอาใจใส่และแนะนำสิ่งดีๆสอนเคล็ดลับเทคนิคและวิธีการคิดที่ถูกต้องในการเรียนให้กับทุกคนค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_N11

 

คุณจิรายุ ตระการพฤกษ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ นักศึกษา···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

·· สำหรับผมอาจารย์แบงค์เป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยครับ ครั้งที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์นับมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ 3 ปี แล้วครับ ซึ่งอาจารย์เป็นคนที่น่าทึ่งและเข้าใจในตัวนักเรียนว่าควรปรับปรุงส่วนไหนเพื่อพัฒนาตนเองบ้าง แต่นั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เด่นที่สุดของอาจารย์ครับ แต่เป็นความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาในการสอนนักเรียนทุกคนให้ได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุดทั้งที่ใช้ไปสอบได้และใช้ในชีวิตประจำวันได้

··ซึ่งสำหรับผมแล้วอาจารย์เป็นคนที่ช่วยพัฒนาระดับภาษาญี่ปุ่นของผมจากสมัยที่เข้าคอร์สแรกของอาจารย์ตอน N3 จนกระทั่งต่อยอดไปเรียน N2 จนผมสามารถสอบ N2 ผ่านในครั้งที่ 2 ของการสอบได้ ซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่คิดมาก่อนว่าจะผ่านเพราะผมเองก็ไม่ได้เรียนเอกญี่ปุ่น แต่อาศัยการฟังเพลงญี่ปุ่นและดูอนิเมะในการฝึกภาษาญี่ปุ่น แต่อาจารย์กลับสามารถช่วยให้ ผมพัฒนาตัวเองได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดิอนจนตอนนี้ผมสามารถท้าทายกับN1 ได้

·· ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณอาจารย์แบงค์มากๆครับ สำหรับทุกๆอย่าง สำหรับทุกๆการสั่งสอนที่ทำให้ผมมาได้จนถึงจุดๆนี้ ถึงแม้ว่าจบคอร์ส์N1หรือสอบผ่าน N1 แล้วผมก็จะยังเอาสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์แบงค์ไปต่อยอดขึ้นไปอีกในอนาคต เพื่อที่จะได้มีประโยชน์ในการทำงานในวันข้างหน้าอีกครับ และสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้อาจารย์แบงค์รักษาสุขภาพเพราะอาจารย์ทุ่มเทกับนักเรียนมากจนบางครั้งก็ลืมคิดถึงสุขภาพตนเอง และก็อยากให้อาจารย์ยังคงความทุ่มเทใส่ใจต่อนักเรียนทุกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ และในอนาคตถ้าผมมีสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอีก ผมจะกลับมาหาอาจารย์อีกแน่นอนครับ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_N14

 

คุณสุดารัตน์ อินทร์ช่วย คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Freelance

 

·· คอร์ส N1 เป็นคอร์สที่โหดแต่อาจารย์แบงค์สอนได้สนุกมากเลยค่ะ ระดับN1 ค่อนข้างยากและต้องใช้ความพยายามมากเลยทีเดียว แต่อาจารย์แบงค์ก็ยังมีพลังเหลือเฟือจริงๆ ขนาดอาจารย์ป่วยก็ไม่ยอมหยุดพัก ประทับใจสุดๆค่ะ เคยเรียนกับอาจารย์ตอนคอร์ส N2 แล้วสอบผ่าน อาจารย์ก็ยังทุ่มเทกับการสอนอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะ

·· ขอบคุณอาจารย์และโรงเรียนมากๆค่ะ ประทับใจการเรียนกับที่นี่มาก ไม่ใช่เพราะอาจารย์คนเดียวที่เอาใจใส่นักเรียน แต่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็น่ารักมากๆเลยค่ะ สุดท้ายแม้การสอบครั้งนี้ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เสียใจค่ะ เพราะความรู้ที่ได้จากโรงเรียนอาจารย์แบงค์ได้นำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆ ถือว่าคุ้มแล้วค่ะ และก็ยังได้เพื่อนร่วมคลาสน่ารักๆอีกหลายคนเลยค่ะ

·· สุดท้ายขอให้อาจารย์มีลูกศิษย์เข้ามาเรียนที่นี่เยอะๆนะคะ ยังไงก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ส่วนหนึ่งค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

Chatchaya

 

คุณชัชชญา ผ่องภรพล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา

 

·· ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์มากๆค่ะไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง เพราะสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์ทำให้มากมายจริงๆค่ะ ทำให้หนูมีความรู้มากขึ้น จากที่เคยเข้าสอบหลายครั้ง และไม่ผ่าน เพราะจับจุดไม่ถูกว่าควรจะอ่านจากตรงไหน เริ่มจากอะไร แต่พอได้มาที่นี้ ทั้งบรรยากาศในห้อง ทั้งสื่อการสอน ตำราต่างๆทำให้รู้สึกว่าไม่ยากอีกต่อไป

·· นอกจากความรู้ด้านภาษา อาจารย์ยังเสริมความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ เพิ่มเติมให้อีกมากมาย ทำให้ห้องเรียนไม่เคยน่าเบื่อเลย ดีใจมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่และเจออาจารย์ที่น่ารักอย่างอาจารย์แบงค์ อาจารย์คือบุคคลสำคัญสำหรับหนู และ สำหรับคนเรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆค่ะ

··

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

Yuthana

 

คุณยุทธนา เทพมาลัย คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

·· ความรู้ที่อาจารย์สอน สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดี คือ สอนตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเนื้อหาที่กระชับ และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ ต่างจากที่เคยเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าหาได้ยากที่จะมีคอร์สที่สอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ระดับนี้

·· ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ได้จุดประกายความหวังให้ผมอีกครั้ง ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะสามารถสอบผ่านระดับ N1 ได้ ถ้าหากได้ทบทวนเนื้อหา และหาความรู้เพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำ หลังจากที่ได้เคยล้มเลิก ความตั้งใจไปแล้วจากผิดหวังกับการสอบหลายๆครั้งที่ผ่านมา

··

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

Pornpimol

 

คุณพรพิมล สธนกุล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ Coordinator สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา NOK บางปะอิน

 

·· อาจารย์แบงค์ทุ่มเทให้กับการสอนอย่างมาก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ทุกคนสอบผ่าน อาจารย์แบงค์จัดหนัก จัดเต็ม ให้ผู้เรียนได้รับมากที่สุด เท่าที่อาจารย์จะให้ได้ ก่อนสมัครเรียน

·· เคยคิดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ที่ต้องเสียค่าเรียนและเดินทางมาเรียนไกล แต่เมื่อได้เห็นความทุ่มเทของอาจารย์แบงค์เรียกได้ว่าเกินคำว่าคุ้ม เพระอาจารย์ให้ด้วยใจ ใจของคนที่มีภาษาญี่ปุ่นในหัวใจ และอยากให้คว้าความภาคภูมิใจของตัวเองมาให้ได้ เหมือนอย่างอาจารย์แบงค์

 

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

sasitala

 

คุณศศิธรา อินต๊ะนอน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่นสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา

 

·· ขอขอบคุณอาจารย์ที่เปิดคอร์สติวสอบ N1 ดีๆแบบนี้ เพราะหาได้ยากจริงๆในประเทศไทย· ต้องบอกเลยว่าจริงๆได้ล้มเลิกความตั้งใจในการสอบ N1 ไปแล้ว เข้าสอบไม่ต่ำกว่า 7 ครั้ง ตั้งแต่ระดับ 1 จนมาถึง N1 แต่ไม่เคยผ่านเลยสุดท้ายได้ตัดสินใจไปเรียนคอร์สติวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี แต่ผลก็ออกมาเหมือนเดิมคะแนนดีขึ้นและยังไม่ผ่าน

·· หลังจากล้มเลิกความตั้งใจไปได้ไม่นานก็มาพบเว็บไซท์ของโรงเรียน และพบว่ามีนักเรียนมาเรียนกับอาจารย์เยอะมาก· หลายคนสอบผ่าน และยิ่งไปกว่านั้นความตั้งใจที่จะกลับมาสอบ และมาเรียนกับอาจารย์ก็คือมีเพื่อนคนนึงสอบผ่านและบอกว่าเพราะมาลงเรียนที่นี่· จึงสมัครเรียนอย่างไม่ลังเล·

·· หลังจากได้เข้าเรียนหลายครั้งจนถึงปัจจุบันพบว่าอาจารย์สอนดีตั้งใจจริง· และมีเทคนิคมากมายให้ไปทำข้อสอบ วิธีการสอนคล้ายกับที่ไปญี่ปุ่นเน้นทักษะทั้งหมดในระยะเวลาสั้นๆ แต่อาจารย์สามารถอธิบายได้กระจ่างมากกว่าที่ไปเรียนมา· สุดท้ายอยากบอกอาจารย์ว่าถ้าเจออาจารย์เร็วกว่านี้ก้คงไม่เสียตังค์ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแน่เลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ทำให้มีกำลังใจและมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

benjaporn-show

 

คุณ เบญจพร จุละยานนท์คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Sumitomo Rubber Thailand

 

   ความรู้สึก ก่อนเรียนมีปัญหา Part Reading มากๆ จับประเด็นหลักของเรื่องไม่ค่อยได้แต่พออาจารย์สอนหลักการอ่านและวิธีการจับประเด็น ทำให้สามารถอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น มีหลักการโดยไม่มั่ว คำศัพท์ก็เรียนเสร็จในห้องเรียนก็มาก รวมถึงการแปลประโยคตัวอย่างของอาจารย์ก็เข้าใจง่ายค่ะ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วย

   ความประทับใจ อาจารย์เสริมเวลาเรียนโดยไม่เน้นเรื่องผลกำไรมากมาย รู้สึกดีและประทับใจ เรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ course หน้าคิดว่าจะเรียน course ล่ามหลังจากผลสอบวัดระดับออกแล้ว ขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่ให้ความรู้คะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

orrana-show

 

คุณ อรณา ยางงาม คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Nikkaki (Thailand) Co.,Ltd.

 

   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้อายอยากสอบ N1 ก่อนหน้านี้อายไม่เคยคิดที่จะสอบ N1 เลย คิดเพียงแค่ว่า N2 ก็น่าจะเพียงพอแล้ว อายประทับใจวิธีการสอนของอาจารย์แบงค์ตั้งแต่คอร์ส N2 จึงอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป อาจารย์ทำให้อายเข้าใจว่า N1 ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราพยายาม ทุ่มเทและตั้งใจ ตอนนี้อายกำลังพยายามอยู่ค่ะ วันที่ 7 ธันวานี้อายจะทำให้เต็มที่ ถ้ายังไม่ได้ก็จะทำให้ใกล้เคียงที่สุดและจะพยายามต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ

   ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ทุ่มเทกับการสอน ขอบคุณที่ทำให้อายรักภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น การที่ได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ทำให้เป้าหมายของอายเปลี่ยนไป จากที่แค่คิดว่าแค่สอบผ่านก็พแล้วแต่ตอนนี้นอกจากจะต้องสอบให้ผ่านแล้ว เราควรใช้ความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานมากขึ้น ได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้จริงๆ ขอบคุณมากๆ นะคะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimnip-show

 

คุณ Pimnipa คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Keihin Asia Bangkok

 

    เป็นครั้งแรกที่ได้มาลงเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์ค่ะ รู้สึกประทับใจมากกับหลายๆ อย่าง ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ความตั้งใจที่อาจารย์มีและต้องการถ่ายทอด อย่างไม่มีปิดกั้น ความรู้ที่อาจารย์มีไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาญี่ปุ่นในหลายๆ ด้วย และความรู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์ก็พยายามจะสอดแทรก สร้างแรงบันดาลใจให้มีความสนใจมุมอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่ภาษา คันจิ ไวยากรณ์ คำศัพท์ แต่เป็น สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความคิด ความเชื่อ ที่มาที่ไปต่างๆ เท่าที่เวลาจะมาสามารถเอื้อให้อาจารย์สอดแทรกได้ โดยส่วนตัวคิดว่าอาจารย์คงรักภาษาและความเป็นญี่ปุ่นมากจึงศึกษาจนมีความรู้มากมายขนาดนี้ และมีความเป็นคุณครูผู้ให้สูงจริงๆ รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์มากๆ ค่ะโดยส่วนตัวได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆ คะ และเชื่อว่านักเรียนทุกๆ คน ก็จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะที่เรียนจบไปแล้ว หรือนักเรียนที่สนใจจะพัฒนาตัวเองในด้านภาษาญี่ปุ่นที่จะมีโอกาสเข้ามาศึกษากับอาจารย์ในอนาคตค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimtong-show

 

คุณ พิมพ์ทอง จึงทวีสูตร คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น นสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท นิกอน ประเทศไทย

 

   ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ ที่ทุ่มเทเต็มที่กับการสอนพวกเรา เนื้อหาที่เรียนกับอาจารย์นั้นสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง และนำไปเป็นเทคนิคในการสอบ N1 ได้ วิธีการสอบอาจารย์นั้น เป็นการกระตุ้นให้ได้อ่านทบทวนช่วยจำ เพราะสอบเกือบๆ จะทุกครั้งที่มาเรียน ทำให้เราเห็นจุดที่ตัวเองยังขาดไปและนำกลับไปแก้ไขเพื่อสอบในอาทิตย์ถัดไป

ส่วนวิธีการสอนนั้น รู้สึกประทับใจตรงที่

   - เนื้อหาการเรียน อาจารย์ให้เยอะมาก แต่ก็ให้วิธีช่วยจำไปพร้อมๆ กันด้วย

   - มีการนำเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเข้ามาสดแทรกทำให้ไม่ง่วง เช่น เรื่องการ์ตูน การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

   - อาจารย์มีการอธิบายให้เข้าใจง่าย คำที่เคยใช้สับสน อาจารย์ก็สามารถอธิบายได้อย่างกระจ่างครบถ้วน

   จากนี้ไปถ้ามีโอกาสก็จะมาลงคอร์สอื่นกับอาจารย์อีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

wanicha-show

 

คุณ วนิชชา ประมาณ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท Hirosei (Thailand) Co.,Ltd.

 

    ก่อนมาเรียนโรงเรียนอาจารย์แบงค์รู้สึกว่าการสอบระดับ N1 เป็นอะไรที่ยากมาก คงไม่มีวันทำได้ แต่เมื่อได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์ อาจารย์ได้สอนและบอกจุดเทคนิคที่ทำให้เราสามารถไปใช้ในข้อสอบ รวมถึงการทำงาน ทำให้มีกำลังใจการสอบวัดระดับ N1 ทั้งที่ตอนแรกคิดว่า N2 คงพอสำหรับเราแล้ว

   ประทับใจในความเป็นกันเอง และความทุ่มเทในการสอนของอาจารย์ที่มีต่อนักเรียน อาจารย์นัดเรียนแต่เช้า เลิกเรียนเกือบบ่าย 2 ทุกวันอาทิตย์ เห็นอาจารย์มีเวลาพักทานข้าวแค่ 10 นาที อาจารย์เป็นครูที่มีจิตวิญญาณของคความเป็นครู ซึ่งเราทุกคนในคลาสสัมผัสได้ ขอขอบคุณอาจารย์จริงๆ ค่ะ

   สัญญาว่าจะพยายามทำข้อสอบให้ผ่านให้ได้ และในโอกาสหน้าจะกลับมาเรียนคอร์สล่ามกับอาจารย์อีกแน่นอนค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

areeN1-2015

 

คุณ อาจรีย์ เสรีวัลลภ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท มิตซุย(เอเชีย) จำกัด

 

   ไม่เคยสอบ N1 มาก่อนเลย แต่พอปีนี้ตั้งใจว่าจะสบ ก็ลองหาข้อมูลติวใน Internet ซึ่งโรงเรียนที่หาเจอ และตั้งใจจะสมัครเรียนไม่ใช่โรงเรียนอาจารย์แบงค์ แต่หลังจากนั้น ได้ปรึกษากับเพื่อนว่ามีโรงเรียนที่ไหนบ้าง เพื่อก็พูดชื่ออาจารย์แบงค์ขึ้นมา และบอกว่าศรัทธาในตัวอาจารย์แบงค์เพื่อนคิดว่า เพื่อนสอบผ่าน N2 ได้เพราะอาจารย์แบงค์ จึงตัดสินใจมาสมัครเรียนที่โรงเรียนอาจารย์แบงค์ พอได้มาเรียนจริง ก็รู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทในการสอน คงไม่มีโรงเรียนไหน ที่จะสอนก่อนเวลาสอนเกินเวลา สอนนอกเวลา เรียนชดเชยในวันที่ขาดไปได้ อาจารย์ไม่ได้สอนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเล่าประสบการณ์ และสอนหลักพื้นฐานวิชาอื่นๆ ให้ด้วย รวมทั้งการจัดสอบ เพื่อทดลองความสามารถ ขอบคุณอาจารย์ที่ต้องมานั่งคำนวณคะแนน ทำใบประกาศผมให้ รู้สึกตัดสินใจไม่คิด ที่มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะ ยังไม่รู้ว่าผลการสอบ N1 ครั้งแรกจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ได้จากอาจารย์ไปเกินร้อยแล้วค่ะ ของดีต้องบอกต่อค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ornsudaN1-2015

 

คุณ อรสุดา สุวิกะปกรณ์กุล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Hino Motor Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

 

   เรียนกับอาจารย์มาตั้งแต่คอร์ส N2 รู้สึกประทับใจในความทุ่มเทและความตั้งใจในการสอนของอาจารย์ ทั้งสอนเกินเวลาในคอร์ส ทั้งจัดสอบพิเศษ นัดเรียนเสริมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คือพูดได้เลยว่าคงหาสถาบันไหนที่สอนแบบอาจารย์ไม่มีอีกแล้ว มาครั้งนี้ในคอร์ส N1 ก็ยังได้รับสิ่งดีๆ และยังเห็นความทุ่มเท และมุ่งมั่นของอาจารย์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เรียนกับอาจารย์ในคอร์ส N1 นี้ นอกจากจะได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการสอบแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านต่างๆ อีกด้วยทั้งการวางตัว ความคิดในแบบคนญี่ปุ่น ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ซึ่งอาจารย์จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังขณะที่เรียนถึงหัวข้อหรือคำศัพท์ที่พอจะ ไปโยงไปได้ เรียกได้ทั้งความรู้และความบันเทิงเลยทีเดียว อาจารย์ทำให้มั่นใจว่าเราสามารถสอบผ่าน N1 ได้ จากที่เคยกลัวในความยาก และกิติศัพท์ที่ล่ำลือของระดับสุดหินนี้ การสอบในครั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่จะขอตั้งใจทำให้เต็มที่ให้สมกับความ ทุ่มเทของอาจารย์ค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimsineeN1-2015

 

คุณ พิมสินี วังยายฉิม คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Sumitomo Rubber Thailand

 

   ถ้าเป็นไปได้อยากเรียนรอบสดมากกว่าค่ะ เพราะบรรยากาศจะคึกคักกว่า มีส่วนร่วมได้เยอะกว่า แต่เนื่องจากเวลาไม่ตรง จึงต้องลงรอบ vdo แทน จากที่เรียนรู้สึกว่าอาจารย์ตลก มุขเยอะ ทำให้ห้องเรียนสนุกสนาน เฮฮามาก และเรื่องเรียนก็มีทริคเยอะให้ช่วยจำดีค่ะ จากที่ไม่รู้ว่าจะจำอย่างไรดีให้จำง่าย พอได้มาเรียนก็รู้สึกว่าจัดระเบียบวิธีกการจำได้ดีกว่าเดิมค่ะ เช่น จำเป็นแผนภาพ จำด้วยประโยค จำเป็นเซ็ทๆ เป็นต้น แล้วก็อาจารย์ก็ทุ่มเทกับการสอนมากๆ จะเสริมและสอนเกิดเวลาตลอดสัก 1 -2  ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนสูงสุด จุดนี้รู้สึกคุ้มกับค่าเรียนที่เสียไปมากๆ ค่ะ แล้วก็รับรู้ได้เลยว่าอาจารย์ทุ่มเทเพื่อนักเรียนขนาดไหน ขอบคุณอาจารย์มากๆ นะคะ ถึงแม้ว่าผลสอบจะดีหรือไม่ดี สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัยวเองว่าจะขยันตามที่อาจารย์บอกหรือเปล่า แต่ความรู้ที่ได้จะได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานแน่นอนค่ะ ดีใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ อาจารย์แบงค์ค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากมาลงเรียนคอร์สต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองค่ะ พวกทักษะล่าม คำช่วย เป็นต้น ก็อยากเรียนค่ะเพราะไม่ค่อยมีที่ไหนสอนเลย คอร์สของที่นี่มีครอบคลุมสำหรับที่ใช้ในการทำงานดีค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

thitinunN1-2015

 

คุณ ฐิตินันท์ รัตนรังษิวัฒน์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ Sale สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา toray plastic precision Thailand co.,ltd

 

   เคยเรียนพิเศษตอนสอบ N2 แต่ไม่ผ่าน เลยพยายามอ่านหนังสือเองสุดท้ายก้ไม่ผ่าน เคยคิดมาตลอดว่าอ่านเองก็สอบได้เหมือนกัน ไม่เห็นต้องเสียเงินเรียน จนถึงตอนนี้สอบ  N1 มาแล้ว 2 ครั้งไม่ผ่าน เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนอีกครั้ง เพราะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เจอข้อมูลของโรงเรียนอาจารย์แบงค์ทาง Internet เห็นว่ามีคนทำงานมาเรียนส่วนมาก ราคาสู้พอไหว จึงตัดสินใจมาเรียน (แบบไม่คาดหวังอะไรมากมาย)

 

   สรุปตอนมนชั่วโมงเรียน แทบไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำ กลัวพากซ็อตเด็ด อาจารย์มักสอนความรู้รอบตัวให้ด้วย ถึงไม่สนใจแต่หุก้ได้ยินไปแล้ว ความรู้ก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจ รู้ตัวว่าเป็นคนขี้กียข โดดเรียนประจำสมัยเรียน แต่ก็ลากตัวเองเรียนคอร์สอาจารย์แบงค์ได้ เพราะกลัวอดได้ความรู้ ตอนเรียนไม่ง่วงเพราะอาจารย์ชอบเม้าท์มอยสนุกสนาน สลับกับ กดดันไปพลาวๆ เดรียดดี ไม่ง่วงเลยค่ะ นอกจาก N1 แล้ว program อื่นๆ ของโรงเรียนก็น่าสนใจ หัวใจของโรงเรียนกวดวิชา คือ นักเรียนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งที่นี่ก็ทำได้ดี ครั้งต่อไปถ้าคิดอยากจะเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นก็คงคิดถึงที่นี่เป็นที่ แรก  เพราะประทับใจในตัวอาจารย์ และลักษณะของธุรกิจที่ดูไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จนเกินไป คิดถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ ก้ขอให้โรงเรียนดีๆ แบบนี้คงความดีและจุดเด่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนอาจารย์ด้วยค่ะ (ไว้มีลูกจะพาลูกมาเรียนะคะ)

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

anunyaN1-2015

 

คุณ อนันญา ภาคแก้ว คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา

 

   วันแรกที่มาเรียน รู้สึกกังวลใจว่าเราเรียนรู้เรื่องมั้ย เพราะไม่ได้จบด้านภาษาญี่ปุ่นมา พื้นฐานก็ไม่ค่อยแน่น แต่ด้วยความที่อยากสอบผ่าน N1  เป็นไงเป็นกันมั่นใจว่าอาจารย์สอนดีแน่ๆ .... ก็เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจารย์แบงค์สอนดีมากค่ะ มีการทบทวนพื้นฐานให้ด้วย ที่ประทับใจมากๆ คือ อาจารย์สอนเร็วเลิกช้า สอนเกินเวลา ซึ่งการสอนเกินเวลาแทบหาไม่ได้เลยในบรรดาโรงเรียนสอบภาษาญี่ปุ่นเท่าที่ รู้จัก รู้สึกได้ถึงความเต็มที่สมกับความใส่ใจของอาจารย์  โดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะสอบผ่านหรือไม่ นั้นไม่ใช่ประเด็น แต่ความรู้ที่ได้รับมาจากการสอนของอาจารย์ มันทำให้เรานำไปต่อยอดได้ในการทำงาน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน และที่สำคัญคือ “เทคนิคการคิดและตีความ” มีความจำเป็นอย่างมากในหารเป็นล่ามสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับคำชี้แนะของ อาจารย์ รู้สึกดีใจมากที่เลือกเรียนกับอาจารย์ค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์